logo pumpedu.cz

Microsoft - Microsoft 365 - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft 365 je předplatné, které v jednom spojitém a integrovaném cloudovém prostředí přináší nejnovější funkce pro týmovou spolupráci, aplikace Office využívající umělou inteligenci (Word, Excel, PowerPoint a další), 1 TB cloudové úložiště, prémiové funkce a mobilní prostředí.

27.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 3500 Kč + 21 % DPH

Provedeme vás nástrojem Microsoft 365 Copilot. Seznámíte se s funkcemi Copilota a na praktických příkladech si vše vyzkoušíte. 

Microsoft Copilot představuje revoluční krok ve světě Microsoft 365. Nabízí uživatelům možnost využít pokročilou umělou inteligenci pro zjednodušení a zefektivnění jejich každodenních úkolů. V našem kurzu se dozvíte, jak Copilot může transformovat vaši práci a osobní projekty, od automatizace rutinních úkolů po návrhy kreativního obsahu. Ideální pro začátečníky.

01.07. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je určen začínajícím a středně pokročilým uživatelům, kteří se chtějí podrobně seznámit s nejdůležitějšími aplikacemi Microsoft 365. Účastníci se seznámí s funkcemi, i principy jednotlivých aplikací a pochopí, jak spolu jednotlivé aplikace navzájem spolupracují.

22.07. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Provedeme vás nástrojem Microsoft 365 Copilot. Seznámíte se základy i pokročilými funkcemi Copilota a na praktických příkladech si vše vyzkoušíte. Část cvičení je určena pro placenou verzi Copilot Pro.  

Microsoft Copilot představuje revoluční krok ve světě Microsoft 365. Nabízí uživatelům možnost využít pokročilou umělou inteligenci pro zjednodušení a zefektivnění jejich každodenních úkolů. V našem kurzu se dozvíte, jak Copilot může transformovat vaši práci a osobní projekty, od automatizace rutinních úkolů po návrhy kreativního obsahu.

Část cvičení je určena pro placenou licenci Copilot Pro. Pokud máte pouze Microsoft Copilot, nebudete schopni provádět některá cvičení v aplikacích MS Office jako je MS Word či Excel. Pro neplacenou verzi doporučujeme školení Microsoft Copilot pro běžné uživatele.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

24.07. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Materiály v elektronické podobě.  - 16000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Intune je cloudová služba, která se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM) a správu mobilních aplikací (MAM). 

Naučte se ve vaší organizaci používat Intune. Spravujte zařízení včetně mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů. Při praktickém workshopu se naučíte nakonfigurovat konkrétní zásady pro řízení aplikací. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 952 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

 

05.08. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 34500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pokrývá následující klíčové prvky správy Microsoft 365: správa tenantů Microsoft 365, synchronizace identit Microsoft 365 a zabezpečení a dodržování předpisů Microsoft 365.

Ve správě tenantů Microsoft 365 se dozvíte, jak nakonfigurovat svého tenanta Microsoft 365, včetně profilu organizace, možností předplatného tenanta, služeb komponent, uživatelských účtů a licencí, skupin zabezpečení a administrativních rolí. Poté přejdete na konfiguraci Microsoft 365 s primárním zaměřením na konfiguraci připojení klienta Office. Nakonec prozkoumáte, jak spravovat uživatelsky řízené klientské instalace Microsoft 365 Apps pro podniková nasazení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 7 380 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.08. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 34500 Kč + 21 % DPH

This course covers the following key elements of Microsoft 365 administration: Microsoft 365 tenant management, Microsoft 365 identity synchronization, and Microsoft 365 security and compliance.

In Microsoft 365 tenant management, you learn how to configure your Microsoft 365 tenant, including your organizational profile, tenant subscription options, component services, user accounts and licenses, security groups, and administrative roles. You then transition to configuring Microsoft 365, with a primary focus on configuring Office client connectivity. Finally, you explore how to manage user-driven client installations of Microsoft 365 Apps for enterprise deployments.

03.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické podobě.  - 16000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Intune je cloudová služba, která se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM) a správu mobilních aplikací (MAM). 

Naučte se ve vaší organizaci používat Intune. Spravujte zařízení včetně mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů. Při praktickém workshopu se naučíte nakonfigurovat konkrétní zásady pro řízení aplikací. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 952 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

 

09.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 32800 Kč + 21 % DPH

In this course, you will learn how to manage Microsoft Teams in your organizations.

The course covers Microsoft Teams overview, implementing governance, security and compliance for Microsoft Teams, preparing the environment for a Microsoft Teams deployment, deploying teams, and managing collaboration and communication in Microsoft Teams. You will learn about Teams architecture. Specifically, you will learn about the integration between Microsoft Teams and various workloads and services in Microsoft 365. You will learn about security and compliance features for Teams, including conditional access, MFA, Threat, alerts, DLP policies, eDiscovery, and information barrier policies. You will also learn about preparing the environment for a Microsoft Teams deployment, including upgrading from Skype for Business to Microsoft Teams, network settings, and managing Microsoft Teams endpoints. Lastly, you will learn about how to create and manage teams, manage membership, including internal and external users. You will further learn about different settings and policies to manage collaboration and communication experiences in Microsoft Teams.

09.09. 2024 (dnů = 4) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

V tomto kurzu se naučíte, jak spravovat Microsoft Teams ve Vašich organizacích. 

Kurz zahrnuje přehled Microsoft Teams, implementaci správy, zabezpečení a dodržování předpisů pro Microsoft Teams, přípravu prostředí pro nasazení Microsoft Teams, nasazení týmů a správu spolupráce a komunikace v Microsoft Teams. Dozvíte se o architektuře Teams. Konkrétně se dozvíte o integraci mezi Microsoft Teams a různými úlohami a službami v Microsoft 365. Dozvíte se o funkcích zabezpečení a dodržování předpisů pro Teams, včetně podmíněného přístupu, MFA, hrozeb, výstrah, zásad DLP, eDiscovery a zásad informační bariéry . Dozvíte se také o přípravě prostředí pro nasazení Microsoft Teams, včetně upgradu ze Skypu pro firmy na Microsoft Teams, nastavení sítě a správy koncových bodů Microsoft Teams. Nakonec se dozvíte, jak vytvářet a spravovat týmy, spravovat členství, včetně interních a externích uživatelů. Dozvíte se dále o různých nastaveních a zásadách pro správu spolupráce a komunikačních zkušeností v Microsoft Teams.

09.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 33900 Kč + 21 % DPH

Learn how to plan and execute an endpoint deployment strategy using contemporary deployment techniques and implementing update strategies.

The course introduces essential elements of modern management, co-management approaches, and Microsoft Intune integration. It covers app deployment, management of browser-based applications, and key security concepts such as authentication, identities, access, and compliance policies. Technologies like Microsoft Entra ID, Azure Information Protection, and Microsoft Defender for Endpoint are explored to protect devices and data.

13.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 3500 Kč + 21 % DPH

Účastníci se naučí vytvářet pracovní prostory, stránky, komponenty, práci s úkoly, hlasování a formátováním textu a tabulek v aplikaci. Školení také zahrnuje práci s Loop komponenty v různých aplikacích Microsoft 365, jako jsou Teams, Outlook, Word a Whiteboard, a také způsob, jak efektivně sdílet prostory, stránky a komponenty s ostatními.

Microsoft Loop je nová aplikace, která vám umožní spolupracovat s vaším týmem na společných projektech. Její filozofií jsou komponenty, které se synchronizují napříč aplikacemi v reálném čase. Už nikdy nebudete mít zastaralý obsah. Už nikdy nebudete mít své myšlenky v několika verzích na několika místech. Tato aplikace změní způsob práce i způsob uvažování.

23.09. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 34500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pokrývá následující klíčové prvky správy Microsoft 365: správa tenantů Microsoft 365, synchronizace identit Microsoft 365 a zabezpečení a dodržování předpisů Microsoft 365.

Ve správě tenantů Microsoft 365 se dozvíte, jak nakonfigurovat svého tenanta Microsoft 365, včetně profilu organizace, možností předplatného tenanta, služeb komponent, uživatelských účtů a licencí, skupin zabezpečení a administrativních rolí. Poté přejdete na konfiguraci Microsoft 365 s primárním zaměřením na konfiguraci připojení klienta Office. Nakonec prozkoumáte, jak spravovat uživatelsky řízené klientské instalace Microsoft 365 Apps pro podniková nasazení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 7 380 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Provedeme vás nástrojem Microsoft 365 Copilot. Seznámíte se základy i pokročilými funkcemi Copilota a na praktických příkladech si vše vyzkoušíte. Část cvičení je určena pro placenou verzi Copilot Pro.  

Microsoft Copilot představuje revoluční krok ve světě Microsoft 365. Nabízí uživatelům možnost využít pokročilou umělou inteligenci pro zjednodušení a zefektivnění jejich každodenních úkolů. V našem kurzu se dozvíte, jak Copilot může transformovat vaši práci a osobní projekty, od automatizace rutinních úkolů po návrhy kreativního obsahu.

Část cvičení je určena pro placenou licenci Copilot Pro. Pokud máte pouze Microsoft Copilot, nebudete schopni provádět některá cvičení v aplikacích MS Office jako je MS Word či Excel. Pro neplacenou verzi doporučujeme školení Microsoft Copilot pro běžné uživatele.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

30.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 7400 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje základní znalosti o úvahách a výhodách přijetí cloudových služeb a cloudového modelu Software as a Service (SaaS) se zvláštním zaměřením na nabídky cloudových služeb Microsoft 365. 

Začnete tím, že se naučíte základy cloudu, včetně přehledu cloudových výpočtů a konkrétně cloudových služeb Microsoftu. Budete seznámeni s Microsoft Azure a prozkoumáte rozdíly mezi Microsoft 365 a Office 365. Poté provedete hloubkovou kontrolu Microsoft 365, včetně srovnání místních služeb Microsoftu s cloudovými službami Microsoft 365, a recenze podnikové mobility v Microsoft 365 a analýza toho, jak služby Microsoft 365 poskytují spolupráci. Kurz poté analyzuje, jak se v Microsoft 365 zachází se zabezpečením, dodržováním předpisů, ochranou osobních údajů a důvěryhodností, a končí závěrem předplatného, licencí, fakturace a podpory Microsoft 365.

03.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 18600 Kč + 21 % DPH

Create a "bridge" between the on-prem solution and the cloud device management solution

10.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18600 Kč + 21 % DPH

Chcete vytvořit „můstek“ mezi on-prem řešením a cloud řešením pro správu zařízení? 

17.10. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 7400 Kč + 21 % DPH

This course provides foundational knowledge on the considerations and benefits of adopting cloud services and the Software as a Service (SaaS) cloud model, with a specific focus on Microsoft 365 cloud service offerings. 

You will begin by learning about cloud fundamentals, including an overview of cloud computing and specifically Microsoft cloud services. You will be introduced to Microsoft Azure, and you will examine the differences between Microsoft 365 and Office 365. You will then perform an in-depth review of Microsoft 365, including a comparison of Microsoft on-premises services versus Microsoft 365 cloud services, a review of enterprise mobility in Microsoft 365, and an analysis of how Microsoft 365 services provide collaboration. The course then analyzes how security, compliance, privacy, and trust are handled in Microsoft 365, and it concludes with a review of Microsoft 365 subscriptions, licenses, billing, and support.

04.11. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Naučte se plánovat a provádět strategii nasazení koncových bodů pomocí současných technik nasazení a implementace aktualizačních strategií.

Kurz seznamuje se základními prvky moderního managementu, přístupy co-managementu a integrací Microsoft Intune. Zahrnuje nasazení aplikací, správu aplikací založených na prohlížeči a klíčové koncepty zabezpečení, jako je ověřování, identity, přístup a zásady dodržování předpisů. Technologie jako Microsoft Entra ID, Azure Information Protection a Microsoft Defender for Endpoint jsou zkoumány k ochraně zařízení a dat.

Kurz je možné absolvovat za cenu 7 380 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.12. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 34500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pokrývá následující klíčové prvky správy Microsoft 365: správa tenantů Microsoft 365, synchronizace identit Microsoft 365 a zabezpečení a dodržování předpisů Microsoft 365.

Ve správě tenantů Microsoft 365 se dozvíte, jak nakonfigurovat svého tenanta Microsoft 365, včetně profilu organizace, možností předplatného tenanta, služeb komponent, uživatelských účtů a licencí, skupin zabezpečení a administrativních rolí. Poté přejdete na konfiguraci Microsoft 365 s primárním zaměřením na konfiguraci připojení klienta Office. Nakonec prozkoumáte, jak spravovat uživatelsky řízené klientské instalace Microsoft 365 Apps pro podniková nasazení.

Kurz je možné absolvovat za cenu 7 380 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

03.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Materiály v elektronické podobě.  - 16000 Kč + 21 % DPH

Microsoft Intune je cloudová služba, která se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM) a správu mobilních aplikací (MAM). 

Naučte se ve vaší organizaci používat Intune. Spravujte zařízení včetně mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů. Při praktickém workshopu se naučíte nakonfigurovat konkrétní zásady pro řízení aplikací. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 952 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

 

03.12. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 3500 Kč + 21 % DPH

Účastníci se naučí vytvářet pracovní prostory, stránky, komponenty, práci s úkoly, hlasování a formátováním textu a tabulek v aplikaci. Školení také zahrnuje práci s Loop komponenty v různých aplikacích Microsoft 365, jako jsou Teams, Outlook, Word a Whiteboard, a také způsob, jak efektivně sdílet prostory, stránky a komponenty s ostatními.

Microsoft Loop je nová aplikace, která vám umožní spolupracovat s vaším týmem na společných projektech. Její filozofií jsou komponenty, které se synchronizují napříč aplikacemi v reálném čase. Už nikdy nebudete mít zastaralý obsah. Už nikdy nebudete mít své myšlenky v několika verzích na několika místech. Tato aplikace změní způsob práce i způsob uvažování.

04.12. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je určen začínajícím a středně pokročilým uživatelům, kteří se chtějí podrobně seznámit s nejdůležitějšími aplikacemi Microsoft 365. Účastníci se seznámí s funkcemi, i principy jednotlivých aplikací a pochopí, jak spolu jednotlivé aplikace navzájem spolupracují.