logo

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Požáry ničící každoročně rozsáhlé lesní plochy na Slovensku mají nového nepřítele. K preventivním pochůzkám lesníků a leteckému monitoringu přibyl kamerový systém, který v rámci pilotního provozu sleduje více než 60 000 hektarů lesa nedaleko Zvolena. Nový systém dodala ICZ Slovakia s.r.o. - slovenská dceřiná společnost skupiny ICZ.

Zkušební provoz zahrnuje tři kamery snímající prostředí v oblasti Poľany, 30 km od Zvolena. Získané snímky jsou vyhodnocovány v řídícím centru pomocí softwaru Forestwatch®, který zjišťuje přítomnost známek dýmu. Na základě vyhodnocení přijatých dat je obsluha řídícího centra vizuálně i zvukově upozorněna na vznik požáru. Systém funguje nepřetržitě, kamery sledují krajinu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky vysoké citlivosti kamer systém umožňuje pozorování i během noci.

"Lesníci dosud využívali dva základní nástroje preventivní protipožární ochrany: pochůzky a letecký monitoring. Kamerový systém má ve srovnání s oběma nesporné výhody - funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je o poznání rychlejší a efektivnější než letecký monitoring," řekl Martin Terkovič, ředitel společnosti ICZ Slovakia s.r.o.

Instalace stacionárního protipožárního monitorovacího systému probíhala pod záštitou Ministerstva zemědělství SR, Národního lesnického centra a byla realizována pro Lesy Slovenské republiky š. p.. Implementaci komplexně zrealizovala společnost ICZ Slovakia s.r.o., dceřiná společnost české ICZ a.s. Pilotní provoz systému potrvá do letošního září, kdy budou vyhodnoceny jeho výsledky a padne rozhodnutí o dalším pokračování projektu.

Zvolené řešení protipožární prevence je v současné době jediným ve střední Evropě a unikátním i v celoevropském měřítku. Ve světě je pak stejný systém využíván v Jižní Africe, kde byl vyvinut, v Severní Americe a Chile.

"Dosavadní zkušenosti ze Slovenska ukazují, že systém by mohl pomoci v boji s lesními požáry i v České republice. Díky podobným přírodním podmínkám i metodice lesnické práce je do velké míry přenositelný i pro podmínky v ČR," uvedl Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ a.s.

Podle statistik Ministerstva vnitra ČR bylo v českých lesích v roce 2007 evidováno 845 požárů, které způsobily rozsáhlé škody ve výši několika desítek miliónů korun. „Kromě přímé finanční škody je nutno přihlížet také k poškození často unikátních porostů, ke kterým při požáru dochází. Podobné systémy by tak měly prioritně chránit nejvzácnější lokality Národních parků nebo přírodních rezervací,“ doplnil Bohuslav Cempírek.

Článek ze dne 23. července 2008 - středa

Další články od ICZ a.s.