logo SOITRON s.r.o.

Automatizační RPA nástroje pro nemocnice a úřady veřejné správy zdarma

RPA nástroj lze použít v opakujících se procesech, které fungují na základě definovaných pravidel. Díky tomu se je dokáže naučit provádět softwarový robot, který tak lidem uleví od rutinních činností. Akce SOITRON a UiPath platí pro Českou i Slovenskou republiku až do konce září 2020.

Takzvaní bezobslužní roboti nacházejí široké využití - na úřadech umí zpracovávat faktury, ve zdravotnictví zadávají do systému nové pacienty a u těch stávajících dokáží předpovídat i zdravotní důsledky. Takzvaní softwaroví roboti, kteří jsou schopni rychle a přesně zpracovat velké množství dat, se mohou velmi rychle stát digitálními pomocníky zdravotnického personálu a úředníků.

Díky svému partnerství se softwarovou společností UiPath, nabízí SOITRON bezplatné nastavení a následnou podporu softwarových robotů pro nemocnice a úřady veřejné správy až do 30. 9. 2020, s možností prodloužení po celou dobu trvání pandemie COVID-19.

UiPath daruje jmenovaným institucím zdarma potřebné licence pro RPA (Robotic Process Automation) - nabídka platí pro Českou i Slovenskou republiku.

Kvůli pandemii nového koronaviru zažívá aktuálně na Slovensku velký nápor Sociální pojišťovna (SP) v rámci žádostí na ošetřování člena rodiny (OČR) a o nemocenské dávky. Pokud by pojišťovna nasadila technologii RPA, proces by se zautomatizoval a výrazně zrychlil.

To samé platí i jinde - např. úřady práce se připravují na velký nárůst žádostí občanů o zařazení do své evidence a na vyřizování dávek v nezaměstnanosti.

Automatizace může také zrychlit odbavení žádostí firem a živnostníků o finanční podporu z důvodu poklesu tržeb v rámci opatření státu.

Nasazený algoritmus by po vyhodnocení pracovníků daného úřadu předložil pouze žádosti, které splňují zadaná kritéria. Eliminuje se tak i chybovost lidského faktoru.

Ve zdravotnictví může RPA mimo jiné pomoci s automatizací evidování pacientů, vyhledávání jejich anamnéz a následného testování na potvrzení o nakažení novým koronavirem.

Automatizovaný proces může významně přispět k redukci potřebného času, na výsledky testů.

Co vše se dá automatizovat:

Článek SOITRON s.r.o. ze dne středa 22. dubna 2020

Další články od SOITRON s.r.o.