logo CESNET z. s. p. o.

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Za účelem zvýšení dostupnosti aplikací univerzitního informačního systému (UIS) a zabezpečení jeho datové základny vytváří Univerzita Palackého v Olomouci moderní datacentrum. Významným krokem ke splnění tohoto cíle bylo vybudování nové duální serverovny v budově tř. Svobody 26.

Nová serverovna bude vybavena špičkovými technologiemi, které umožní vytváření automatických zrcadel aplikací a uživatelských dat jádra UIS a současně distribuované uložení datového archivu UP.

"Jedná se o dvě podobné instalace jádra UIS, které se budou vzájemně zálohovat, tedy při poruše jednoho serveru, síťového prvku, datového prostoru v serverovně na Zbrojnici, převezme řízení univerzitního informačního systému analogický systém druhé serverovny. Obě lokality budou propojeny speciálními (virtualizačními) technologiemi pro vytvoření tzv. clusteru. Tento celek, tedy servery a datová pole v obou lokalitách, síťové propojení a speciální řízení tohoto celku bude tvořit nové univerzitní datacentrum", vysvětlil ředitel Centra výpočetní techniky UP RNDr. František Zedník.

Na vybudování datového centra na Univerzitě Palackého se podílelo také sdružení CESNET v rámci řešení projektu "Velká infrastruktura CESNET" (LM2010005). Projekt je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.

"Jeho cílem je rekonstruovat síť národního výzkumu CESNET2 ve velkou infrastrukturu nezbytnou pro zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e-infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap. Jeho základními složkami jsou vysoce propustná národní komunikační infrastruktura, národní gridová infrastruktura (NGI) a infrastruktura datových úložišť, doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e-infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů", zdůraznil Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Do adaptované serverovny byl umístěn špičkový terabitový směrovač, jenž sdružení CESNET pořídilo z prostředků projektu "Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech" (CZ.1.05/3.2.00/08.0142). Cílem projektu je vytvořit na bázi stávající infrastruktury sítě CESNET2 kvalitativně novou informační e-infrastrukturu, která posílí a zintenzivní propojení většího množství akademických a výzkumných pracovišť v České republice.

"Projekt je realizován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a je zaměřen výrazně investičně s cílem posílit technologickou úroveň e-infrastruktury v regionech. „Vzhledem k tomu, že Univerzita Palackého v Olomouci je zároveň uzlem národní výzkumné infrastruktury CESNET2, poskytne nová serverovna také prostor pro umístění aktivních prvků sekundárního uzlu sítě CESNET2", dodal Jan Gruntorád.

Z nového uzlu sítě CESNET2 bude připojena datová síť UP rychlostí až 10 Gbit/s a stejnou rychlostí budou připojena také výzkumná centra budovaná v rámci projektů VaVpI. Zrekonstruovaná serverovna, společně s původní serverovnou v budově Zbrojnice, doplněné odpovídajícím komunikačním a virtualizačním prostředím, vytvoří základní kameny pro vybudování moderního datacentra UP v Olomouci.

Finanční prostředky

Stavební úpravy prostor na tř. Svobody 26 s potřebným technologickým zázemím pro datové centrum (klimatizace, záložní zdroj napětí, motorgenerátor atd.) stála celkem 5282574 Kč. Univerzita Palackého se podílela finančními prostředky ve výši 2999106 Kč (FRIM CVT), částkou 2283468 Kč přispěl CESNET.

Celou rekonstrukci uskutečnila firma ELPREMO vybraná na základě výběrového řízení.

Program slavnostního zahájení provozu datacentra:

- 15.11. 2011 v 11.00 hodin, Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 1. patro, aula

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne úterý 15. listopadu 2011

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace