logo AUDIOPRO s.r.o.

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Kancelářím budoucnosti vládnou technologie. A to nejen skvělý obraz a zvuk audiovizuálního vybavení, ale i postupné využívání AI a virtuálních asistentů či virtuální zasedačky. V neposlední řadě pomáhají technologie k vytváření zelených kanceláří, které spolu s novými chytrými materiály pomáhají snižovat energetickou náročnost.

V moderních pracovních prostorech je kladen velký důraz na spolupráci, jednoduché - intuitivní ovládání i udržitelnost a jsou navrženy tak, aby byly interaktivní a podporovaly kreativitu. To vše se neobejde bez technologické podpory.

Green a udržitelné technologie v kancelářích

Velkým tématem současných kancelářských prostor je udržitelnost, ekologie a společenská odpovědnost. Firmy stále více dbají na to, aby používané spotřebiče a materiály měly buď co nejmenší uhlíkovou stopu nebo byly přímo vyráběné z recyklátů.

Také se snaží vytvářet v kancelářích živý prostor, který spojuje lidi s přírodou. Mezi oblíbené prvky inspirované přírodou patří zelené stěny a střechy, interiérové využití větších rostlin a další podobné prvky. Instalace těchto zelených prostor jsou často podporovány pokročilými technologiemi.

Dalším trendem je využití smart materiálů podporovaných technologiemi, které dokáží reagovat na okolní podmínky - např. sklo s proměnlivou propustností světla nebo stěny s proměnlivou izolační schopností. Ty pomáhají spolu se senzory a vyhodnocováním jejich hodnot k efektivnějšímu udržování vnitřního klimatu.

Motorem urychlení smart technologií je ale také legislativa. Brzy budou muset zaměstnavatelé reportovat udržitelnost podle směrnic EU. Sledovat a reportovat budou muset např. spotřebu energií a vody či zajištění komfortu na pracovišti, jako je optimalizace teploty, vlhkosti, akustiky či osvětlení.

Interaktivní dotykové obrazovky a stěny

Velké interaktivní obrazovky umožňují uživatelům v kancelářích vytvářet prezentace a sdílet je s ostatními, ať už na místě nebo prostřednictvím videokonference. Dávají také možnost interakce a spolupráce na dokumentech v reálném čase.

Jejich pomocí lze pak prezentovat obsah z různých zdrojů, jako třeba počítače, tabletu, nebo mobilního telefonu. Díky tomu se prezentace stávají interaktivnějšími a umožňují lepší spolupráci.

Videokonference a virtuální zasedačky

"S nárůstem vzdálených pracovních možností je dnes již použití videokonference nutností. Profesionální systémy pak nabízejí další výhody jako třeba maximální zabezpečení, archivaci jednání, snadné vyhledávání a podobně. Nejnověji ve firmách pak sledujeme rozvoj virtuálních zasedaček, které umožňují lidem spolupracovat, jako by seděli v jedné místnosti. Tyto nástroje zahrnují video a audio konference, sdílení obrazovky a spolupráci v reálném čase na dokumentech. Jedná se obvykle o online platformu, kde se účastníci mohou setkat kdykoliv a z jakéhokoliv místa a komunikovat mezi sebou pomocí chatu, audiovizuálních nástrojů, sdílení obrazovky a dalších funkcí. Virtuální zasedací místnost může sloužit jako online platforma pro uspořádání videokonference, ale zahrnuje také další prvky jako např. sdílení dokumentů, whiteboardy pro brainstorming, chatování a další nástroje pro spolupráci na projektu," říká Michal Černý, specialista na prezentační techniku ze společnosti AUDIOPRO.

Umělá inteligence AI

Rozšiřujícím se trendem je také využívání umělé inteligence v kancelářích a zasedacích místnostech. Pokročilé algoritmy umělé inteligence mohou pomoci s automatickým překladem, rozpoznáváním hlasu a obrazu, nebo dokonce s analýzou výstupů z různých senzorů.

To může vést k efektivnějšímu a produktivnějšímu využití času na práci a zlepšení spolupráce mezi účastníky. Vysoce aktuální otázkou zůstává, do jaké míry se tento rychle rozvíjející obor prosadí v kancelářském prostředí.

Inteligentní asistenti

AI má určitě již dnes svou roli ve využívání inteligentních asistentů. Již nyní se objevují nové technologie založené na umělé inteligenci, které dokáží pomocí rozpoznávání řeči reagovat na pokyny a příkazy uživatele. Tito inteligentní asistenti se mohou stát nedílnou součástí moderních zasedacích místností, kde mohou pomoci s organizací konference, poskytnout informace o účastnících nebo zobrazit prezentace na obrazovce.

Mnoho firem se však stále jejich použití přímo v práci s citlivými firemními daty obává, a proto můžeme nyní vidět použití inteligentních asistentů nejčastěji v podobě chytrých recepcí a využítí v backoffice.

Smart vybavení

Chytré vybavení kanceláří a zasedacích místností se postupem času stává stále důležitějším aspektem pracovního prostoru. Celkové koncepce chytrých budov a kanceláří pak pomáhají jak zajištění lepšího pracovního prostředí jako např. inteligentního osvětlení, klimatizace a topení tak i pohodlnější práce.

Stále více se rozšiřují jednotlivá chytrá zařízení vybavení kanceláří jako jsou reproduktory, kamery či projektory umožňující zejména snadné připojení k bezdrátovému zařízení a usnadňující tak práci i obsluhu.

Biometrické technologie umožňují bezpečný a rychlý přístup k datům a zařízením v kanceláři, a to pomocí rozpoznávání obličeje, otisků prstů a dalších biometrických údajů.

Inteligentní prvky s vestavěnými senzory pak pomáhají zefektivňovat práci v kanceláři a zaznamenávat ji pro statistické vyhodnocení a optimalizaci.

Umožňují také velmi účelně přizpůsobit kancelářské prostředí konkrétnímu uživateli na míru tak, že si zapamatují konkrétní nastavení parametrů.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne pondělí 22. května 2023

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Technologické novinky pro funkční řešení home office

Přepis řeči s využitím AI šetří firmám pracovní čas

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří