logo ČD - Telematika a.s.

Úspěšný test datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

Test proběhl během listopadu 2019 ve spolupráci se sdružením CESNET s využitím technologie firmy ECI. Pozitivní výsledky jsou zajímavé především pro subjekty zabezpečující kritickou infrastrukturu státu a telekomunikační operátory.

"Příprava na vysokokapacitní přenosy dat je naprosto zásadní, protože provoz na internetu dramaticky narůstá. My chceme být připraveni, a proto jsme se pustili i do tohoto testu za plného běžného provozu naší sítě. Přestože testovaná technologie byla vyvíjena primárně pro nasazení v nově budovaných koherentních DWDM sítích, úspěšný test prokázal možnosti využití i ve stávajících optických DWDM sítích, kde se tím podstatně navyšuje jejich kapacita. Do rozvoje naší sítě hodláme investovat i nadále," říká Mikuláš Labský, ředitel úseku Telekomunikační služby ČD - Telematiky.

Na realizovaném testu se podíleli i odborníci sdružení CESNET, které se zabývá vlastním vývojem otevřených DWDM přenosových systémů pod názvem CzechLight.

"Testovaná technologie představuje evoluci zařízení, které CESNET s firmou ECI v minulosti již testoval. Tato nová generace mimo dalšího zvýšení maximální dosahované přenosové rychlosti na spektrální kanál přináší navíc další flexibilitu. Díky ní lze dynamicky řídit přenosovou rychlost a dosah, a mimo jiné tak například reagovat na dočasně zhoršení parametrů vláknové linky snížením přenosové rychlosti namísto úplného přerušení přenosu. Jak bylo demonstrováno i nasazování těchto super-rychlých koherentních kanálů do tradičních (nekoherentních) přenosových DWDM systémů je pak jednoduché," říká Josef Vojtěch, vedoucí Oddělení optických sítí CESNET.

Přenos se uskutečnil na vzdálenost 60 kilometrů mezi lokalitami v Praze a Kolíně. V těchto městech v současnosti ČD - Telematika nabízí zákazníkům vysokorychlostní datové připojení až 100 Gbit/s.

Díky úspěšnému testu zde plánuje do budoucna rozšířit stávající nabídku služeb o možnost přenášet vyšší datové toky. S dodavatelem technologie, společnosti ECI, spolupracuje ČD - Telematika již několik let.

Muxpondérová karta TM1200

V testu byla použita nová muxpondérová karta TM1200 umožňující v tzv. duálním režimu, při využití dvou DWDM kanálů, realizovat datové přenosy až do celkové kapacity 1,2 Tbit/s a tím výrazně navýšit stávající kapacitu současné optické sítě.

Díky vysoké spektrální účinnosti, dynamickému řízení modulace a modulární šířce spektra je možné datový tok optimalizovat tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám klientů a zároveň proměnným podmínkám kanálu v přenosové síti.

Optimalizace modulačních schémat spolu s měnící se šířkou alokovaného spektra umožňuje kontinuálně měnit přenosovou rychlost jednoho kanálu od 100 Gbit/s až do maximální kapacity 600 Gbit/s.

Rovněž je potřeba zmínit i nízkou energetickou náročnost nové karty, která činí méně než 0,18 W na 1 Gbit/s.

Průběh testu na trace Praha - Kolín

V úseku páteřní trasy Praha - Kolín byly pro test alokovány dvě vlnové délky 1561,42 nm a 1558,17 nm z tzv. RED pásma odpovídající kanálům ch20 a ch24 ve fixním rastru 100 Gz.

Nejprve byl realizován test přenosu maximální kapacity v duálním režimu 1,2 Tbit/s s modulací 64 QAM a využitím obou vlnových délek, při alokované spektrální šířce každého z kanálů 87,5 GHz (OSNR > 31 dB).

Následně došlo k umělému zavedení šumu do testovaných kanálů, aby bylo ověřeno dynamické řízení modulace a zároveň i změna šířky alokovaného spektra.

Nejprve byla snížena maximální dosažená kapacita přenosu na celkovou rychlost 800 Gbit/s při spektrální šířce 62,5 GHz na kanál (OSNR > 23,1 dB) a dále na celkovou rychlost 400 Gbit/s při spektrální šířce 100 GHz na kanál (OSNR > 17,6 dB).

Na klientském rozhraní muxpondérové karty TM1200 byla pomocí ethernetového měřícího zařízení ověřena maximální datová kapacita přenosu v jednotlivých krocích testu a zároveň bylo provedeno i doplňující kontrolní měření optickým spektrálním analyzátorem v linkové části trasy.

O společnosti ECI

ECI je globální dodavatel síťových řešení (ELASTIC Network solution) pro poskytovatele služeb, kritická odvětví a operátory datových center. S příchodem sítí 5G, IoT a chytrých řešení se dramaticky zvyšují požadavky na provoz a provozovatelé sítí musí při vývoji své infrastruktury dělat chytrá rozhodnutí.

Elastic Services Platform společnosti ECI využívá programovatelná paketová a optická síťová řešení, vlastní servisně orientovaný software a virtualizační schopnosti, aby poskytla robustní a přitom flexibilní řešení pro jakékoliv využití.

Řešení ECI jsou uzpůsobena pro dnešní potřeby, ale dostatečně flexibilní, aby dokázala čelit výzvám zítřka.

Článek ČD - Telematika a.s. ze dne 29. listopadu 2019 - pátek

Další články od ČD - Telematika a.s.

ČDT-DWDM propojí optikou Třinec a Frýdek-Místek

Instalace a testování systému ETCS na lokomotivách typu 163 a 363

ČD - Telematika navýšila kapacitu připojení do NIX.CZ

GSM-R na železniční trati Votice - České Budějovice

Bezkontaktní monitoring tělesné teploty lidí

Datacentrum ČD - Telematika ve službách WEDOS Internet

Nová optická trasa pro bezpečný chod datacentra SPCSS

IP PBX nahradí telefonní síť Správy železnic

Úspěšný test datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

Další parkovací automaty pro Brno a České Budějovice

Testování datového přenosu 1,2 Tbit/s v DWDM optické síti

ČD - Telematika má zájem o testování japonských technologií

Přechod na MPLS zajistí další rozvoj telekomunikační sítě SŽDC

100 Gbps na trase Praha - Brno

GSM-R na železniční trati České Budějovice - Plzeň

IoT se dostává do studijních oborů středoškoláků

Bezpečnostní systém ETCS zvýší zabezpečení lokomotiv ČD Cargo

Spolupráce se středními školami pomáhá náboru zaměstnanců v IT oborech

Servis UPS pro DPP Praha zajistí ČD - Telematika

ČD-Telematika je oficiálním partnerem Czech Smart City Clusteru

Nové routery Cisco v L2 síti klíčové infrastruktury státu

WiFi Freee pro vlaková nádraží v Ostravě a Olomouci

Chytré parkovací automaty pro Brno

Chytré firemní parkoviště zvyšuje plynulost odbavování kamionů

Hloubková inspekce provozu chrání před DDoS útoky

Chytré parkoviště u vlakového nádraží v Blansku

GDPR pro pražský dopravní podnik zajistí ČD - Telematika

Systém GSM-R pomáhá bezpečnosti železniční dopravy

WiFi Freee pro vlaková nádraží ve Zlíně, Ústí nad Labem a Hradci Králové

WiFi bezplatný internet v pražském metru

Optická datová síť CamelNET propojí další organizace Plzeňského kraje

Práce pro techniky s osvědčením vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Chytré parkování v Liberci

WiFi Free na další vlaková nádraží

Pilotní provoz WiFi Free na vlakovém nádraží v Praze a Pardubicích

Telematika posiluje bezpečnost českého internetu připojením k projektu FENIX