logo

ICZ a Silver Lining Solutions uzavřely smlouvu o partnerství

Společnost ICZ a.s. se stala třetí společností z pevninské Evropy nabízející produkty řízení kvalifikace a správy dovedností od britské Silver Lining Solutions. Stalo se tak na základě partnerské smlouvy podepsané 30. září 2008.

V rámci vzájemné spolupráce obou společností dojde v prostředí ICZ též k vybudování hostovaného řešení pro potřeby zákazníků u nichž tak odpadne potřeba implementace vlastního hardware a software.

Řešení společnosti Silver Lining Solutions - Skills Manager je zaměřeno na řízení kvalifikace a správy dovedností v rámci definovaných skupin pracovníků a zaměstnanců, ale například i na prvotní ohodnocení uchazečů o zaměstnání. Je založeno na kombinaci online testů, sebehodnocení, zpětné vazby a zároveň návrhu příslušných školení, resp. e-learning kurzů. Vyhodnocována je úroveň dovedností jednotlivých pracovníků v rámci specifických pracovních skupin.

"Pro společnost Silver Lining je to jedinečná příležitost a máme radost z partnerství s ICZ, přední společností nabízejících integrovaná softwarová a síťová řešení," uvedl Simon Wright, ředitel společnosti Silver Lining Solutions a dodal : "Po úspěšné implementaci řešení pro společnosti jako například Orange a O2 ve Spojeném království se domníváme, že kombinací odborných znalostí společnosti ICZ a našich řešení a zkušeností se nám podaří navázat kontakt s centry a organizacemi napříč regionem a dosáhnout tak vyšší návratnosti dosud uskutečněných investic. V souvislosti s globální recesí je nyní třeba zaměřit se na to, jak co možno nejlépe využít inteligentního přesměrování hovorů (intelligent call routing), zástupců, školení pracovníků a etablovaných aplikací (legacy systems) jako např. sledování kvality, eLearning atd."

Další články k tématům - ICZ - Silver Lining Solutions - Skills Manager

Článek ze dne 31. října 2008 - pátek

Další články od ICZ a.s.