logo

WiMAX Live první živá demonstrace komerčního využití technologie WiMAX v ČR

Společnosti Intel, IPEX a Intelek začátkem března poprvé v ČR živě prezentovaly technologii WiMAX v běžném komerčním provozu. Tato "live" demonstrace nastupujícího globálního standardu pro bezdrátové technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ukázala komunikaci prostřednictvím on-line videokonferenčního VoIP hovoru u nás.

Unikátnost této skutečně širokopásmové technologie spočívá hlavně ve vysoké přenosové rychlosti dat na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti kabelové infrastruktury.

V průběhu pořádané konference novináři diskutovali v "přímém přenosu" s hlavní protagonistkou propagačního video materiálu "RoadMovie WiMAX Písek", která se živě přihlásila z Čížové - obce vzdálené 8,5 km od přístupového bodu v Písku. Telekonferenční přenos probíhal on-line po infrastruktuře WiMAX společnosti IPEX, jejímž základem jsou čipy Intel. Kvalita signálu umožňuje i ve vzdálenosti 8,5 km od vysílače duplexní připojení k internetu rychlostí 4 Mb/s a tedy kvalitní provoz datových i hlasových služeb.

"Přístup k datovým a hlasovým službám hraje v lidském životě stále větší roli," uvedl Pavel Svoboda ze společnosti Intel. "Společnost Intel má bohaté zkušenosti s úspěšným zaváděním celé řady nových technologií a trendů. Jsme tedy přesvědčeni, že bezdrátové technologie jako je WiMAX budou i nadále růst a přinášet nové obchodní příležitosti, ulehčovat lidem práci a vzdělávání nebo přinášet digitální zábavu."

Svými instalacemi technologie WiMAX reaguje společnost IPEX na poptávku firemních klientů po kvalitnějších typech připojení. Pavel Píštěk ze společnosti IPEX poodhalil důvody, proč byla zvolena právě tato technologie: "WiMAX kromě řádově vyšší kvality než u jiných bezdrátových technologií a garantované dostupnosti nabízí zabudovanou podporu řízení kvality služeb - QoS. Ta umožňuje plnohodnotně využívat naší IP telefonii VoIPEX, spolehlivě přenášet video v reálném čase nebo zajišťovat provoz kritických aplikací s upřednostněním dat."

"V ČR se WiMAX instaluje již od jara roku 2005 a v současnosti je pokryto téměř padesát lokalit a připojeno kolem tisíce klientů. Dominantní technologií jsou prvky BreezeMAX od společnosti Alvarion, které pracují v licenčním pásmu 3,5 GHz," uvedl Vladimír Havelda z distribuční společnosti INTELEK, která technologie pro většinu WiMAX sítí dodávala. "WiMAX brzy nahradí současné bezdrátové systémy pro širokopásmový přístup, je totiž skutečnou alternativou xDSL a mobilních technologií," dodal Havelda.

První pokrytí technologií WiMAX

První instalace technologie WiMAX od IPEXu byla realizována na střední Moravě v Chropyni v okrese Kroměříž s 5000 obyvateli. Internetová konektivita a IP telefonie VoIPEX prostřednictvím WiMAXu je nyní dostupná v okruhu až 30 kilometrů okolo města. Díky technologii OFDM ** je signál i v místech, kde není přímá viditelnost na vysílač (všesměrovou anténu). Společnost IPEX tak kromě Chropyně kompletně pokrývá i města Kroměříž, Prostějov, Holešov, Hulín a všechny obce v tomto regionu; celkem tedy asi 300 000 obyvatel. Rozšiřování technologické platformy WiMAX chystá IPEX i do dalších lokalit.

O technologii WiMAX

WiMAX (celosvětově kompatibilní mikrovlnný přístup) je bezdrátová metropolitní síťová technologie založena na standardech IEEE 802.16-2004. Tento systém umožňuje velkoobjemovou výrobu, zjednodušuje zavádění širokopásmových služeb, snižuje náklady a otevírá zajímavé ekonomické příležitosti pro dodavatele technického vybavení a telekomunikační společnosti. Kromě toho WiMAX přináší výkon umožňující poskytování kvalitních telekomunikačních služeb s vysokou propustností.

O hlasové službě VoIPEX

VoIPEX je telefonní služba společnosti IPEX, odborníka na připojení k internetu pro domácnosti i firmy a na internetové aplikace. Tato služba představuje více než plnohodnotnou náhradu klasické pevné telefonní linky pro domácí uživatele a je zvláště vhodná pro firmy a provoz pokročilých hlasových služeb jako jsou např. call centra. Název VoIPEX je anglickou zkratkou pro "Voice over IPEX". 

Článek ze dne 30. března 2007 - pátek

Další články od IPEX a.s.

WiMAX Live první živá demonstrace komerčního využití technologie WiMAX v ČR

Telekomunikační operátor IPEX zaregistroval domény ENUM všem svým zákazníkům