logo CESNET z. s. p. o.

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Velká infrastruktura CESNET, tak zní název strategického pětiletého projektu akademického sdružení CESNET, jehož financování v minulých dnech schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt Velká infrastruktura CESNET je naplánován na léta 2011 až 2015 a plynule naváže na dosavadní výzkumný záměr sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.

Cílem projektu Velká infrastruktura CESNET je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu. Tou se rozumí široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb, které jsou výzkumnými týmy používány k výzkumné činnosti. Jejím hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

Velká infrastruktura CESNET je jedním z prioritních projektů popsaných v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Tento dokument vznikl v reakci na evropskou cestovní mapu (tzv. ESFRI Roadmap) a řeší zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru. Česká vláda jej schválila v březnu loňského roku.

Projekt Velká infrastruktura CESNET zachová osvědčenou strategii průběžných ročních inovací infrastruktury, která umožňuje pružně reagovat na technický rozvoj oboru a na vyvíjející se potřeby uživatelů.

Schválený projekt v sobě integruje čtyři složky:

V oblasti komunikační infrastruktury, která je nezbytným základem pro další složky e-infrastruktury, je stěžejním úkolem projektu vytvoření vícevrstvé národní komunikační infrastruktury, která bude v jednotlivých vrstvách propojena se sítěmi uživatelů i se zahraničními národními výzkumnými sítěmi, evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou.

Svým uživatelům nabídne například souběžnou podporu protokolů IPv4 i IPv6 s možností speciálních pokročilých konfigurací či poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách, zejména lambda služeb a dálkového přístupu k výzkumným zařízením uživatele v reálném čase. Základem bude vláknová infrastruktura umožňující přenosové rychlosti 40 Gb/s a vyšší.

V oblasti gridů je cílem projektu vybudovat plnohodnotnou národní gridovou infrastrukturu (NGI), a to rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit sdružení CESNET, konkrétně projektu MetaCentrum. Úkolem je propojit v rámci české akademické komunity nově pořizované výpočetní prostředky (zejména clustery, které v současnosti zprovozňují nejrůznější vědecké skupiny) a poskytnout k nim jednotný a bezbariérový přístup na národní i mezinárodní úrovni. Velmi podstatnou částí budování NGI je také integrace s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative).

Kapacity datových úložišť budou poskytovány ve dvou úzce souvisejících oblastech. První z nich jsou datová úložiště clusterů a výpočetního gridu obecně, druhou pak úložiště pro vědecká, výuková a související obecná data. Z pohledu uživatelů plánuje projekt v oblasti obecných úložných kapacit poskytování neomezené úložné kapacity, která bude zajišťována tzv. Hierarchical Storage Management (HSM) řešením. To kombinuje rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli.

V oblasti prostředí pro spolupráci je smyslem projektu poskytnout infrastrukturu, umožňující spolupracovat bez extenzivního cestování a tudíž výrazně efektivněji a ekologičtěji. Projekt se soustředí hlavně na vybudování a provoz páteřní infrastruktury a na podporu zapojení výzkumných týmů. Kromě toho bude zajišťovat koordinaci a standardizaci prostředí mezi jednotlivými institucemi. Připojeným institucím bude poskytována podpora na uživatelské a technické úrovni formou školení a seminářů.

Nedílnou součástí projektu jsou také podpůrné služby nezbytné pro provoz základních služeb e-infrastruktury, jako jsou infrastruktura důvěry, zajištění bezpečnosti infrastruktury a jejích služeb či sledování infrastruktury a jejích parametrů. Zvláštní důraz bude kladen na podporu uživatelů.

Další články k tématům - EGI - ESFRI - GÉANT - HSM - infrastruktura - IPv4 - IPv6 - NGI - úložiště - výzkum

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne pondělí 14. března 2011

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace