logo CESNET z. s. p. o.

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Komunita sdružená v organizaci Global Lambda Integrated Facility (GLIF) během konference SC10 pořádané v New Orleans ve dnech 15. až 18.11. 2010 úspěšně předvedla pilotní implementaci automatizovaného systému poskytování světelných cest mezi doménami.

Jednalo se o rozšíření systému, který byl poprvé předveden na 10. výročním setkání Annual Global LambdaGrid Workshop v Ženevě dne 13.10. 2010. Na demonstraci se podílely i sítě CzechLight a CESNET2 budované sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET.

GLIF je mezinárodní projekt spolupráce výzkumníků a poskytovatelů služeb působících ve výzkumném a akademickém prostředí, kteří spolupracují na vytváření globální infrastruktury propojených "lambd", které mohou být využity při datově náročném vědeckém výzkumu. Tyto lambdy (optické vlnové délky přenášené optickými kabely) končí v uzlech nazvaných GOLE (GLIF Open Lightpath Exchange), které dokážou propojovat lambdy z různých organizací, a vytvářet tak virtuální okruhy mezi koncovými body, jimž se říká světelné cesty (lightpaths). Jako světelné cesty se tedy označují velmi výkonná propojení pro síťové přenosy, která obvykle dosahují rychlosti 1, 10 nebo 40 Gb/s.

Organizace GLIF usiluje o snadnější integraci lambd a světelných cest do vysoce výkonných aplikací po celém světě, ale až dosud bylo nutné nastavovat světelné cesty v každém mezilehlém uzlu GOLE manuálně. To nejen vyžaduje značné administrativní úsilí, ale může to znamenat i prodlevy při konfiguraci jednotlivých světelných cest v řádu hodin až dnů. Sestavování světelných cest pomocí automatizovaných softwarových systémů má tedy jasné výhody.

Hlavní překážkou použití automatizovaných systémů byly v minulosti značné rozdíly v možnostech technických služeb, zásadách správy a výměně informací o směrování a topologii, nezbytných pro vytváření cest mezi různými síťovými doménami. Pilotní projekt automatizovaných uzlů GOLE prokázal životaschopnost koncepce, podle které takové poskytování mezidoménových služeb mezi spolupracujícími organizacemi mohou provádět automatizovaní agenti zajišťující plánování, poskytování a monitorování cest.

Pilotní projekt automatizovaných uzlů GOLE využívá software Fenius vyvinutý organizací ESnet, který poskytuje společné API pro nastavení světelných cest a překládá tyto požadavky do příslušných řídicích mechanismů v jednotlivých doménách GOLE. Díky tomu je možné sestavovat světelné cesty na vyžádání nebo je dopředu rezervovat pro určitá období, a to včetně dedikované kapacity a provozních charakteristik.

Demonstrace probíhaly s využitím osmi uzlů GOLE a řady podpůrných sítí. Provozovateli uzlů GOLE, kteří se na projektu podíleli, byli CERNLight (Švýcarsko), CzechLight (Česká republika), JGNLight (Japonsko), MAN LAN (Spojené státy), NetherLight (Nizozemí), NorthernLight (skandinávské konsorcium), PSNCLight (Polsko) a StarLight (Spojené státy). Mezi spolupracující sítě a instituce patřily AIST (Japonsko), CESNET (Česká republika), Internet2 (Spojené státy), KDDI (Japonsko), USLHCnet (Spojené státy), Amsterdamská univerzita (Nizozemí), University of Essex (Spojené království).

Během čtyř dnů konference byly náhodným způsobem postupně sestavovány a rozpojovány světelné cesty mezi jednotlivými lokalitami, které tak simulovaly funkčně realistické prostředí globálních služeb. K monitorování a prezentaci činnosti byla použita služba PinGER konsorcia perfSONAR, která poskytla doklad životaschopnosti koncepce a platformu pro další vývoj.

Demonstrace představovaly úvodní fázi nasazení pilotního projektu automatizovaných uzlů GOLE sponzorovaného organizací GLIF. Pilotní projekt automatizovaných uzlů GOLE bude probíhat až do roku 2011, přičemž bude sledovat další dva cíle. Prvním cílem je spolupráce s pracovní skupinou Network Services Interface fóra Open Grid Forum (OGF), zaměřená na vývoj úplnějšího, interoperabilního a standardizovaného API.

Druhým cílem je zapojit náročné uživatele a vývojáře aplikací, kteří mají zájem o očekávatelné síťové služby (kapacita, výkon, časové plánování atd.) nabízené dynamickými světelnými cestami a kteří by byli ochotní spolupracovat s provozovateli uzlů GOLE poskytováním zpětné vazby a pomocí při vytváření nejlepších praktik.

Další články k tématům - AIST - API - CERNLight - CzechLight - GLIF - GOLE - JGNLight - KDDI - LambdaGrid - LAN - PinGER - USLHCnet

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne pátek 10. prosince 2010

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace