logo

ICZ realizovala plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání

Plná elektronizace Rejstříku živnostenského podnikání, podstatné urychlení procesu ohlášení živnosti a ušetření 300 tis. hodin práce úředníků na obecních živnostenských úřadech.

To je výsledek tříměsíční práce týmu specialistů ze společnosti ICZ, jež úspěšně zavedl k 1. červenci letošního roku rozsáhlé změny informačního systému požadované největší a nejvýznamnější novelou Živnostenského zákona v jeho historii.

20.3. 2008 byl prezidentem ČR podepsán zákon č. 130/2008 Sb. označovaný jako největší a nejvýznamnější novela Živnostenského zákona od doby vzniku tohoto zákona. Novela přináší mnoho revolučních změn, jako je nahrazení živnostenských listů výpisy z rejstříku, umožnění učinit podání elektronicky nebo prostřednictvím CzechPoint, sloučení mnoha druhů živností a zavedení jedné volné živnosti.

"Úkolem specialistů ICZ bylo realizovat veškeré potřebné změny informačního systému Rejstříku živnostenského podnikání a to v průběhu rekordně krátké doby tří měsíců. Nová verze programového vybavení IS RŽP, reagující na změny legislativy, byla úspěšně uvedena do praxe všech živnostenských úřadů 1. července letošního roku. Zároveň proběhla jedna z největších transformací dat, kterou doposud česká veřejná správa realizovala. Bylo automaticky převedeno 1,9 milionu živnostenských oprávnění, evidovaných u 1,6 milionu podnikatelských subjektů", uvedl Martin Mikuškovic, hlavní řešitel projektu IS RŽP.

Celý systém si osobně vyzkoušel 3. července 2008 na Živnostenském odboru MČ Prahy 6 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Po vytvoření a podání Jednotného registračního formuláře na ŽÚ ministr Říman řekl : "Ohlášení živnosti se podstatně urychlilo. Když jsem si doma zkoušel vyplnit starý papírový registrační formulář, trvalo mi to zhruba hodinu a půl. Elektronicky jsme to zvládli za dvacet minut. U komplikovanějších případů to bude samozřejmě trvat o něco déle. Elektronické ohlášení je pro podnikatele rozhodně komfortnější než papírové formuláře."

Ke změnám, které byly v souvislosti s novelou ŽZ realizovány, ministr Říman dodal : "Automatická transformace dat, která probíhala po dobu 5 dnů, ušetřila 300 tis. hodin práce úředníků na obecních živnostenských úřadech. Pokud by se do transformace zapojilo všech více než 2 000 úředníků obecních živnostenských úřadů, trvala by 20 pracovních dnů."

Možnost elektronického podání byla dle harmonogramu týmem specialistů ICZ připravena ve dvou etapách. Od 1.7.2008 může podnikatel společně s pracovníkem Živnostenského úřadu vyplnit Jednotný registrační formulář elektronicky přímo na Živnostenském úřadě.

Od 1.10. 2008 může podnikatelská veřejnost nově učinit podání vůči Živnostenskému úřadu (ŽÚ) elektronicky přímo. Prostřednictvím elektronického podání lze např. podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změny apod., a to v rozsahu Jednotného registračního formuláře (JRF). Vyplněné elektronické podání je odesláno přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Takovéto elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici na veřejném webu Živnostenského rejstříku.

Článek ze dne 10. října 2008 - pátek

Další články od ICZ a.s.