logo

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Požáry ničící každoročně rozsáhlé lesní plochy na Slovensku mají nového nepřítele. K preventivním pochůzkám lesníků a leteckému monitoringu přibyl kamerový systém, který v rámci pilotního provozu sleduje více než 60 000 hektarů lesa nedaleko Zvolena. Nový systém dodala ICZ Slovakia s.r.o. - slovenská dceřiná společnost skupiny ICZ.

Zkušební provoz zahrnuje tři kamery snímající prostředí v oblasti Poľany, 30 km od Zvolena. Získané snímky jsou vyhodnocovány v řídícím centru pomocí softwaru Forestwatch®, který zjišťuje přítomnost známek dýmu. Na základě vyhodnocení přijatých dat je obsluha řídícího centra vizuálně i zvukově upozorněna na vznik požáru. Systém funguje nepřetržitě, kamery sledují krajinu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky vysoké citlivosti kamer systém umožňuje pozorování i během noci.

"Lesníci dosud využívali dva základní nástroje preventivní protipožární ochrany: pochůzky a letecký monitoring. Kamerový systém má ve srovnání s oběma nesporné výhody - funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je o poznání rychlejší a efektivnější než letecký monitoring," řekl Martin Terkovič, ředitel společnosti ICZ Slovakia s.r.o.

Instalace stacionárního protipožárního monitorovacího systému probíhala pod záštitou Ministerstva zemědělství SR, Národního lesnického centra a byla realizována pro Lesy Slovenské republiky š. p.. Implementaci komplexně zrealizovala společnost ICZ Slovakia s.r.o., dceřiná společnost české ICZ a.s. Pilotní provoz systému potrvá do letošního září, kdy budou vyhodnoceny jeho výsledky a padne rozhodnutí o dalším pokračování projektu.

Zvolené řešení protipožární prevence je v současné době jediným ve střední Evropě a unikátním i v celoevropském měřítku. Ve světě je pak stejný systém využíván v Jižní Africe, kde byl vyvinut, v Severní Americe a Chile.

"Dosavadní zkušenosti ze Slovenska ukazují, že systém by mohl pomoci v boji s lesními požáry i v České republice. Díky podobným přírodním podmínkám i metodice lesnické práce je do velké míry přenositelný i pro podmínky v ČR," uvedl Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ a.s.

Podle statistik Ministerstva vnitra ČR bylo v českých lesích v roce 2007 evidováno 845 požárů, které způsobily rozsáhlé škody ve výši několika desítek miliónů korun. „Kromě přímé finanční škody je nutno přihlížet také k poškození často unikátních porostů, ke kterým při požáru dochází. Podobné systémy by tak měly prioritně chránit nejvzácnější lokality Národních parků nebo přírodních rezervací,“ doplnil Bohuslav Cempírek.

Článek ze dne 23. července 2008 - středa

Další články od ICZ a.s.

Sjednocený nemocniční informační systém ICZ AMIS HD pomůže s léčbou pacientů krajských nemocnic

Výtěžek benefice ArtForum ICZ pomůže léčbě dětských zrakových vad

Steiner a ICZ posilují spolupráci v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví

Projekt Můj nový život s finanční podporou benefice ArtForum ICZ

eHealth v Kyrgyzstánu nabírá směr podle ICZ

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Můj nový život

Elektronická evidence podávaných léčiv v praxi

Efektivní řízení zdravotnických zařízení s pomocí ICZ AMIS*MIS

Virtuální galerie ArtForum/ICZ pomáhá dětem

Informační systém CRV zvládnul všechny legislativní změny bez problémů

ICZ a ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

ICZ a galerie ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou

Petr Janda: nový obchodní ředitel sekce Bezpečnost ICZ

AntiBot řešení pomáhá odhalit infikované stanice

Digitalizace Archivu města Brna

Alianční systém NATO pro sledování pozemních cílů AGS s podporou vývoje od ICZ

Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina: dodavatelem řešení je ICZ

eMeDocS: elektronická výměna zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina je IT projektem roku 2011

Benefiční aukce ICZ: virtuální gelerie ArtForum vydražila umělecká díla za 534500 korun na pomoc postiženým dětskou mozkovou obrnou

eSPISOVNA: elektronická spisovna pro Celní správu České republiky

Procesní řízení zvyšuje kvalitu léčby pacientů

Bezpečnostní řešení APLKRYPT zajistí Fond pojištění vkladů

GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2010 pro ICZ

ICZ na nové adrese, Kavčí Hory Office Park

ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka pro Českou poštu

Mobilní řešení pro výrobu a logistiku

ICZ mezi nejlepšími partnery Microsoftu ve střední a východní Evropě

ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance

E-spis od ICZ již spolupracuje s datovými schránkami

Skupina ICZ se prezentovala na mezinárodním veletrhu IDET 2009

ICZ provedla akvizici společnosti DELINFO

Národní informační systém pro utajované informace EU

ICZ znovu mezi 100 nejlepšími

ICZ a Silver Lining Solutions uzavřely smlouvu o partnerství

ICZ realizovala plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání

Potřebujete něco vyřešit ? Pomůže vám Týna

ICZ opět zvítězila v IT Regattě

Seminář Primavera PertMaster

ICZ provedla akvizici společností ALES

ePACS zachraňuje životy již v padesáté nemocnici

Slovenští lesníci testují unikátní protipožární monitorovací systém

Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %

ICZ partnerem Juniper Networks

4. pracovní seminář e-spis

Řešení ICZ se stalo vítězem soutěže IT projekt roku 2007

Dostavbu JE Mochovce bude řídit software od ICZ

Značení a sledování výrobků

ICZ opět hlavním partnerem konference ISSS