logo

IP komunikační systém Siemens HiPath 4000 V4 podporuje mobilitu, zvyšuje flexibilitu implementace a snižuje celkové náklady vlastnictví

Střední a velké firmy nyní mohou zvýšit svoji výkonnost - při nižších nákladech a komplexitě - díky nové verzi flexibilního IP komunikačního systému HiPath 4000. Nejnovější platforma pro jednotnou IP komunikaci společnosti Siemens Enterprise Communications přináší podporu mobility uživatelů, virtuální číslování, kompletní šifrování, integraci firemních procesů a další užitečné vlastnosti.

Díky HiPath 4000 V4 mohou firmy rychleji reagovat na požadavky svých zákazníků i nové tržní příležitosti, posilovat svou konkurenceschopnost, a zvyšovat ziskovost díky větší efektivitě.

Systém HiPath 4000 V4 je založen na architektuře Siemens Open Communications. Otevřená rozhraní usnadňují síťovou integraci zejména v heterogenních prostředích složených z řešení více dodavatelů. Inovace systému vycházejí výhradně z požadavků zákazníků a jsou součástí investičního programu společnosti Siemens, jehož cílem je udržet vedoucí pozici HiPath 4000 v segmentu konvergovaných IP systémů. Otevřená rozhraní zároveň usnadňují integraci se systémy SAP, Siebel a Microsoft a umožňují tak rozšířit firemní procesy o komunikaci v reálném čase.

Mezi důležité vlastnosti nové verze patří uživatelská licence s hlasovou schránkou a klientem CTI (Computer Telephony Integration). Uživatelé tak vidí všechny své zprávy na jednom místě. Mobilní přístup pak umožňuje zpracovávat všechny zprávy rychleji a snadněji.

HiPath 4000 V4 zároveň nabízí konvergenci pevné a mobilní komunikace prostřednictvím řešení Siemens HiPath MobileConnect, umožňující uživatelům volně přecházet mezi bezdrátovými (WiFi) a mobilními (GSM) sítěmi bez přerušení hovoru. Jedno telefonní číslo, jedna hlasová schránka a široká nabídka funkcí přináší plnohodnotnější a "jednotnější" komunikaci.

Nová verze HiPath podporuje virtuální číslovací plány, což umožňuje správcům systému integrovat nové pobočky a zároveň zachovat dosavadní číslovací plány. Firmy tak získávají mnohem větší volnost a rychlost při pokrývání trhů a rozmísťování poboček.

Systém HiPath V4000 V4 také přináší inovovanou koncepci zabezpečení: kompletní šifrování IP komunikace pomocí TLS (Transport Layer Security), SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) či PKI (Public Key Infrastructure) zajišťuje integritu a bezpečnost komunikace v rámci celé firmy.

Nová verze HiPath dále nabízí optimalizovanou integraci telefonů Siemens OpenStage, jejichž nový revoluční design spojuje jednoduché ovládání s inovativními PC funkcemi, jako je rychlá aktivace konferenčního hovoru ("push to conference"), správa hovorů prostřednictvím PC, volání s využitím údajů o přítomnosti volaného, a mnoho dalších. Integrace telefonů OpenStage umožňuje růst produktivity a spolupráce mezi zaměstnanci, vedoucí ke zvýšení jejich výkonnosti.

HIPath 4000 V4 lze snadno propojit s řadou multifunkčních integrovaných IP bran HiPath HG 3500. Tyto brány umožňují nákladově optimální IP LAN/WAN propojení s IP aplikacemi pro jednotnou komunikaci, jako je HiPath Xpressions či HiPath Attendant Console. Mezi přínosy patří maximální flexibilita implementace, vyšší škálovatelnost a nižší administrativní zatížení.

Inovovaná koncepce HiPath 4000 V4 vychází z celosvětových zkušeností a úspěchů společnosti Siemens v oblasti snižování nákladů a komplexity při zavádění firemní distribuované IP komunikace v celé řadě odvětví - při současné ochraně stávajících investic do technologií přepínaných okruhů. Řešení funguje stejně dobře v prostředí přepínaných okruhů, paketových přenosů, i jejich kombinací, a poskytuje tak firmám, systémovým integrátorům a poskytovatelům služeb flexibilitu při implementaci. Redundantní komponenty zajišťují vysokou dostupnost a spolehlivost srovnatelnou s vlastnostmi existujících pobočkových ústředen (PBX).

Podle nejnovějších průzkumů, které zveřejnila firma Intellicom Analytics ve své zprávě “Intellicom Market Dashboard,” - kam již byly zahrnuty inovace HiPath 4000 V4 - patří společnost Siemens mezi jediné tři dodavatele, kteří v kategorii "segment firemních uživatelů" získali celkové hodnocení "dobře pozicovaný" nebo vyšší, a to jak u indexu funkční výkonnosti, tak v případě flexibility implementace.

"Díky řadě pokročilých funkcí a možnosti integrace firemních procesů urychluje HiPath 4000 konvergenci hlasové a datové komunikace způsobem, který firmám umožňuje výrazně zvýšit svou výkonnost," říká Frank Stinson z firmy IntelliCom Analytics. "Koncepce Siemens zároveň jasně počítá s ochranou investic do stávajících platforem a podporou otevřené interoperability v heterogenních sítích."

HiPath 4000 se osvědčil jako jeden z nejvyhledávanějších konvergovaných IP systémů na trhu, s výrazným nárůstem počtu objednávek uživatelských licencí oproti minulému roku. Prodeje rostly obzvlášť rychle v Indii, Rusku, Brazílii a na dalších důležitých světových trzích, spolu s přesvědčivými výsledky na americkém a evropském trhu.

"Uvedení HiPath 4000 V4 představuje nástup nové etapy v oblasti IP komunikace, která podnikům umožní dále zvyšovat výkonnost díky větší produktivitě, efektivitě a spolupráci v rámci celé firmy," říká Thomas Zimmermann, Chief Operating Officer, Siemens Enterprise Communications. "Jsme přesvědčeni, že otevřená komunikace může našim zákazníkům pomoci zvyšovat obrat a ziskovost rychleji než kdy předtím. Naše nástroje jim poskytují větší flexibilitu a reakceschopnost vůči zákazníkům i novým obchodním příležitostem."

Verze 4 platformy Siemens HiPath 4000 je již na trhu k dispozici, ceny za licenci se odvíjejí od konkrétních požadavků zákazníka.

Článek ze dne 13. prosince 2007 - čtvrtek

Další články od Siemens Enterprise Communications s.r.o.