logo

Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina: dodavatelem řešení je ICZ

Krajská digitalizační jednotka převede do digitální podoby historicky významná regionální periodika a monografie z fondů Krajské knihovny Vysočiny, archivů a muzeí. Špičkovou technologii uvedli v minulých týdnech do provozu odborníci ICZ.

Krajská digitalizační jednotka je jednou ze součástí projektu Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina. Mezi další patří vznikající Krajské digitální úložiště pro ukládání dokumentů, které nemusí být ve spisovně a Krajská digitální spisovna, kde budou ze zákona v digitální podobě dlouhodobě ukládány veškeré úřední dokumenty a spisy.

Krajský záměr digitalizace tak navazuje na projekt Národní digitální knihovny a jeho cílem je pořídit digitální kopie i pro tiskoviny, na které se v rámci národního programu nedostane.

Řešení pro digitalizaci podpořila Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP.

Kvalitní a rychlé řešení pro digitalizaci dokumentů všech typů a velikostí

Již v nejbližší budoucnosti přinese Krajská digitalizační jednotka obrazovou náhradu a trvalé uchování všech regionálně významných fyzických dokumentů včetně záchrany těch, které jsou ohrožené a různě poškozené.

"Součástí řešení, které pomůže zachovat kulturní dědictví Kraje Vysočina i pro budoucí generace, jsou nejen velkokapacitní robotický nebo kancelářský skener formátu A3, ale také velkoplošný skener formátu A0, obslužný software, pracovní stanice, datové úložiště a další příslušenství", říká Radek Baloun, vedoucí obchodního oddělení, ze společnosti ICZ.

Jeho slova doplňuje Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky: "Robot pro skenování knih umožňuje plně automatický režim jejich snímání. Je přesný, vysoce citlivý a šetrný. Za optimálních podmínek a při odpovídajícím nastavení převádí knižní dokumenty do digitální podoby rychlostí okolo 1400 stran za hodinu. Druhá využitá digitalizační technologie umožňuje převod velkých předloh až do formátu A0. Máme tak možnost zdigitalizovat během jednoho snímání například staré mapy a listiny velkých formátů."

Kromě kapacitních požadavků je důležitá i kvalita digitalizovaných dokumentů. "Surové snímky jsou pomocí nástroje pro hromadnou konverzi ořezány a upraveny tak, aby bylo potlačeno pozadí a dosaženo co nejlepší čitelnosti textu. Následuje kontrola kvality, pořízení popisných dat a u tištěných dokumentů automatické rozpoznání textu pro pozdější fulltextové vyhledávání", dodává Helena Hrnčířová z Krajské digitalizační jednotky.

Výhody pro všechny

Krajská digitalizační jednotka nepřináší výhody pouze samosprávě Kraje Vysočina, ale také široké veřejnosti. Ta získá zejména snadnější přístup k vzácným dokumentům a také komfort v podobě jejich stálé dostupnosti. Kraj Vysočina pak kromě záchrany a trvalého uchování vzácných dokumentů sníží náklady na tisk, kopírování a dohledávání dokumentů a také uspoří nemalé prostory.

Pokud vše půjde podle předpokladů, mělo by během tří let stoupnout množství zdigitalizovaných dokumentů v Kraji Vysočina o desítky procent. Už během vlastní doby trvání projektu by tak měly být digitalizovány řádově miliony stran, které budou uloženy v Krajském digitálním úložišti.

V budoucnosti však Kraj Vysočina nehodlá zůstat jen u digitalizace dokumentů z Krajské knihovny, archivů a muzeí. Dostane se tak například na obecní kroniky a novodobé dokumenty obcí, úřadů i jiných organizací.

Článek ze dne 29. března 2012 - čtvrtek

Další články od ICZ a.s.