logo Soitron a.s.

Videokonference: klíčová forma firemní komunikace budoucnosti

Společnost SOITRON představuje prognózy pro firemní komunikaci budoucnosti. V roce 2015 budou manažeři méně cestovat, zvýší se jejich produktivita práce a tyto změny budou mít pozitivní dopad i na životní prostředí.

Potřeba komunikace a výměny informací je pro všechny moderní firmy klíčová. Časté cestování a náklady s tím spojené představují zátěž nejen pro ekonomiku firmy, ale i pro efektivitu práce a životní prostředí. V minulosti technologie sice umožňovaly komunikaci na dálku, ale osobní setkání a výhody z něj plynoucí nahradit nedokázaly.

Slovenská společnost Soitron rozšířila své pobočky do České republiky a Rumunska. Expandování firmy a nutnost častějšího absolvování mítinků začaly klást zvýšené požadavky na cestování. Setkání top managementu i kooperace a koordinace v rámci týmů začaly představovat časově a finančně náročnou agendu. Komunikace pomocí e-mailu, telefonu a běžné videokonference nepřinášela kýžený efekt reálných setkání a členové vedení byli často nuceni trávit čas cestováním.

Soitron ve snaze zefektivnit firemní komunikaci a ulehčit ekonomice firmy začala s integrací řešení Cisco TelePresence, které umožňuje uskutečňovat setkání na dálku tak, jakoby účastníci seděli spolu za jedním stolem. Tento způsob komunikace je využitelný při setkáních managementu, pohovorech na mezinárodní pozice, setkáních virtuálních týmů, pravidelných i ad-hoc projektových schůzkách a školeních, seminářích a konzultacích.

Technologie TelePresence a její výhody

CISCO TelePresence je komunikační nástroj, který posouvá tradiční videokonferenci do sfér budoucnosti, která je efektivní, jednoduchá a rychlá. TelePresence využívá nejmodernější technologie k tomu, aby vzdáleným účastníkům mítinku navodila co nejautentičtější dojem setkání za jedním stolem - protože face-to-face rozhovor je často ta nejefektivnější forma komunikace.

Po zavedení Cisco TelePresence se dnes setkání ve společnosti Soitron uskutečňují s atmosférou reálné face-to-face komunikace, avšak bez nutnosti cestování a ztráty cenného pracovního času. Management společnosti a členové jednotlivých týmů z různých lokalit se mohou setkávat kdykoliv v případě potřeby a díky plnohodnotné komunikaci rychle dospět k řešením a konsensu.

Soitron šíří TelePresence dále

Právě na svých zkušenostech a znalostech chce společnost Soitron stavět při integraci technologie TelePresence ve slovenském prostředí. Implementovat produkty Cisco TelePresence mohou výhradně partneři, kteří splnili kritéria vstupu do programu TelePresence ATP (Authorized Technology Partner). Na Slovensku je TelePresence ATP partnerem právě společnost Soitron (Cisco Partner Locator).

Od zavádění technologie si slibuje schopnost přinést výhody a nezpochybnitelné benefity osobního setkání za nesrovnatelně nižší náklady, jaké představují pravidelné cestovní výdaje. Společnost si je vědoma, že komunikační východiska, v jakých se společnost Soitron nacházela, jsou dnes realitou ve více slovenských firmách. Byznys v současnosti vyžaduje propojení lidí z více vzdálených míst a nutí je provádět rychlá rozhodnutí.

Technologie TelePresence nastoluje novou éru komunikace, která umožňuje uskutečnit osobní schůzku bez nutnosti cestovat. Plně reflektuje trend efektivity práce spolu se snahou o úspory výdajů a životního prostředí.

Další články k tématům - ATP - Locator - TelePresence - videokonference

Článek Soitron a.s. ze dne pátek 28. ledna 2011

Další články od Soitron a.s.