logo

eSPISOVNA: elektronická spisovna pro Celní správu České republiky

Elektronická spisovna v Celní správě ČR reaguje s předstihem na požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Zajišťuje důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle tohoto zákona, Národního standardu pro ERMS a podle úrovně technického řešení problematiky obvyklého v EU.

Elektronická spisovna implementovaná společností ICZ a.s. v celní správě nově automatizuje řadu činností souvisejících s uchováním a vyhledáváním elektronických dokumentů. Ty byly doposud prováděny manuálně s vysokou pracností, případně nebyly prováděny vůbec a představovaly tak značné riziko ztráty dokumentů.

Listinné i elektronické dokumenty a spisy jsou nyní důvěryhodně uloženy po celou dobu trvání skartačních, respektive archivačních lhůt, což reprezentuje u některých typů dokumentů i desítky let. Po ukončení skartační lhůty budou dokumenty zařazeny do skartačního procesu. Dokumenty určené k archivaci budou automaticky předávány do Národního digitálního archivu. Existencí elektronické spisovny podmiňovali uživatelé systému i další rozvoj spisové služby a agendových informačních systémů.

Přínosy pro zaměstnance i směrem k občanům

Cílová skupina uživatelů elektronické spisovny jsou primárně zaměstnanci celní správy, kteří se rovněž podíleli na návrhu a implementaci řešení.

Přínosy však ocení i podnikatelské subjekty a občané, pro něž je nyní možné rychle vyhledat jimi požadované dokumenty, umožnit jim nahlédnout do spisu a případně pořídit ověřené opisy. Vše samozřejmě v rámci striktně vymezených přístupových práv daných vnitřními akty řízení a pouze prostřednictvím zaměstnanců celní správy.

Bezpečné a dlouhodobé uložení elektronických dokumentů přináší dále úspory oproti nákladům, které by byly nutné pro vytištění, autorizovanou konverzi a uchování dokumentů v papírové podobě.

Nadčasový projekt předbíhající legislativu

Jedná se o jedno z prvních řešení tohoto typu, které reaguje na požadavky aktuální legislativy. Nabyté zkušenosti mohou být využity nejen v rámci resortních organizací Ministerstva financí ČR, které v oblasti celního a daňového řízení generují ročně více než 20 milionů elektronických dokumentů, ale i v dalších orgánech veřejné moci. Ty budou muset ze zákona vyřešit požadavek na bezpečné uložení elektronických dokumentů nejpozději do 1. července 2012 podobně, jako v uplynulém roce řešily připojení na informační systém datových schránek.

V rukou zkušeného implementátora

Realizátorem projektu elektronické spisovny na Generálním ředitelství cel je společnost ICZ a.s., která je mezi českou odbornou i laickou veřejností chápána jako přední pracoviště zabývající se problematikou elektronických dokumentů a jejich bezpečného dlouhodobého uložení. Její nový produkt DESA tedy logicky tuto oblast doplňuje. Důvody vzniku tohoto řešení byly nejenom legislativa, ale i budoucí praktická potřeba, která jde ruku v ruce s rozvojem elektronizace veřejné správy. DESA řeší slabá místa celého systému správy těchto dokumentů, tj. jejich dlouhodobé důvěryhodné uchovávání, zejména u orgánů veřejné moci, jejichž dokumenty mohou být použity i v právních sporech mnoho let po jejich vytvoření. Ztráta důvěryhodnosti těchto dokumentů by znamenala značné negativní dopady do státního rozpočtu a důvěryhodnosti organizace jako celku.

Produkt DESA, použitý pro implementaci, byl vytvořen na základě mezinárodně uznávaných standardů pro prostředí eGovernmentu a standardů pro spisovou službu České republiky. Jde o univerzální řešení použitelné pro orgány státní správy, kraje i obce bez ohledu na to, jaké používají spisové služby či agendové informační systémy - ERMS a DMS systémy.

Ve veřejné správě stále panuje nedůvěra v uchovatelnost elektronických dokumentů, jejich čitelnost a hodnověrnost. Cílem řešení DESA je tuto nedůvěru odstranit. V opačném případě hrozí, že nadále budou elektronické dokumenty redundantně konvertovány do listinné podoby, což snižuje efektivitu a přináší zvýšené náklady na správu a uchovávání dokumentů.

Projekt eSPISOVNA pro Generální ředitelství cel se stal VÍTĚZNÝM PROJEKTEM EGOVERNMENT THE BEST 2010 - KPMG.

Další články k tématům - archivace - DESA - DMS - egovernment - ERMS - eSPISOVNA - EU - KPMG - spisovna

Článek ze dne 7. března 2011 - pondělí

Další články od ICZ a.s.

Sjednocený nemocniční informační systém ICZ AMIS HD pomůže s léčbou pacientů krajských nemocnic

Výtěžek benefice ArtForum ICZ pomůže léčbě dětských zrakových vad

Steiner a ICZ posilují spolupráci v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví

Projekt Můj nový život s finanční podporou benefice ArtForum ICZ

eHealth v Kyrgyzstánu nabírá směr podle ICZ

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Můj nový život

Elektronická evidence podávaných léčiv v praxi

Efektivní řízení zdravotnických zařízení s pomocí ICZ AMIS*MIS

Virtuální galerie ArtForum/ICZ pomáhá dětem

Informační systém CRV zvládnul všechny legislativní změny bez problémů

ICZ a ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

ICZ a galerie ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Petr Janda: nový obchodní ředitel sekce Bezpečnost ICZ

AntiBot řešení pomáhá odhalit infikované stanice

Digitalizace Archivu města Brna

Alianční systém NATO pro sledování pozemních cílů AGS s podporou vývoje od ICZ

Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina: dodavatelem řešení je ICZ

eMeDocS: elektronická výměna zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina je IT projektem roku 2011

Benefiční aukce ICZ: virtuální gelerie ArtForum vydražila umělecká díla za 534500 korun na pomoc postiženým dětskou mozkovou obrnou

eSPISOVNA: elektronická spisovna pro Celní správu České republiky

Procesní řízení zvyšuje kvalitu léčby pacientů

Bezpečnostní řešení APLKRYPT zajistí Fond pojištění vkladů

GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2010 pro ICZ

ICZ na nové adrese, Kavčí Hory Office Park

ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka pro Českou poštu

Mobilní řešení pro výrobu a logistiku

ICZ mezi nejlepšími partnery Microsoftu ve střední a východní Evropě

ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance

E-spis od ICZ již spolupracuje s datovými schránkami

Skupina ICZ se prezentovala na mezinárodním veletrhu IDET 2009

ICZ provedla akvizici společnosti DELINFO

Národní informační systém pro utajované informace EU

ICZ znovu mezi 100 nejlepšími

ICZ a Silver Lining Solutions uzavřely smlouvu o partnerství

ICZ realizovala plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání

Potřebujete něco vyřešit ? Pomůže vám Týna

ICZ opět zvítězila v IT Regattě

Seminář Primavera PertMaster

ICZ provedla akvizici společností ALES

ePACS zachraňuje životy již v padesáté nemocnici

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %

ICZ partnerem Juniper Networks

4. pracovní seminář e-spis

Řešení ICZ se stalo vítězem soutěže IT projekt roku 2007

Dostavbu JE Mochovce bude řídit software od ICZ

Značení a sledování výrobků

ICZ opět hlavním partnerem konference ISSS