logo SOITRON s.r.o.

Digitalizace a využití IoT pomáhá snižovat ztrátovost zemědělské výroby

Díky vlastní IoT síti mohou farmáři přehledně monitorovat náklady jednotlivých provozů - řešení se nesoustřeďuje pouze na sběr dat, ale také na jejich analýzu a vyhodnocení. Inteligentní senzory dokáží poskytovat informace, kolik produkce farmáře reálně stojí.

Společnost Soitron vybudovala v celém areálu Agrodružstva Miroslav v Jihomoravském kraji privátní IoT síť bez potřeby budování nové kabeláže. Senzory poskytují informace o nakládání s elektřinou, vodou, plynem, teplotou, větráním a svícením v místnostech.

"Věnujeme se řešením, která farmářům pomáhají automatizovat práci na farmě. Po mnoha rozhovorech v terénu jsme si uvědomili, že pro každé hospodářství jsou energie hlavní proměnnou, která určuje, zda se mu finančně daří. Aby bylo měření jejich spotřeby co nejpřesnější, farmářům nabízíme IoT zařízení v podobě senzorů. Díky nim se umíme přehledně podívat na náklady jednotlivých provozů. Sebrat velké množství dat je jednoduché. Pokud ale data nejsou vyhodnocena srozumitelně a interpretována tak, aby jim farmář rozuměl, jsou mu k ničemu," říká Radim Klabal, IT specialista společnosti SOITRON.

"Analýza spotřeby elektřiny mi otevřela oči. Okamžitě jsme upravili svícení ve stájích, topení, větrání a ohřev teplé vody. Pak jsme se zaměřili na optimalizaci jednotlivých spotřeb ve středisku, aby se nepřekročila maximální spotřeba elektřiny. Například jsme zjistili, že chlazení mléka je mnohem nákladovější, než jsme si původně mysleli," doplňuje farmář Radek Janeček, kterému implementace IoT řešení objasnila řadu nákladů. Analýza dat pomohla odhalit i nákladovou anomálii, kterou způsobilo špatně zavřené okno.

Co nejpřesnější měření spotřeby elektřiny umožňuje dělit náklad na jednotlivé provozy - například na výkrm prasat, chov býků na maso a další. V kombinaci s měřením spotřeby vody dokáže farmář získat konkrétní detailní náklad na daný provoz.

Z řešení je pak možné přesně kvantifikovat celkové náklady na výrobu například 1 litru mléka.

SOITRON nabízí ucelený balíček služeb, který je možné nasadit kdekoliv.

Hlavní výhody pro zemědělce:

Článek SOITRON s.r.o. ze dne pondělí 9. prosince 2019

Další články od SOITRON s.r.o.