logo

ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka pro Českou poštu

Společnost ICZ a.s. úspěšně dokončila implementaci systému Autority časového razítka u zákazníka Česká pošta, s. p.

Cílem tohoto projektu bylo rozšířit stávající Kvalifikovanou certifikační autoritu České pošty, s. p., tak, aby se stala vydavatelem kvalifikovaných časových razítek a mohla jí být Ministerstvem vnitra ČR rozšířena akreditace i o poskytování této nové služby. Česká pošta, s. p., tak nyní nabízí všechny kvalifikované elektronické služby, které náš zákon umožňuje.

Společnost ICZ jako integrátor a dodavatel komplexního systému navrhla celkovou architekturu a koncepci, vydefinovala základní procesy a připravila technické řešení včetně dodávky hardwarových a softwarových komponent a jejich konfigurace. Kromě toho vyvinula potřebné aplikace pro správu uživatelů a billing, zpracovala zákonem požadovanou dokumentaci jako např. politiky vydávání časových razítek, zprávu pro uživatele, prováděcí směrnice i další dokumenty potřebné pro rozšíření akreditace. Důležitou součástí bylo řešení důvěryhodného zdroje času, neboť na prokazatelnost přesného času jsou kladeny značné nároky. Za tímto účelem byla použita kalibrovaná měřidla času a vyvinut monitorovací systém, který monitoruje přesný čas poskytovaný měřidly i čas v časových razítkách. ICZ dále provedla analýzu rizik systému časového razítka a navrhla potřebná opatření v souladu s ISMS.

Informační systém Autority časového razítka České pošty, s. p., poskytuje služby vydávání časových razítek v režimu 24/7/365 s vysokou dostupností služby.

Česká pošta, s. p., spustila službu vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA (TSA = Time Stamp Authority = Autorita časového razítka) na začátku července a stala se tak akreditovaným poskytovatelem kvalifikovaných časových razítek. Česká pošta, s. p., nyní nabízí všechny kvalifikované certifikační služby, které český zákon definuje. Spuštění služby časového razítka má přímou souvislost také se systémem datových schránek, jenž od certifikační autority PostSignum získává kromě certifikátů také nezbytná časová razítka.

Autorita časových razítek PostSignum TSA

Posláním autority časových razítek PostSignum TSA je vydávání kvalifikovaných časových razítek pro fyzické osoby a organizace. Své služby poskytuje na vysoké profesionální úrovni, za bezpečnostních a provozních podmínek, které jsou ve shodě s podmínkami kladenými legislativou na akreditované poskytovatele certifikačních služeb. Autorita časového razítka České pošty je zřízena a provozována v souladu s právním řádem České republiky. Při jejím budování byl zohledněn zejména zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v aktuálním znění, zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vyhláška č. 378/2006 S. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a další odkazované standardy i technické normy.

Základní funkcí PostSignum TSA je on-line vydání kvalifikovaných časových razítek na základě žádosti předané přes síť Internet. Zákazník se autentizuje certifikátem vydaným certifikační autoritou PostSignum VCA nebo jménem a heslem.

Zákazníkem PostSignum TSA může být právnická osoba, podnikatel, fyzická osoba, státní orgán nebo orgán místní samosprávy, jež uzavře s Českou poštou písemnou smlouvu o poskytování této služby.

Časové razítko

Časovým razítkem, které vydává PostSignum TSA, se rozumí kvalifikované časové razítko v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a návazné vyhlášky. Jde o datovou zprávu, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a tím zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.

Časové razítko důvěryhodným způsobem "ukotvuje" elektronický dokument v daném čase a je tedy vhodným doplňkem k elektronickému podpisu. Obsahuje především otisk dat, aktuální datum a čas, sériové číslo razítka a identifikaci autority, která toto razítko vydává; to vše je podepsáno soukromým klíčem autority časového razítka, čímž je zaručena integrita a autenticita obsahu tohoto razítka. Časová razítka je vhodné použít zejména tam, kde je nutné zajistit prokazatelnou existenci konkrétních dat v čase nebo pro „prodloužení" platnosti zaručeného elektronického podpisu i za dobu konce platnosti certifikátu podepisující osoby.

Další články k tématům - Autorita - certifikační - časového - PostSignum - pošta - razítka - TSA

Článek ze dne 11. září 2009 - pátek

Další články od ICZ a.s.

Sjednocený nemocniční informační systém ICZ AMIS HD pomůže s léčbou pacientů krajských nemocnic

Výtěžek benefice ArtForum ICZ pomůže léčbě dětských zrakových vad

Steiner a ICZ posilují spolupráci v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví

Projekt Můj nový život s finanční podporou benefice ArtForum ICZ

eHealth v Kyrgyzstánu nabírá směr podle ICZ

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Můj nový život

Elektronická evidence podávaných léčiv v praxi

Efektivní řízení zdravotnických zařízení s pomocí ICZ AMIS*MIS

Virtuální galerie ArtForum/ICZ pomáhá dětem

Informační systém CRV zvládnul všechny legislativní změny bez problémů

ICZ a ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

ICZ a galerie ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Petr Janda: nový obchodní ředitel sekce Bezpečnost ICZ

AntiBot řešení pomáhá odhalit infikované stanice

Digitalizace Archivu města Brna

Alianční systém NATO pro sledování pozemních cílů AGS s podporou vývoje od ICZ

Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina: dodavatelem řešení je ICZ

eMeDocS: elektronická výměna zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina je IT projektem roku 2011

Benefiční aukce ICZ: virtuální gelerie ArtForum vydražila umělecká díla za 534500 korun na pomoc postiženým dětskou mozkovou obrnou

eSPISOVNA: elektronická spisovna pro Celní správu České republiky

Procesní řízení zvyšuje kvalitu léčby pacientů

Bezpečnostní řešení APLKRYPT zajistí Fond pojištění vkladů

GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2010 pro ICZ

ICZ na nové adrese, Kavčí Hory Office Park

ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka pro Českou poštu

Mobilní řešení pro výrobu a logistiku

ICZ mezi nejlepšími partnery Microsoftu ve střední a východní Evropě

ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance

E-spis od ICZ již spolupracuje s datovými schránkami

Skupina ICZ se prezentovala na mezinárodním veletrhu IDET 2009

ICZ provedla akvizici společnosti DELINFO

Národní informační systém pro utajované informace EU

ICZ znovu mezi 100 nejlepšími

ICZ a Silver Lining Solutions uzavřely smlouvu o partnerství

ICZ realizovala plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání

Potřebujete něco vyřešit ? Pomůže vám Týna

ICZ opět zvítězila v IT Regattě

Seminář Primavera PertMaster

ICZ provedla akvizici společností ALES

ePACS zachraňuje životy již v padesáté nemocnici

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %

ICZ partnerem Juniper Networks

4. pracovní seminář e-spis

Řešení ICZ se stalo vítězem soutěže IT projekt roku 2007

Dostavbu JE Mochovce bude řídit software od ICZ

Značení a sledování výrobků

ICZ opět hlavním partnerem konference ISSS