logo AUDIOPRO s.r.o.

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Práce formou home office je dnes již běžnou realitou a firemní kanceláře musí tento fakt odrážet. Základem efektivní práce je vhodné technologické vybavení, které umožní spolupracovníkům nejen otevřít si svou pracovní plochu kdekoli, ale také se odkudkoli připojit k online setkání bez komplikací, rychle a jednoduše.

Překážkou efektivního pracovního prostředí jsou často chybějící vybavení nebo chytré technologie. Právě ty, ale pomáhají eliminovat problémy plynoucí ze vzdálené práce. Jednou z nutností hybridní práce je možnost plnohodnotného připojení se k jednání odkudkoli, bez komplikací, nutné IT podpory a ohledu na používanou platformu.

Zároveň při jednání je vhodné mít pohodlné sdílení pracovní plochy pro všechny členy týmu, aby všichni mohli sledovat aktuální prezentaci či práci v reálném čase.

Trend huddle rooms

"Firmy v současné době potřebují kromě reprezentativní zasedačky pro schůzky i jiné prostory vybavené pro spolupráci týmů. Může jít o tzv. huddle rooms, neformální prostory připomínající spíše obývací pokoj, relaxační zónu, nebo ostrovní řešení, k nimž se mohou zaměstnanci sesednout v rámci větší pracovní místnosti. Prostorová řešení jsou různá podle potřeb a kultury společnosti, ale jedno je společné - vybavení kvalitními technologiemi pro spolupráci. Tak, aby bylo možné bez technických problémů komunikovat on-line se vzdálenými účastníky schůzky, sdílet s nimi informace, a to vše v zabezpečeném systému," říká Michal Černý, specialista na prezentační techniku společnosti AUDIOPRO.

Šikovné detaily pak mohou pomoci vytáhnout vybavení každého prostoru na vyšší úroveň. Např. speciální kamera Kaptivo pro on-line snímání a sdílení, která promění pomocí systému počítačového vidění na bázi AI běžnou bílou tabuli na inteligentní nástroj pro on-line spolupráci.

Ta umožní živé sdílení týmové práce na tabuli v reálném čase, bez limitů špatného výhledu či dalších omezení, protože snímaný obraz se přenáší rovnou na obrazovku připojených účastníků, a to i vzdálených.

Se stále modernějšími technologiemi a příklonem k hybridní práci je však nutné, aby zaměstnanci dokázali s těmito novinkami pracovat. Pravidelné vzdělávání v oblasti IT bylo pro zaměstnance vždy důležité, ale v posledních několika letech s rychlostí technologického vývoje toto platí dvojnásob.

Pohoda zaměstnanců a duševní zdraví na pracovišti

Důležitost pohody zaměstnanců a duševního zdraví na pracovišti je zásadní. Cílem je chránit a posilovat zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců. Prostory kanceláří by z tohoto úhlu pohledu měly splňovat nároky na účelnost a pohodu - mezi vysoce hodnocenými pracovními prostory teď bodují zejména takové, které připomínají spíš útulný domov či kavárnu než místo zaměřené na podávání výkonů.

Trendem je zařizování flexibilnějších prostor, odklon od stabilně obsazených kanceláří, zřizování míst pro klidnou soustředěnou práci a zvětšování sdíleného prostoru. Ten je ale vybavován tak, aby umožňoval dodržení dostatečné vzdálenosti přítomných lidí a podporoval kreativní spolupráci.

Využívání virtuální a rozšířené reality

Technologie virtuální (VR) a rozšířené reality (AR) nabízejí nové možnosti spolupráce a interakce mezi lidmi. Virtuální realita umožňuje zaměstnancům spolupracovat na projektech, i když jsou fyzicky vzdáleni. S pomocí VR headsetu mohou vytvářet a upravovat 3D modely, diskutovat a sdílet nápady, a dokonce simulovat prostředí pro školení a výcvik.

Rozšířená realita zase umožňuje kombinaci skutečného světa s virtuálními prvky. Pomocí AR brýlí nebo aplikací v chytrých zařízeních mohou zaměstnanci vidět a interagovat s digitálními objekty přímo v reálném prostředí. To může být užitečné při prezentacích, návrzích a opravách zařízení nebo při spolupráci na projektech.

Inovativní firmy se snaží vytvářet progresivní pracovní prostředí mohou tedy začleňovat VR a AR technologie do svých kanceláří, aby podpořily spolupráci, stimulovaly kreativitu a zlepšily celkovou pracovní atmosféru.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne úterý 29. srpna 2023

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů