logo

Infinity představila řešení pro úložiště dat

Na setkání starostů Královéhradeckého kraje minulý týden představila Infinity, kromě své komplexní činnosti v IT i konkrétní řešení pro nové datové úložiště HP LeftHand pro Technologická centra státní správy.

Zejména pro obce s rozšířenou působností jsou Technologická centra jedním z aktuálních témat a výzev, ke kterým je vybídlo Ministerstvo vnitra. Infinity se snaží uchopit potřeby státní správy a vypracovat pro obce s rozšířenou působností kvalitní studie proveditelnosti, které zahrnují analýzu trhu, časový a finanční plán projektu, analýzu rizik a udržitelnost projektu.

Navíc lze očekávat, že po úspěšné virtualizaci IT technologií soukromých středně velkých a velkých společností (více viz výzkum virtualizace Infinity a.s.), dostane zelenou i státní správa. Řešení HP LeftHand P4000 SAN totiž umožňuje maximálně využít výhod virtualizace serverů, včetně konsolidace a zjednodušené administrace. Systém lze velmi snadno spravovat a poskytuje vysokou dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Další články k tématům - HP - Infinity - IT - LeftHand - správy - státní - úložiště - virtualizace

Článek ze dne 17. prosince 2009 - čtvrtek

Další články od Infinity a.s.