logo

Světem Internetu bezpečně

O bezpečnosti v prostředí Internetu dnes od 9 hodin ve Velkém sále Akademie věd ČR promluví Andrea Kropáčová ze sdružení CESNET, a to v rámci přednáškového bloku 10. ročníku Týdne vědy a techniky.

Andrea Kropáčová se specializuje na problematiku bezpečnosti sítí a síťových služeb, a to především v oblasti formování a řízení tzv. CSIRT týmů. Ve své přednášce nazvané Světem Internetu bezpečně kromě jiného seznámí hosty s fungováním bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Jeho cílem je pomáhat provozovatelům internetových sítí v ČR zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.

CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, které jsou původcem incidentu, a to v případech, kdy se při komunikaci mezi správcem dané sítě a „obětí“ vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi "institut poslední záchrany" v situacích, kdy jiné metody řešení problému selžou.

Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice. CESNET-CERTS byl ustaven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí.

Týden vědy a techniky, který letos probíhá od 1. do 7.11. 2010 v Praze, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Ostravě, je určen široké veřejnosti. Především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do nejrůznějších laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť Akademie věd ČR připravili širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představí své výzkumné projekty, předvedou nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy.

Sdružení CESNET je jednou ze spolupracujících organizací - pro potřeby internetových přenosů přednášek poskytlo akademickou síť CESNET2 a zapůjčilo audiovizuální techniku.

Další články k tématům - bezpečnost - CERTS - CSIRT - výzkum - Andrea Kropáčová

Článek ze dne 2. listopadu 2010 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.