logo

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Od svého spuštění v listopadu 2000 proměnila síť GÉANT podobu evropského výzkumu poskytnutím specializované vysokorychlostní datové infrastruktury, která umožňuje spolupráci výzkumníků na nejnáročnějších projektech s přínosem pro celou společnost.

Součástí rozvoje sítě GÉANT bylo její úspěšné napojení na další mezinárodní výzkumné sítě po celém světě, čímž se podpořila skutečně globální spolupráce v nejrůznějších oborech: biotechnologii, fyzice částic, radiové astronomii či meteorologii. Na projektu GÉANT se od samého počátku aktivně podílí i Česká republika, a to prostřednictvím sdružení CESNET. Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., byl opětovně zvolen do výkonného výboru GÉANT. Stalo se tak na slavnostním spuštění třetí generace tohoto projektu, které proběhlo 1. a 2. 12. 2009 ve švédském Stockholmu.

Vědci požadují možnost společně pracovat na mezinárodní úrovni a využívat zabezpečeného sdílení obrovského množství dat v reálném čase. Spolehlivého a konzistentního výkonu lze v tak velkém měřítku nejlépe dosáhnout internetovým spojením, které je nezávislé na komerčním internetovém provozu. Síť GÉANT byla vytvořena právě proto, aby poskytovala výkon a služby nezbytné pro pokrytí této stále se zvyšující potřeby.

"Výkon a rozsah sítě GÉANT zaručují Evropě centrální pozici v oblasti výzkumu a vzdělávání, neboť svádí dohromady nejlepší mozky světa," uvedla viceprezidentka Evropské komise pro Digitální agendu Neelie Kroesová.

GÉANT nejen posiluje konkurenceschopnost Evropy, ale zesiluje i spolupráci mezi výzkumníky v globálním měřítku. Prostřednictvím sítě GÉANT se Evropská komise snaží umožnit celosvětovou vědeckou spolupráci, která se pokusí vypořádat s největšími výzvami, jimž naše společnost čelí. Jejím posláním je i prosazení projektu Každý Evropan digitální.

Prostřednictvím propojení národních výzkumných sítí v evropských zemích pomocí 50 tisíc kilometrů vlastních datových sítí spojuje GÉANT 40 milionů uživatelů ve 40 evropských zemích a navíc dalších 45 milionů uživatelů prostřednictvím napojení do devíti regionálních sítí. Byť už je nejpokročilejší výzkumnou sítí světa, GÉANT minulý týden oznámil další ambiciózní plány a zveřejnil časový harmonogram zavedení 100Gb/s připojení během roku 2012, které má uspokojit rostoucí nároky uživatelů. Po jeho plném zprovoznění se bude jednat o nejrozsáhlejší 100Gb/s výzkumnou síť na světě.

Přínosy sítě GÉANT jsou dalekosáhlé. GÉANT nepřináší užitek pouze vědcům. Podporuje cíle Evropské unie, pomáhá jejím obyvatelům i lidem po celém světě prostřednictvím projektů v oblasti varování před živelnými pohromami nebo telemedicíny, je motorem technologických inovací. Mezi projekty, které se na síť GÉANT spoléhají, patří i velký hadronový urychlovač, předpověď tajfunů na Filipínách, spolupráce mezi francouzskými a tuniskými lékaři na léčbě epilepsie či projekt ASTRA, jehož cílem je znovu vytvořit zvuk starobylých nástrojů.

Síť GÉANT, vybudovaná a provozovaná sdružením DANTE, je srdcem stejnojmenného projektu. "V průběhu uplynulých deseti let síť GÉANT úspěšně budovala svoji infrastrukturu, a stala se tak největší a nejpokročilejší výzkumnou sítí na světě, která podporuje zásadní projekty v globálním měřítku," uvedl generální ředitel sdružení DANTE Matthew Scott. "Zajistit, aby uživatelé měli k dispozici výkon a nástroje nezbytné ke spolupráci, ať už se nacházejí kdekoliv, je jádrem poslání sítě GÉANT. Výzkum nestojí na místě a odtud se berou naše plány na spuštění nového 100Gb/s připojení, na průkopnickou práci na internetových technologiích budoucnosti a pokročilých službách. To všechno jsou přísliby, že i následujících deset let přinese stejné množství inovací a prospěchu pro uživatele."

O síti GÉANT

GÉANT je vysokorychlostní evropská komunikační síť určená pro výzkum a vzdělávání. V kombinaci se svými partnery z řad národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) vytváří zabezpečenou vysokorychlostní výzkumnou infrastrukturu, která slouží 40 milionům vědců působících ve více než 8 tisících institucí ve 40 evropských zemích.

S rychlostí připojení až 40 Gb/s je GÉANT největší a nejpokročilejší multigigabitovou sítí na světě určenou výhradně pro výzkum a vzdělávání. V návaznosti na úspěchy svých předchůdců byl GÉANT vybudován tak, aby odpovídal potřebám uživatelů a poskytoval pružné koncové služby, které změní způsob spolupráce mezi výzkumníky.

GÉANT leží v samém srdci globálních vědeckých sítí prostřednictvím mnoha napojení na další části světa, čímž napomáhá zásadním projektům, které mají přemostit digitální propasti a prospět společnosti jako celku.

GÉANT je spolufinancován Evropskou komisí pod hlavičkou 7. Rámcového programu EU pro výzkum a vzdělávání. Partnery projektu je 32 evropských národních výzkumných a vzdělávacích sítí, TERENA a DANTE. Síť GÉANT provozuje organizace DANTE jménem evropských NREN.

Článek ze dne 9. listopadu 2010 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.