logo SOITRON s.r.o.

Stálý přehled nad hybridním prostředím se službou Soitron Cloud Monitoring

Hybridní cloud využívá stále více zákazníků jako celopodnikovou IT platformu a správci IT dnes již mohou část své zodpovědnosti za dostupnost infrastruktury a licencování software přenést na cloudového poskytovatele.

S moderním způsobem řízení podnikového IT přichází i větší potřeba integrace a získání přehledu nad cloudovými službami z jednoho místa a v reálném čase. Jednou z předností cloudových služeb je téměř neomezená škálovatelnost. Úspor a efektivity lze dosáhnout optimálním škálováním na základě přesných informací o vytížení a stavu všech služeb.

"SOITRON prostřednictvím své služby Cloud Monitoring zajistí analýzu hybridního prostředí a dále výběr vhodného monitorovacího nástroje, včetně jeho napojení na firemní cloudovou infrastrukturu. Dalším krokem je potom vytvoření přehledových panelů, nastavení upozorňování a reportů. Cloud Monitoring poskytuje nepřetržitou podporu nejen pro správu IT, ale zároveň pro jeho financování. V modelu pay-as-you-go dokáže udržet přehled o přesné ceně využívaných služeb a cenu i rozúčtovat na příslušná střediska. IT správci oceňují, že jim zbývá mnohem více času na řešení business požadavků a cloud monitoring se tak stává jedním z hlavních pracovních nástrojů," říká Lumír Pelc, Cloud consultant společnosti SOITRON.

Informace o reálném využití měřených cloudových služeb a jejich dostupnosti jsou využívány nejen pro fakturaci, ale mohou sloužit i jako podklad pro uplatňování případných slev.

Nárok na slevu se uplatňuje např. z důvodu nevyužití části alokovaných prostředků nebo nedodržení smluvené úrovně SLA ze strany cloudových poskytovatelů.

Jednotná platforma pro monitoring IT prostředí umožňuje rovněž sbírat a centrálně analyzovat logy ze všech prvků infrastruktury a aplikovat tak pokročilé bezpečnostní technologie včetně ochrany proti útokům, únikům dat, zajištění souladu s předpisy aj.

Pokročilé monitorovací platformy nabízejí i automatické přizpůsobování nakupovaných výpočetních prostředků a úložišť aktuálním potřebám firemního provozu.

Na trhu je dnes dostupných mnoho cloudových platforem a také monitorovací nástroje prošly poslední dobou významným rozvojem.

SOITRON má praktické zkušenosti s mnohými technologiemi světových poskytovatelů a dokáže tak navrhnout nejvhodnější řešení cloud monitoringu přesně podle potřeb zákazníka a rozsahu hybridního prostředí.

Soitron Cloud Monitoring

Soitron Cloud Monitoring je konzultační služba cloudového integrátora, jejímž výstupem je analýza prostředí a služeb IT zaměřená na jejich integraci s cílem zajistit maximální přehled.

Předmětem analýzy je popis stávajících a plánovaných služeb včetně technologií a návrh nejvhodnější integrační monitorovací platformy.

Analýza popisuje plán nasazení podnikového monitorovacího systému, jeho přínosů pro jednotlivá oddělení a transformaci IT oddělení na systém poskytování IT jako služby.

Článek SOITRON s.r.o. ze dne středa 13. prosince 2017

Další články od SOITRON s.r.o.