logo CESNET z. s. p. o.

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Od svého spuštění v listopadu 2000 proměnila síť GÉANT podobu evropského výzkumu poskytnutím specializované vysokorychlostní datové infrastruktury, která umožňuje spolupráci výzkumníků na nejnáročnějších projektech s přínosem pro celou společnost.

Součástí rozvoje sítě GÉANT bylo její úspěšné napojení na další mezinárodní výzkumné sítě po celém světě, čímž se podpořila skutečně globální spolupráce v nejrůznějších oborech: biotechnologii, fyzice částic, radiové astronomii či meteorologii. Na projektu GÉANT se od samého počátku aktivně podílí i Česká republika, a to prostřednictvím sdružení CESNET. Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., byl opětovně zvolen do výkonného výboru GÉANT. Stalo se tak na slavnostním spuštění třetí generace tohoto projektu, které proběhlo 1. a 2. 12. 2009 ve švédském Stockholmu.

Vědci požadují možnost společně pracovat na mezinárodní úrovni a využívat zabezpečeného sdílení obrovského množství dat v reálném čase. Spolehlivého a konzistentního výkonu lze v tak velkém měřítku nejlépe dosáhnout internetovým spojením, které je nezávislé na komerčním internetovém provozu. Síť GÉANT byla vytvořena právě proto, aby poskytovala výkon a služby nezbytné pro pokrytí této stále se zvyšující potřeby.

"Výkon a rozsah sítě GÉANT zaručují Evropě centrální pozici v oblasti výzkumu a vzdělávání, neboť svádí dohromady nejlepší mozky světa," uvedla viceprezidentka Evropské komise pro Digitální agendu Neelie Kroesová.

GÉANT nejen posiluje konkurenceschopnost Evropy, ale zesiluje i spolupráci mezi výzkumníky v globálním měřítku. Prostřednictvím sítě GÉANT se Evropská komise snaží umožnit celosvětovou vědeckou spolupráci, která se pokusí vypořádat s největšími výzvami, jimž naše společnost čelí. Jejím posláním je i prosazení projektu Každý Evropan digitální.

Prostřednictvím propojení národních výzkumných sítí v evropských zemích pomocí 50 tisíc kilometrů vlastních datových sítí spojuje GÉANT 40 milionů uživatelů ve 40 evropských zemích a navíc dalších 45 milionů uživatelů prostřednictvím napojení do devíti regionálních sítí. Byť už je nejpokročilejší výzkumnou sítí světa, GÉANT minulý týden oznámil další ambiciózní plány a zveřejnil časový harmonogram zavedení 100Gb/s připojení během roku 2012, které má uspokojit rostoucí nároky uživatelů. Po jeho plném zprovoznění se bude jednat o nejrozsáhlejší 100Gb/s výzkumnou síť na světě.

Přínosy sítě GÉANT jsou dalekosáhlé. GÉANT nepřináší užitek pouze vědcům. Podporuje cíle Evropské unie, pomáhá jejím obyvatelům i lidem po celém světě prostřednictvím projektů v oblasti varování před živelnými pohromami nebo telemedicíny, je motorem technologických inovací. Mezi projekty, které se na síť GÉANT spoléhají, patří i velký hadronový urychlovač, předpověď tajfunů na Filipínách, spolupráce mezi francouzskými a tuniskými lékaři na léčbě epilepsie či projekt ASTRA, jehož cílem je znovu vytvořit zvuk starobylých nástrojů.

Síť GÉANT, vybudovaná a provozovaná sdružením DANTE, je srdcem stejnojmenného projektu. "V průběhu uplynulých deseti let síť GÉANT úspěšně budovala svoji infrastrukturu, a stala se tak největší a nejpokročilejší výzkumnou sítí na světě, která podporuje zásadní projekty v globálním měřítku," uvedl generální ředitel sdružení DANTE Matthew Scott. "Zajistit, aby uživatelé měli k dispozici výkon a nástroje nezbytné ke spolupráci, ať už se nacházejí kdekoliv, je jádrem poslání sítě GÉANT. Výzkum nestojí na místě a odtud se berou naše plány na spuštění nového 100Gb/s připojení, na průkopnickou práci na internetových technologiích budoucnosti a pokročilých službách. To všechno jsou přísliby, že i následujících deset let přinese stejné množství inovací a prospěchu pro uživatele."

O síti GÉANT

GÉANT je vysokorychlostní evropská komunikační síť určená pro výzkum a vzdělávání. V kombinaci se svými partnery z řad národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) vytváří zabezpečenou vysokorychlostní výzkumnou infrastrukturu, která slouží 40 milionům vědců působících ve více než 8 tisících institucí ve 40 evropských zemích.

S rychlostí připojení až 40 Gb/s je GÉANT největší a nejpokročilejší multigigabitovou sítí na světě určenou výhradně pro výzkum a vzdělávání. V návaznosti na úspěchy svých předchůdců byl GÉANT vybudován tak, aby odpovídal potřebám uživatelů a poskytoval pružné koncové služby, které změní způsob spolupráce mezi výzkumníky.

GÉANT leží v samém srdci globálních vědeckých sítí prostřednictvím mnoha napojení na další části světa, čímž napomáhá zásadním projektům, které mají přemostit digitální propasti a prospět společnosti jako celku.

GÉANT je spolufinancován Evropskou komisí pod hlavičkou 7. Rámcového programu EU pro výzkum a vzdělávání. Partnery projektu je 32 evropských národních výzkumných a vzdělávacích sítí, TERENA a DANTE. Síť GÉANT provozuje organizace DANTE jménem evropských NREN.

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne úterý 9. listopadu 2010

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace