logo

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

Vzdálená spolupráce po síti je název odborného semináře, který dnes v pražském sídle Akademie věd České republiky pořádá sdružení CESNET. Setkání je zaměřeno na multimediální prostředí určené pro vědeckou spolupráci - přenosy hlasu a obrazu nejrůznějšími technologiemi a prostředky, od IP telefonie až po nekomprimované video s vysokým rozlišením.

V krátkém sledu jde již o druhé setkání významných expertů na síťovou problematiku, které organizuje sdružení CESNET. Minulý týden se na jeho pozvání do Prahy sjelo přes dvacet odborníků z celé Evropy, aby se zúčastnili 3. TERENA End-to-End Provisioning Workshopu - setkání poskytovatelů tzv. end-to-end služeb konané pod záštitou mezinárodní organizace TERENA.

Pravidelné TERENA End-to-End Provisioning Workshopy vytvářejí diskusní fórum pro zástupce národních sítí pro výzkum a vzdělávání, jakou je v České republice CESNET2, a také metropolitních, školních i lokálních síťových infrastruktur, kteří mohou sdílet zkušenosti při vytváření a poskytování end-to-end služeb určených především pro vysoké školy a výzkumné laboratoře v celé Evropě.

Principem end-to-end se myslí zajištění komunikačních služeb mezi koncovými účastníky i v případě, že spojení probíhá přes několik různých technologií nebo sítí, které jsou ve správě různých organizačních subjektů. Může jít například o evropskou akademickou síť GÉANT, národní sítě výzkumu a vzdělávání a místní sítě ve městech a organizacích.

Nejčastěji jde o zajištění požadované přenosové kapacity a kvalitativních charakteristik, jako jsou nízké ztrátovosti a variace zpoždění, a to přes celou end-to-end trasu. Cílem je maximální automatizace celého procesu.

TERENA (Trans-European Research and Education Network Association) sdružuje evropské národní výzkumné sítě včetně české CESNET2 a dále mezinárodní organizace CERN a ESA a tzv. přidružené členy, především výrobce síťových zařízení a výpočetní techniky, s cílem poskytnout svým členům platformu pro spolupráci a sdílení znalostí za účelem podpory vývoje technologií, infrastruktur a služeb určených pro evropskou akademickou komunitu.

Další články k tématům - AV - CERN - end-to-end - GÉANT - IP - seminář - TERENA - video - VoIP - výzkum - Workshop

Článek ze dne 2. prosince 2010 - čtvrtek

Další články od CESNET z. s. p. o.