logo pumpedu.cz

Open source - Kontejnery - IT vzdělávací kurzy a školení

Vyzkoušíte si základní práci s kontejnery, jejich ovládání pomocí podman/docker, vytvoření vlastní kontejnerové image a pracovat s image registry. Prakticky si vyzkoušíte nasadit OpenShift Container Storage.

15.08. 2024 - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 6900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se vytvářet vlastní kontejnerové image a pracovat s image registry.

 • Spravujeme kontejnerové image
 • Tvoříme vlastní kontejnerový image
 • Sdílíme kontejnerové image
 • Spravujeme vlastní image registry

14.10. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 299 Kč + 21 % DPH

You will try basics of the work with containers, controling them using podman / docker and also troubleshooting of containerized applications.

 • Introduction to containerization (theory, terminology, explanation of technology)
 • Runing the first container (theory, practical exercises)
 • Managing containers (theory, practical exercises)
 • Troubleshooting containerized applications (theory, practical exercises)

22.10. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 6900 Kč + 21 % DPH

Vyzkoušíte si základní práci s kontejnery, jejich ovládání pomocí podman/docker a samozřejmě troubleshooting kontejnerizovaných aplikací.
 

 • Představení kontejnerizace (teorie, terminologie, vysvětlení technologie)
 • Spouštíme první kontejner (teorie, praktické cvičení)
 • Spravujeme kontejnery (teorie, praktické cvičení)
 • Troubleshooting kontejnerizovaných aplikací (teorie, praktické cvičení)

24.10. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 6900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se vytvářet vlastní kontejnerové image a pracovat s image registry.

 • Spravujeme kontejnerové image
 • Tvoříme vlastní kontejnerový image
 • Sdílíme kontejnerové image
 • Spravujeme vlastní image registry

12.11. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 299 Kč + 21 % DPH

You will learn how to create your own container image and work with image registers

 • Managing container images
 • Creating our own container image
 • Sharing container images
 • Manageing our own image registries