logo

Siemens uzavřel licenční dohodu s IBM o poskytování technologie OpenScape

Dohoda umožní přístup k otevřené jednotné komunikaci a spolupráci milionům uživatelů v heterogenních (PBX/VoIP) telefonních prostředích ...

Společnost Siemens Enterprise Communications oznámila uzavření licenční dohody, na jejímž základě bude IBM moci nabízet části technologie otevřené jednotné komunikace Siemens OpenScape v rámci řešení IBM Lotus Unified Telephony, které má rozšířit produktovou řadu Lotus Sametime. Cílem dohody je spojit to nejlepší z nabídky obou firem v oblasti konvergence hlasové, datové a video komunikace, a kolaborativních řešení pro firmy všech velikostí na celém světě.

"Rozhodli jsme se pro technologii OpenScape kvůli její interoperabilitě s více PBX systémy i vzhledem k inovacím a vizím společnosti Siemens v této oblasti," řekl Bruce Morse, viceprezident IBM pro oblast jednotné komunikace a spolupráce. "Naše firmy spojuje cíl vyvíjet rozšiřitelná řešení jednotné komunikace, založená na otevřených standardech a snadno integrovatelná ve firemních procesech."

Na základě této smlouvy bude IBM licencovat části softwaru OpenScape a integrovat je v řešení Lotus Sametime "Unified Telephony," které nově rozšiřuje nabídku IBM v oblasti jednotné komunikace a spolupráce. Díky technologii OpenScape získají uživatelé softwaru Lotus snadný přístup ke komunikačním nástrojům v prostředí aplikací, na které jsou zvyklí, a to bez ohledu na používanou telefonní infrastrukturu.

Další podstatnou výhodou integrace OpenScape v Lotus Sametime Unified Technology je možnost oddělit investice do jednotné komunikace od PBX infrastruktury a vytvořit tak systém jednotné konzistentní komunikace napříč heterogenním telefonním prostředím. IT oddělení tak již nebudou muset spravovat několik systémů jednotné komunikace od různých dodavatelů a budou se zároveň moci rozhodovat o tom, které aplikace integrovat, na základě skutečných potřeb firmy, a nikoliv podle možností pobočkové ústředny.

"V dnešním globálním a rychle se rozvíjejícím ekonomickém prostředí firmy potřebují interaktivnější a inteligentnější komunikační nástroje, rozhodovací procesy i eliminaci prodlev," říká Jonathan B. Spira, generální ředitel a hlavní analytik společnosti Basex, která se zabývá výzkumem znalostní ekonomiky. "Integrace technologie Siemens OpenScape v řešení Lotus Sametime Unified Telephony usnadní možnost vybudovat skutečná kolaborativní firemní prostředí a komunikovat v reálném čase v heterogenních PBX systémech, což přispěje ke zvyšování produktivity znalostních pracovníků."

Aplikační sada pro jednotnou komunikaci Siemens OpenScape je založena na servisně orientované architektuře OpenSOA a vychází ze známého modelu otevřené komunikace společnosti Siemens. Jedná se o paradigma IT komunikace, založené na jednotné komunikaci, konvergenci pevných a mobilních sítí, integraci, kontinuitě a integritě firemních procesů, poskytování OpenSOA služeb a plnohodnotné uživatelské zkušenosti. Rozhodnutí IBM jakožto největšího poskytovatele middlewaru a IT služeb na světě licencovat části OpenScape a integrovat je do Lotus Sametime "Unified Telephony" je významným signálem podpory modelu otevřené komunikace společnosti Siemens a důkazem kompatibility řešení založených na servisně orientované architektuře.

"Rozhodnutí IBM integrovat části OpenScape v Lotus Sametime Unified Telephony nabízí firmám zcela nové možnosti využití komunikace v reálném čase v daleko širší řadě firemních procesů, větší interaktivitu i konkurenční výhody," říká Thomas Zimmermann, provozní ředitel Siemens Enterprise Communications. "Vzhledem k velikosti uživatelské báze aplikací Lotus na celém světě může naše dohoda přispět k zefektivnění komunikace, snižování nákladů i růstu ziskovosti napříč průmyslovými odvětvími."

Článek ze dne 24. září 2007 - pondělí

Další články od Siemens Enterprise Communications s.r.o.