logo ICZ a.s.

Bezpečnostní řešení APLKRYPT zajistí Fond pojištění vkladů

Společnost ICZ zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku bezpečnostního řešení pro realizaci výrazně zrychlené výplaty náhrad klientům bank, které nejsou schopny dostát svým závazkům.

Zákonná novela vstupující v platnost 1.1. 2011 zkracuje dobu potřebnou k zahájení výplat na třetinu, což s sebou přináší zvýšené nároky na hardwarové i softwarové vybavení Fondu pojištění vkladů.

Podle dosud platného zákona byl Fond pojištění vkladů (FPV) povinen zahájit výplaty náhrad do tří měsíců ode dne oznámení České národní banky o neschopnosti příslušné banky dostát svým závazkům podle zákonných a smluvních podmínek. Tento relativně dlouhý časový úsek, během kterého byl FPV schopen výplaty náhrad ve spolupráci s vyplácenou i vyplácející bankou připravit a zahájit, však nekladl příliš vysoké nároky na vybavení informačními technologiemi.

Podle novely zákona, účinné od 1.1. 2011, se období ode dne oznámení do dne zahájení výplat zkrátí na 20 pracovních dnů. Pro splnění této podmínky je však na straně FPV bezpodmínečně nutné implementovat nové bezpečnostní řešení. Jako vítězné bylo vybráno řešení od společnosti ICZ - APLKRYPT, které nejlépe vyhovělo všem náročným požadavkům a s jehož využitím bude FPV schopen do 20 pracovních dnů zahájit bezpečné výplaty náhrad klientům vyplácené banky. "Možnost realizovat bezpečnostní řešení pro Fond pojištění vkladů je pro společnost ICZ další výzvou a potvrzením naší vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti dat, které věnujeme mimořádnou pozornost," řekl Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Mimo proces výplat náhrad bude APLKRYPT sloužit rovněž pro pravidelné testování dat bank působících v České republice s cílem ověření jejich schopnosti předávat a přijímat požadovaná data včas a ve správné struktuře. Právě povinnost průběžně testovat aktuální bankovní databáze klientských dat použitím APLKRYPTu vede FPV - s akcentem na bezpečnost - k potřebě komprimovat a šifrovat tato data.

APLKRYPT bude zajišťovat šifrování a dešifrování dle algoritmu AEC 256, správu klíčů, generování hesel a administraci. "Nadstandardní význam projektu je mimo jiné v tom, že zabezpečuje PFV i všechny banky působící na území ČR. Je to pro nás další významný projekt v strategickém sektoru financí," řekl Daniel Šťastný, obchodní ředitel sektoru financí. Standardním a důležitým parametrem celého procesu je skutečnost, že všechny činnosti prováděné APLKRYPTem jsou auditovatelné.

Článek ICZ a.s. ze dne úterý 24. srpna 2010

Další články od ICZ a.s.

Sjednocený nemocniční informační systém ICZ AMIS HD pomůže s léčbou pacientů krajských nemocnic

Výtěžek benefice ArtForum ICZ pomůže léčbě dětských zrakových vad

Steiner a ICZ posilují spolupráci v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví

Projekt Můj nový život s finanční podporou benefice ArtForum ICZ

eHealth v Kyrgyzstánu nabírá směr podle ICZ

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Můj nový život

Elektronická evidence podávaných léčiv v praxi

Efektivní řízení zdravotnických zařízení s pomocí ICZ AMIS*MIS

Virtuální galerie ArtForum/ICZ pomáhá dětem

Informační systém CRV zvládnul všechny legislativní změny bez problémů

ICZ a ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

ICZ a galerie ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Petr Janda: nový obchodní ředitel sekce Bezpečnost ICZ

AntiBot řešení pomáhá odhalit infikované stanice

Digitalizace Archivu města Brna

Alianční systém NATO pro sledování pozemních cílů AGS s podporou vývoje od ICZ

Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina: dodavatelem řešení je ICZ

eMeDocS: elektronická výměna zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina je IT projektem roku 2011

Benefiční aukce ICZ: virtuální gelerie ArtForum vydražila umělecká díla za 534500 korun na pomoc postiženým dětskou mozkovou obrnou

eSPISOVNA: elektronická spisovna pro Celní správu České republiky

Procesní řízení zvyšuje kvalitu léčby pacientů

Bezpečnostní řešení APLKRYPT zajistí Fond pojištění vkladů

GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2010 pro ICZ

ICZ na nové adrese, Kavčí Hory Office Park

ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka pro Českou poštu

Mobilní řešení pro výrobu a logistiku

ICZ mezi nejlepšími partnery Microsoftu ve střední a východní Evropě

ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance

E-spis od ICZ již spolupracuje s datovými schránkami

Skupina ICZ se prezentovala na mezinárodním veletrhu IDET 2009

ICZ provedla akvizici společnosti DELINFO

Národní informační systém pro utajované informace EU

ICZ znovu mezi 100 nejlepšími

ICZ a Silver Lining Solutions uzavřely smlouvu o partnerství

ICZ realizovala plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání

Potřebujete něco vyřešit ? Pomůže vám Týna

ICZ opět zvítězila v IT Regattě

Seminář Primavera PertMaster

ICZ provedla akvizici společností ALES

ePACS zachraňuje životy již v padesáté nemocnici

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %

ICZ partnerem Juniper Networks

4. pracovní seminář e-spis

Řešení ICZ se stalo vítězem soutěže IT projekt roku 2007

Dostavbu JE Mochovce bude řídit software od ICZ

Značení a sledování výrobků

ICZ opět hlavním partnerem konference ISSS