logo CESNET z. s. p. o.

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

Sdružení CESNET se zapojilo do pilotního projektu EF-TRANS, který má usilovat o to, aby znalosti a poznatky tvořené v rámci tuzemských výzkumných a vývojových aktivit byly efektivně aplikovány v praxi. Jejich úspěšná komercializace pak má poskytnout zdroje pro financování dalšího výzkumu.

Projekt EF-TRANS (Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití) je součástí tzv. Individuálních projektů národních (IPn), které jsou jedním typem projektů řešených na celostátní úrovni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Projekt EF-TRANS je určen pro veřejné, státní i soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a vědecko-výzkumné instituce, které splňují podmínky Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou projektu jsou proto akademičtí a vědečtí pracovníci a také studenti především doktorandských studijních programů.

Projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ministerstvo školství bude do května 2012 postupně realizovat jeho jednotlivé fáze. Sdružení CESNET se bude v rámci pilotního projektu podílet na ověřování metodik ve čtyřech vymezených oblastech - systém komercializace, ochrana duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou a využití licencí.

Výsledkem práce na jednotlivých tématech mají být nezávazné metodiky, jejichž smyslem bude nabídnout nástroje, které by měly výzkumným organizacím pomoci při využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi, a to včetně zavedení jednoduchého postupu vedoucího k udržitelnosti systému komercializace v organizaci.

V současné době CESNET dokončuje poziční zprávu pro ověřování metodik a současně probíhají konzultace a shromažďování připomínek k metodikám. Společně se sdružením CESNET se do pilotního projektu zapojilo dalších třináct institucí.

Další články k tématům - EF-TRANS - výzkum

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne středa 13. dubna 2011

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace