logo

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Účastníci prosincového jednání týmu CSIRT.CZ zrekapitulovali dosavadní aktivity v domácím i mezinárodním kontextu. Od svého spuštění - od 3.4. 2008 do 1.12. 2010 bylo týmu CSIRT.CZ ohlášeno 1325 bezpečnostních incidentů, které měly původ v sítích provozovaných v České republice.

Ve středu 1.12. 2010 se v sídle sdružení CESNET v Praze konalo sedmé jednání Pracovní skupiny CSIRT.CZ, jejímiž členy jsou zástupci významných provozovatelů sítí, poskytovatelů obsahu a rizikových služeb v ČR. CSIRT.CZ (Computer Security Incident Response Team) je název modelového bezpečnostního týmu pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích v České republice, který provozuje sdružení CESNET v rámci grantu Ministerstva vnitra České republiky.

Jednání skupiny řídila specialistka sdružení CESNET na problematiku provozu CERT/CSIRT týmů Andrea Kropáčová a zúčastnil se ho i ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra ČR Aleš Špidla, který přítomné odborníky seznámil s aktuálním stavem příprav vládního a národního pracoviště CSIRT v České republice.

Nejvíce bezpečnostních incidentů se týkalo problému phishingu (podvodná technika používaná k získávání citlivých údajů prostřednictvím e-mailu - 462 incidentů), který byl následován virovými útoky (299 incidentů), malwarem (vniknutí do počítačového systému, případně jeho poškození - 189 incidentů) a spamy (173 incidentů).

Pracovní skupina se zabývala i výsledky celoevropského cvičení Cyber Europe 2010, které se uskutečnilo 4. listopadu letošního roku a při němž odborníci reagovali na simulované pokusy hackerů o vyřazení z provozu nejdůležitějších on-line služeb v členských státech EU. Členské státy musely během cvičení komunikovat a spolupracovat, aby zabránily předstíranému zhroucení celé sítě a udržely ji funkční. Koordinátorkou projektu na české straně byla Andrea Kropáčová, v roli tzv. hráčů za Českou republiku byly bezpečnostní týmy sdružení CZ.NIC a CSIRT.CZ, jež během cvičení prokázaly vysokou odbornost i kreativitu, které výrazně přispěly k úspěchu celé akce.

Protože letos vyprší tříletý grant ministerstva vnitra, v rámci kterého CSIRT.CZ dosud působil, námětem jednání byla i budoucnost bezpečnostních týmů v České republice, respektive to, v jaké podobě bude tým CSIRT.CZ nadále pracovat.

Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale kde se při komunikaci mezi "původcem incidentu" a "obětí" vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi "institut poslední záchrany" (tzv. last resort) pro případ, že jiné metody selžou.

Výstavba a provoz pracoviště CSIRT.CZ je jeden z dílčích úkolů projektu Kybernetické hrozby z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky. Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice.

CESNET-CERTS byl ustanoven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2 a jeho koordinace. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí.

Článek ze dne 8. prosince 2010 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.