logo Pumpedu s.r.o.

Pochopení propojenosti systémů Microsoftu je pro IT administrátory klíčové

Pumpedu přináší rozhovor s lektorem Matyášem Kocem - certifikovaným školitelem řešení Microsoft, jehož kvality potvrzuje dlouhý seznam certifikací z oblasti Microsoft, CompTIA, Cisco a dalších. Mezi jeho poslední certifikace patří ocenění Microsoft Certified Trainer.

Matyáš Koc je také zakladatelem společnosti pg-sec, která poskytuje konzultace v oblasti kyberbezpečnosti. Dále je členem vedení Studentského Trenérského Centra (STC), které nabízí středoškolákům možnost vzdělání nad rámec standardního studia. V rámci STC působí jako Technology&Security Lead a také vede část webinářů.

První školení proběhlo již během covidu. V rámci Studentského Trenérského Centra jsem lektoroval středoškoláky v roce 2020 (pozn. Pumpedu - Matyášovi bylo 19 let). Tehdy jsem také spolupracoval jako partner přímo s Microsoftem.

Dále jsem pomáhal s nasazením Teams do škol v projektu Česko.Digital.

Tenkrát mi v Microsoftu doporučili absolvovat školení MS-101 s Petrem Vlkem s tím, že 101 je základní úroveň. Kurz jsem dokončil a následně šel na certifikaci v PearsonVUE. Jako základní úroveň se mi to ale nezdálo.

Když jsem test napoprvé úspěšně absolvoval, zmínil jsem to přátelům z Microsoftu a bylo mi sděleno, že se jedná vlastně o třetí úroveň.

Nevěděl jsem, do čeho jdu. První kurz byl online a neviděl jsem žádné reakce. Nebylo tam mnoho interakce ze strany účastníků. Snažil jsem se je zapojit do diskuze o tématu. Někteří reagovali aktivně, byli tam ale i ti, kteří si to pasivně odseděli.

Vždy se cítím nervózní a mám obavu, zda budu mít dostatek obsahu. Nakonec to ale proběhne v pohodě.

Školím platformy Microsoft 365 a Microsoft Azure, kde se primárně specializuji na bezpečnost a infrastrukturu.

Systémy Microsoft jsou provázané a tvoří integrovanou platformu. Podle mého názoru je nejdůležitější, aby administrátoři rozuměli propojenosti a síle celé platformy. Každý administrátor se obvykle zaměřuje pouze na určitou oblast.

Ačkoli nemohou pokrýt vše, je ale důležité, aby mezi sebou spolupracovali v rámci dalších vazeb. Největším problémem je tzv. tunnel vision (tunelové vidění).

Praxí. Systémy se postupně vyvíjejí. S klienty na těchto systémech stále pracuji a musím vnímat změny v celé technologii. Věnuji se tomu naplno, mám to jako práci i koníčka.

Snažím se nejdříve poskytnout teoretický základ, než vůbec přejdu k ukázkám nebo labům. Je důležité, aby účastníci chápali propojenost. Každý účastník má však odlišné zkušenosti.

Někteří se teprve seznamují s cloudem, zatímco jiní se zabývají konkrétními problémy a snaží si je uspořádat v hlavě.

Je to pro mě příležitost uspořádat si informace, dát jim strukturu a předat tuto strukturu dál. Mám rád pořádek.

První den přijdu do místnosti o hodinu dříve, projdu všechny počítače a otestuji je. Vyzkouším přihlášení do demo prostředí a zkontroluji, že se něco nezměnilo pod rukama např. v důsledku aktualizací.

Mám vždy připravenou záložní variantu, pokud by se něco stalo.

Článek Pumpedu s.r.o. ze dne úterý 20. února 2024

Další články od Pumpedu s.r.o.