logo CESNET z. s. p. o.

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Sdružení CESNET zahájilo 1.5. 2011 řešení projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR). Jeho cílem je vytvořit na bázi stávající národní výzkumné sítě CESNET2 kvalitativně novou informační e-infrastrukturu, která v celé ČR posílí propojení většího množství akademických a vědeckovýzkumných pracovišť.

Projekt eIGeR přinese řádové kvalitativní i kvantitativní zlepšení regionálního přístupu k národní i evropské výzkumné infrastruktuře a jejich důležitým projektům. Zároveň povede ke zvýšení podílu regionů na zajišťování služeb pro výzkumné infrastruktury. Projekt je realizován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a je zaměřen výrazně investičně s cílem posílit technologickou úroveň e-infrastruktury v regionech.

Celkové náklady na projekt, který je naplánován na 30 měsíců, by měly dosáhnout 754 milionů korun, přičemž 521 milionů je vyhrazeno na investice. Z větší části (85 %) bude projekt financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a zbývajících 15 % bude pocházet ze státního rozpočtu.

Stěžejními východisky pro další budování národní výzkumné e-infrastruktury jsou počítačová síť CESNET2 a MetaCentrum sdružení CESNET, které představuje základ výpočetní a úložné distribuované infrastruktury. V souvislosti s probíhajícími i připravovanými rozsáhlými investicemi do infrastruktury výzkumu v České republice, spojenými především s realizací projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), a vazbou na velké evropské infrastruktury uvedené v tzv. ESFRI Roadmap se očekává významná změna požadavků na národní výzkumnou e-infrastrukturu.

Už nyní dochází k rychlému růstu objemu přenášených dat mezi organizacemi doma i v zahraničí a mění se charakter síťového provozu, ale i požadavky a očekávání uživatelů. Velmi rychle rovněž narůstá objem ukládaných dat a s tím souvisí výrazně rostoucí požadavky na výpočetní výkon nezbytný pro jejich potřebné zpracování.

Hlavním cílem projektu eIGeR je proto vybudování regionálního základu komplexní národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice, která v sobě zahrnuje všechny integrální složky nezbytné pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Jde zejména o:

Očekává se, že výsledky projektu využijí prakticky všechny organizace napojené na infrastrukturu CESNET. Plánované posílení komunikační infrastruktury se bude týkat jak optické vrstvy, kde projekt navrhuje zvýšení počtu DWDM kanálů, tak i vrstev vyšších, kde se počítá s nasazením technologie umožňující vysokorychlostní přenosy na jednotlivých kanálech.

Tím se otevře možnost poskytovat ve větší míře dedikované přenosové kanály a E2E služby, například pro vzdálený přístup k unikátním zařízením a experimentům. Instalace páteřních zařízení nové generace do síťové vrstvy (IP/MPLS) povýší propustnost páteřní sítě do zcela nových dimenzí a zároveň umožní nabízet pokročilé komunikační služby rovnocenně a plošně v řadě míst České republiky.

Na rozvoj komunikační infrastruktury navazují další, aplikačně orientované složky projektu. Dojde například k položení základů národní gridové infrastruktury (NGI) integrující výpočetní prostředí řady institucí. Díky ní získají snadný přístup k vysokým výpočetním výkonům ty organizace, které nevlastní odpovídající technické prostředky. Institucím s vlastními výpočetními gridy umožní integraci do vyšších celků, posílení výpočetního výkonu v případě potřeby i přístup ke znalostem a zkušenostem v dané oblasti, které mohou využít lokální týmy.

Vytvoření úložné infrastruktury usnadní ukládání velkých objemů dat pro vědecké experimenty, jejich sdílení a dlouhodobou správu. Jedná se o inovativní službu, která v současné České republice nemá obdobu.

Rozvoj infrastruktury pro vzdálenou spolupráci umožní vzájemnou komunikaci vědeckých týmů v různých lokalitách ve výrazně větší míře, než je tomu v současnosti. Podstatné posílení kapacit prostředků vzdálené spolupráce společně s novými službami (jako je například ukládání multimediálních dat s využitím úložné infrastruktury) podpoří vědecké týmy, kterým usnadní přístup ke znalostem a konzultacím a umožní jim virtuálně se účastnit jednání s domácími či zahraničními partnery.

Projekt eIGeR je komplementárním k pětiletému projektu Velká infrastruktura CESNET, jehož smyslem je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu - široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb určených pro výzkum, jehož úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

Další články k tématům - DWDM - E2E - eIGeR - ERDF - ESFRI - infrastruktura - MPLS - NGI - VaVpI - videokonference - výzkum

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne středa 11. května 2011

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace