logo

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

Sdružení CESNET ve spolupráci se společností Alcatel-Lucent provedlo v srpnu 2011 první testy přenosového systému 100 Gb/s v reálném provozu sítě CESNET2 v souběhu s poskytováním běžných i náročných přenosových služeb.

Sdružení CESNET tak předvedlo možnosti sdílení optických vláken přenosovými systémy různých výrobců, které zlepšuje flexibilitu a adaptivnost služeb poskytovaných sítí uživatelům a efektivnost využití vláken coby nejnákladnější složky sítí. Sdílením se značně zvyšuje konkurenční prostředí a provozovatel není při rozvoji sítě tolik závislý na vývojových plánech jednoho výrobce. Další výrazné úspory nákladů pro výzkumné sítě i ISP umožňuje užití jednovláknových tras.

Výrobci přenosových systémů začínají postupně respektovat tyto potřeby zákazníků a neodmítají se podílet na heterogenním řešení (tzv. multivendor solution). Provedené testy velmi snižují obavy provozovatelů ze složitější obsluhy a údržby heterogenního přenosového systému. CESNET je připraven nabídnout tyto zkušenosti zájemcům o spolupráci. Sdílení vláken různými přenosovými systémy také usnadňuje tvorbu virtuálních sítí: přenosová pásma jsou použita jako virtuální vlákna, a sdílení vláken tak lze považovat za nový koncept budování sítí.

Součástí testů byl i unikátní 100Gb/s přenos po jednovláknových obousměrných trasách realizovaný souběžně s jejich provozním zatížením a unikátní souběžný provoz s fotonickou službou zaměřenou na porovnání času atomových hodin. Použity byly přenosové systémy CzechLight OpenDWDM vyráběné v licenci sdružení CESNET, Alcatel-Lucent 1830PSS a Cisco ONS 15454 MSTP.

Podrobnější informace o 100Gb/s testech

V srpnu 2011 ve spolupráci společnosti Alcatel-Lucent a sdružení CESNET proběhly první testy 100gigabitového systému v souběhu s provozem reálné sítě. Systém 1830PSS společnosti Alcatel-Lucent využívá nové koherentní přenosové technologie 100G DP-QPSK umožňující snížit symbolovou rychlost na 27 Gbaud/s.

Nejprve byly v laboratoři otestovány různé metody kompenzace chromatické disperze, aby se systém dal nasadit společně se stávajícími 10G NRZ kanály. Laboratorní trasa na cívkách měřila 600 km se 100 km dlouhými úseky, kde ke kompenzaci byla použita jak klasická kompenzační vlákna, tak i fixní a laditelné vláknové mřížky. Všechna měření byla úspěšná a potvrdila možnost současného přenosu standardních 10G a nových 100G signálů pro různé metody kompenzace chromatické disperze.

Po laboratorních testech byl 100G systém připojen na reálnou síť s přenosovým systémem ONS 15454 MSTP firmy Cisco. 100G kanál zde byl přenášen za přítomnosti dalších standardních 10G kanálů. Bezchybný přenos byl tak uskutečněn v kruhu Praha-Hradec Králové-Olomouc-Brno-Praha na vzdálenost 778 km a byl při něm překonán souhrnný útlum vlákna 204 dB. Souběžně na zhruba 300 km byla se 100G kanálem také přenášena fotonická služba (přenosová služba bez OEO konverzí) – přesný čas pro porovnání atomových hodin. Další test byl proveden ve smyčce Praha-Hradec Králové-Olomouc-Ostrava-Olomouc-Hradec Králové-Praha – bylo dosaženo bezchybného přenosu na vzdálenost 1063 km a byl překonán souhrnný útlum vlákna 276 dB.

Posledním testem byl pak přenos 100G kanálu po částečně jednovláknových linkách za pomoci kombinace otevřeného přenosového systému CzechLight OpenDWDM včetně prvků ROADM na trase Plzeň-Cheb-Most-Ústí nad Labem-Praha a systému ONS 15454 MSTP v úseku Praha-Plzeň. Z celkové délky 655 km tvořily linky s obousměrným jednovláknovým přenosem 368 km. Celkově bylo překonáno 180 dB útlumu vlákna, z toho 107 dB na jednovláknové trase.

Provedené testy potvrzují kompatibilitu standardních 10G systémů s novými 100G systémy i fotonickými službami při zachování kompenzačních prvků chromatické disperze a možnost kombinace vláknových tras i celých přenosových systémů různých výrobců.

Další články k tématům - CESNET2 - ISP - MSTP - ONS - OpenDWDM - ROADM

Článek ze dne 12. září 2011 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace