logo AUDIOPRO s.r.o.

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

AI technologie Cabolo v reálném čase a zcela offline nahrává, přepisuje, překládá, titulkuje, indexuje a archivuje audio-video obsah. Tuto italskou značku, která je špičkou v oblasti automatického přepisu hlasu uvádí na český trh společnost AUDIOPRO.

Cabolo Multimedia

Cabolo Multimedia je konferenční systém, který za účelem automatického přepisu multimédií v jednom zařízení soustředí audio, video a text. Automaticky a v reálném čase nahrává, přepisuje, překládá a titulkuje audio a video.

"Cabolo Multimedia přenáší obrazový záznam z jednání, v reálném čase přepisuje jeho obsah a vytváří titulky. Multimediální soubor, který je tvořen zvukem a textem, je okamžitě připraven ke čtení. Vše probíhá automaticky. Při prezenčních, hybridních či online schůzkách mohou účastníci klidně hovořit ve své vlastní řeči. Cabolo Multimedia v reálném čase rozpozná více než 30 jazyků a do více než 60 jazyků překládá," říká Michal Černý ze společnosti AUDIOPRO, která Cabolo v ČR nově zastupuje.

Cabolo Subtitle

Cabolo Subtitle je profesionální offline řešení pro produkci a streamování videa. Díky unikátní technologii s podporou umělé inteligence přidává titulky do videa v reálném čase. Je také skvělým nástrojem pro jednoduchou tvorbu videí s dokonale synchronizovanými titulky.

Jedná se o přenosný systém, který lze snadno integrovat s jakoukoliv kamerou či technologií. Podporuje všechny na trhu běžně dostupné videokonferenční kamery vč. HD kamery Cabolo Camera.

Titulkuje ve více než 30 jazycích a podporuje sofistikovaný systém automatického překladu do více než 60 jazyků. Mezi mnoha funkcemi Cabolo Subtitle naleznete např. rozsáhlé možnosti přizpůsobení titulků pomocí funkce chromatického klíče, překlad do mnoha jazyků či automatickou interpunkci.

Technologie automatického přepisu zvládne zpracovat značný objem audia a videa. Jedná se tak o škálovatelný systém pro titulkování velkého množství obsahu. Nevyžaduje složitou konfiguraci, připojení a propojení.

Cabolo Podium

Cabolo Podium je přenosný, interaktivní a inkluzivní multimediální řečnický pult, který je připraven pro všechny důležité proslovy. Jedná se o elegantní, plně interaktivní a snadno použitelný řečnický pult, který v sobě soustředí multimédia a AI technologie.

Díky unikátní AI technologii titulkuje řeč automaticky v původním jazyce projevu. Využívá jednoduchý a uživatelsky vstřícný systém ovládání. Přehrává audio/video obsah přímo na místě nebo na streamovacích platformách.

Konstrukce pultu je bytelná, ale zároveň je pult dobře přenosný. Instalace je snadná a nevyžaduje další vybavení či dodatečné přizpůsobení. Cabolo Podium je ideální pro posluchárny, tiskové místnosti, přednáškové sály, konferenční prostory a všude tam, kde je třeba bezprostředně a účinným způsobem prezentovat nějaký obsah.

Veškeré titulky jsou ukládány, indexovány a archivovány, pro možnost dalšího vyhledávání a sdílení.

Cabolo One

Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty, rozhovory a zápisy bývá časově velmi náročné. Cabolo One dokáže díky technologii umělé inteligence v reálném čase automaticky nahrávat, přepisovat, překládat a archivovat záznamy z nejrůznějších schůzí, představenstev, zastupitelstev, soudních slyšení, univerzitních přednášek a školení.

Provoz Cabolo One nevyžaduje připojení k internetu. Vše probíhá offline s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu dat a soukromí. Audio záznam a textový přepis jsou vždy dokonale synchronizovány, takže při zpětném poslechu najdete každé slovo.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne čtvrtek 18. dubna 2024

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Technologické novinky pro funkční řešení home office

Přepis řeči s využitím AI šetří firmám pracovní čas

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří