logo CÍGLER SOFTWARE a.s.

Money S5 je IT produktem roku 2010

Nejvyšší systém z rodiny Money - Money S5, se svým modulem Řízení projektů prokázal své schopnosti pokročilého ERP řešení, obstál v tvrdé konkurenci dalších programů a získal tak titul IT produkt roku 2010.

Money S5 je ERP řešení určené středním a větším společnostem, implementované vždy na míru. Využívají jej společnosti z oblasti služeb, obchodu, výroby i neziskového sektoru - ty všechny dnes mohou využít oceněný modul Projektové řízení.

V současnosti postupující posun od prodeje zboží a služeb směrem k "poskytování řešení" vede k přímému rozšiřování funkcí Money S5. Zatímco dříve bylo běžné, že na jednom úkolu spolupracovalo více firem, zákazník dnes požaduje komplexní dodávku všech součástí najednou a nechce se na její kompletaci sám podílet. To však klade výrazně vyšší nároky na dodavatele, zpravidla se totiž každé řešení dělí na dílčí úkony a projekty. Někdy jednoduché, jako například při tvorbě nového softwaru, ale často i velmi složité, které se dále samy rozpadají na dílčí operace (stavba komplexu budov). Je nutné nasazovat jednotlivé pracovníky, distribuovat pracovní nástroje, hlídat dokončení úkonů a jejich návaznost, a samozřejmě také průběžně vyhodnocovat plnění rozpočtu. S Řízením projektů v Money S5 to je všechno hračka.

"Řízení projektů jsme si nechali nastavit přesně podle našich potřeb. Velmi nám to zpřehlednilo celou náročnou agendu," oceňuje systém obchodní ředitel Kancelářských strojů, a.s., Milan Flutka. A hned doplňuje : "Je prakticky nezbytné pro kvalitní plánování nasazení techniků, hlídání rozdílů předpokládaného a skutečného rozpočtu jednotlivých projektů, jejich fakturaci v návaznosti na odvedenou práci či export výkazů práce a další." Řízení projektů pomáhá s optimalizací všech kroků tak, aby správně navazovaly, byly dokončeny v termínech, ale bez nákladných prostojů, a aby byl zajištěn materiál a veškeré zdroje ve správném množství.

"Řízení projektů je při každém nasazení vždy uzpůsobené konkrétním potřebám zákazníka," vysvětluje šéf vývoje Money S5 Jaroslav Veselý. "To je ale hračka - většinou se jedná jen o parametrizaci a výběr konkrétních funkcí. Žádná dvě Řízení projektů nejsou zcela totožná." Základem modulu je evidence prací, cest a materiálu.

Rozlišujeme práce předpokládané (bude potřeba provést), plánované (kdo a kdy přesně vykoná) a provedené. Každá práce má definovaný seznam pracovníků, kteří ji mohou vykonat, místo, dobu trvání atd. Plánovací funkce přidělují práce tak, aby došlo k optimalizaci vytížení zdrojů, a poskytují informace o stavu projektu, blížících se termínech, vytíženosti pracovníků, rozdílu skutečných nákladů oproti rozpočtu apod.

Jednotlivé fáze na sebe mohou podle mnoha klíčů navazovat a nelze začít pracovat na novém úkolu, pokud nejsou dokončené předchozí fáze. Samozřejmostí je průběžné vyhodnocení a konečné pořízení výkazů a rozúčtování podle jednotlivých parametrů. To samotné ale nestačí: ve výsledku je totiž možné jednotlivé projekty duplikovat. Na základě jednou vytvořeného modelu je tak nastavení nové zakázky otázkou několika málo minut. Ve spolupráci s podrobným nastavením uživatelských práv a dalšími moduly Money S5 (kromě výrobních, ekonomických a obchodních modulů třeba Business Intelligence pro kvalitní manažerské rozhodování) se tak jedná o neocenitelného pomocníka společností ze sfér služeb, obchodu i výroby.

Další články k tématům - ERP - Milan Flutka - Jaroslav Veselý

Článek CÍGLER SOFTWARE a.s. ze dne 22. června 2010 - úterý

Další články od CÍGLER SOFTWARE a.s.