logo

Procesní řízení zvyšuje kvalitu léčby pacientů

Oblastní nemocnice Jičín uspořádala začátkem listopadu za podpory společnosti ICZ ojedinělý odborný seminář, zaměřený na zvyšování kvality poskytované zdravotní péče formou implementace procesního řízení v tomto zdravotnickém zařízení.

Akce byla určená (středa 10.11. 2010) široké odborné veřejnosti, zejména z řad vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení kraje, ale i informatiků či lékařů, byla poutavým příspěvkem k v ČR stále akcentovanějšímu tématu zvyšování kvality poskytované léčebné péče.

Management a lékaři tohoto významného regionálního zdravotnického zařízení v rámci semináře seznámili účastníky s vlastními, ryze praktickými zkušenostmi s tímto, v ČR stále málo rozšířeným, přístupem k řízení zdravotnických zařízení. Oblastní nemocnice Jičín je totiž jednou z mála v ČR, které procesní řízení aktivně a zejména úspěšně používá v každodenní praxi.

"Naším cílem je neustálé zvyšování kvality léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče. Intenzivně se proto věnujeme všem způsobům, jak toto poslání naplnit a závadění moderních informačních technologií včetně procesního řízení mezi ně bezesporu patří," říká k implementaci procesního informačního systému mpa od společnosti ICZ ředitelka Nemocnice Jičín Ing. Dana Kracíková.

Své první zkušenosti s touto první celoplošnou implentací pak popsala hned úvodní přednáškou semináře. Na ní navázal s tématem problematiky zvyšování kvality péče a možnostmi, které využívání moderních informačních systémů nabízí, náměstek pro léčebnou péči MUDr. Martin Šimák.

Nechyběly ani ukázky praktického nasazení systému řízení na klinickém oddělení, které představil zástupce primáře Neurologického oddělení MUDr. Jan Waishaupt.

Pro všechny zainteresované byla akce inspirujícím důkazem, že i regionální zdravotnické zařízení má co říct k rozvoji kvality zdravotní péče a zejména, že dokáže vytěžit veškeré benefity nejmodernějších informačních technologií, které jsou v ČR dostupné.

Článek ze dne 1. prosince 2010 - středa

Další články od ICZ a.s.