logo CESNET z. s. p. o.

Seminář gridového počítání představil projekt MetaCentrum

Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 v Brně uspořádalo akademické sdružení CESNET seminář gridového počítání, který byl věnován českému národnímu gridovému prostředí MetaCentrum.

Účastníci se seznámili s projektem MetaCentrum a zejména s aktuálními implementacemi nových služeb. Hlavním cílem setkání bylo informovat stávající i potenciální uživatele výkonného počítání o současných možnostech, dostupných pro řešení širokého spektra výzkumných problémů a výzev na národní, ale i mezinárodní úrovni. Seminář byl organizován projektem MetaCentrum ve spolupráci s firmou SGI, která zajistila účast technického ředitele SGI Eng-Lim Goha, jehož úvodní přednáška výrazně přispěla k úspěchu celé akce.

MetaCentrum je jednou z klíčových dlouhodobých výzkumných aktivit sdružení CESNET. Projekt odpovídá za provoz a další rozvoj distribuovaného výpočetního a úložného prostředí v rámci České republiky a za jeho propojení s podobnými zahraničními systémy. Grid, jak se takový systém zpravidla nazývá, představuje jednu ze základních infrastruktur globálně chápaného výzkumu a vývoje, umožňující intenzivní spolupráci i geograficky velmi rozptýlených výzkumných týmů. Hlavním cílem aktivity MetaCentrum je budování základní digitální infrastruktury, tedy distribuovaného výpočetního a úložného prostředí, rozvoj odpovídajících služeb a podpora aplikací. Související činností je pak výzkum v oblastech, které jsou pro dosažení těchto cílů nezbytné.

V současnosti se aktivita MetaCentrum zaměřuje na důslednou virtualizaci distribuovaného gridového prostředí. Pozornost je zaměřena především na podporu interaktivní práce a s tím souvisejícího postupného nárůstu služeb nabízené infrastruktury, které bude moci přímo ovlivnit koncový uživatel. MetaCentrum nabízí uživatelům možnost využití různých obrazů virtuálních strojů, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Virtualizované interaktivní prostředí umožňuje lepší integraci výpočetních prostředků uživatelů. Odborníci zapojení do aktivity MetaCentrum se proto zabývají tvorbou a zpřístupněním odpovídajících obrazů virtuálních počítačů a výzkumem v oblasti plánování v takto virtualizovaném prostředí, a to s důrazem na podporu interaktivního využití této infrastruktury.

Další články k tématům - CESNET - gridového - infrastruktury - MetaCentrum - seminář

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne 18. listopadu 2009 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.