logo AUDIOPRO s.r.o.

Technologické novinky pro funkční řešení home office

Firmy se po velkém výkyvu směrem k home office stále ještě snaží najít funkční řešení. Za poslední čtyři roky si osahaly home office dobře a nyní hledají každá svůj ideální mix. Je to těžké, ale při nacházení nové rovnováhy mají k dispozici řadu technologických novinek, které jsou k užitku.

Výhody plynoucí z možnosti využívání home office jsou prověřené, firmy však musí řešit problémy ze vzdálenosti mezi spolupracujícími lidmi. Aktuálně podle dat společnosti Savills je např. obsazenost kanceláří v Praze 57 %, přičemž před pandemií to bylo zhruba 70 %.

Výzkumy zkušeností zaměstnavatelů a zaměstnanců ukazují, že ti, kteří mají možnost volby mezi prací z domova a kanceláře, jsou často motivovanější a loajálnější ke svému zaměstnavateli. Tato možnost podporuje lepší work-life balance, což má pozitivní dopad na pracovní výkon, duševní zdraví a celkovou pohodu.

Obrovským přínosem je ale technologický upgrade napříč celou společností, který firmám umožňuje volit pracovní nastavení odpovídající charakteru práce.

Videokonference kam se podíváš

Videokonferencím se někteří zaměstnanci ještě nedávno vyhýbali - přinášely jim totiž mnohdy z neznalosti a nezkušenosti plynoucí frustrující zážitky z problému s připojením, kompatibilitou, sdílením dokumentů a dalšími problémy třeba se zvukem či obrazem. To dnes už neplatí a téměř každý zaměstnanec je schopen se k jednání připojit třeba přes mobilní telefon.

"Před covidem byly videokonference sice běžnou technologií, ale dnes je videokonferenční gramotnost výrazně vyšší. Běžnou věcí jsou hybridní porady týmů, kdy se někteří členové mohou připojit ze služební cesty, z auta nebo z domova, když zrovna nemohou být přítomni. To, co je dnes rozdílové, je využívání všech možností videokonferenčních systémů, jako je např. používání anket pro interakci se skupinou, virtuální tabule pro brainstorming, a také schopnost pružně reagovat při problému záložním řešením, tzv. fail safe plan. Chytré videokonferenční kamery a nástroje pro rozpoznávání a analýzu hlasu a AI aplikace identifikují jednotlivé účastníky jednání a poskytují jim zpětnou vazbu, podporu a doporučení pro zlepšení komunikace, prezentace a spolupráce," říká Michal Černý, specialista na prezentační techniku společnosti AUDIOPRO.

Chytré kamery a další smart technologie

Do světa spotřební kancelářské elektroniky vstoupily také chytré kamery spolu s dalším vybavením, které usnadňuje komunikaci a pomáhá i dalším následným procesům. Když se spojíte s třeba i s velkým týmem, např. chytrá kamera Avonic a další systémy využívají sílu pokročilé technologie a umělé inteligence a dokáží zaostřovat na toho, kdo zrovna mluví, titulkovat o koho se jedná.

Nová technologie Cabolo pak v reálném čase a zcela offline nahrává, přepisuje, překládá, titulkuje, indexuje a archivuje audio-video obsah. Cabolo je průkopníkem v technologii přepisu řeči na text, a to, jak co se týče zpracování a rozpoznávání, ale i a transformace řeči na text.

Velmi dobře využitelnou funkcí je Cabolo Multimedia - konferenční systém, který za účelem automatického přepisu multimédií v jednom zařízení soustředí audio, video a text. To pak v souhrnu pomáhá překonávat fakt, že lidé nejsou při jednání na jednom místě.

Kvalitní technologie pro zasedačky

Aktuální meeting roomy by měly být vybavené kvalitní komunikační technikou a technologiemi pro snadnou spolupráci. Navíc také poskytovat natolik zajímavé prostředí, aby ho sami zaměstnanci chtěli aktivně využívat pro svá interní i externí jednání.

Na zasedačkách, huddle roomech a komunikační technice by firmy neměly šetřit. Pokud totiž vhodně nastaví firemní procesy, včetně vzdálené práce na home office a mají techniku a technologie vyladěné tak, aby dávaly dobrou podporu, ušetří si spoustu starostí.

Samozřejmostí pak je neustálý update znalostí a dovedností všech zúčastněných zaměstnanců. Protože, i když budete mít nejlepší systémy a někteří je nebudou umět používat, investice vyjde na prázdno.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne úterý 4. června 2024

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Technologické novinky pro funkční řešení home office

Přepis řeči s využitím AI šetří firmám pracovní čas

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří