logo Digital Resources a.s.

Automatizace firemních procesů - webinář

Potřebujete automatizovat a lépe řídit činnost firmy? Pokud nevíte jak na to - registrujte se na webinář, na kterém představíme možnosti DMS-IN.CLOUD - systém v cloudu, který tuto oblast komplexně a jednoduše řeší. Akce se koná ve středu 10. 2. 2021 od 10:00 do 10:20 hod.

Automatizace patří mezi klíčová témata moderní doby, ale velká část společností bohužel stále nemá svoje podnikové procesy zautomatizované. 65% firem přiznává, že má stále potíže s procesy, jako je například schvalování dokumentů. Zároveň 10 - 20% pracovního času zaměstnanci tráví rutinními, opakujícími se úkoly.

Více než 50% společností vnímá automatizaci firemních procesů jako klíčovou v rámci jejich procesu digitální transformace.

V rámci webináře se zaměříme na téma automatizace procesů ve firmě, a to ihned a bez starostí.

Ukážeme, jak automatizace usnadní práci a eliminuje rizika, jako jsou opomenuté termíny, lidské chyby či duplicity a poradíme, jak lze dokumenty a informace snadno spravovat, bezpečně sdílet a snadno na nich spolupracovat. Jak nezapomenout na žádný úkol a mít vše pod kontrolou.

Představíme také DMS-IN.CLOUD, dostupné řešení, které ve firmě zajistí inteligentní správu obsahu a automatizaci procesů prakticky bezprostředně ihned po zakoupení licence.

Bez nutnosti vynaložení dalších nákladů, například na zaměstnance IT oddělení, servery, vlastní infrastrukturu, apod.

Automatizace firemních procesů - webinář:

DMS-IN.CLOUD je centralizovaná platforma v cloudu, která je postavena na M-Files - DMS (Document Management System) systému pro správu, sdílení, verzování a třídění dokumentů i automatizaci procesů - workflow schvalování.

Řešení DMS-IN.CLOUD bylo slavnostně představeno ve dnech 22. - 23. 10. 2019 v prostorách unikátního datového centra Lužice ve spolupráci se společností DataSpring.

Článek Digital Resources a.s. ze dne 20. ledna 2021 - středa

Další články od Digital Resources a.s.

Správa firemního obsahu - webinář

Efektivní řízení procesů firmy - webinář

Intuo Servis s oceněním Pozoruhodný produkt 2021 - nástroje řízení a plánování servisu ve firmě

Integrace podnikových systémů - webinář

Školení zaměstnanců - webinář

Audity a nápravná a preventivní opatření - webinář

Správa řízené dokumentace - webinář

Quality Management System Intro - webinář

Průvodce světem ECM - 10 tipů pro výběr vhodného řešení

Efektivní plánování a řízení servisu - webinář

Profesionální IT služby pro nejrůznější oblasti a specializace

Správa dokumentů bez starostí - webinář

Nástroje pro řízení a plánování servisu pomáhají v práci techniků

Automatizace firemních procesů - infografika

Efektivní práce v advokátní kanceláři - webinář

Digitalizace a automatizace HR procesů - webinář

Jak lépe řídit obchodní aktivity firmy - infografika

S inteligentní správou informací ušetříte polovinu pracovního dne - infografika

Efektivní plánování a řízení servisu - infografika

Řízení geograficky rozptýlených týmů - webinář

Automatizace firemních procesů - webinář

Efektivní řízení obchodních aktivit - webinář

Jak na informační chaos - webinář

Efektivní práce advokátní kanceláře s podporou Intuo Legal

Digitalizace a inteligentní správa firemních dokumentů - webinář

Řízení a plánování servisu - webinář

Moderní nástroje pro lepší správu a sdílení obsahu - webinář

Intuo Servis ve společnosti ČEZ ESCO - případová studie

Správa firemních dokumentů a informací bez starostí - webinář

Inovace v oblasti správy dokumentů a informací - webinář

DMS-IN.CLOUD - ideální řešení v cloudu pro správu firemních dokumentů

Řízení firemních procesů a nástroje pro home office - webinář

Digitální back office s M-Files

Automatizace a digitalizace HR - webinář

Intuo - systém pro efektivní práci z home office

Intuo Legal v advokátní kanceláři Skils - případová studie

M-Files nastavují standard pro správu firemního obsahu

Jak na školení zaměstnanců - webinář

Automatizace firemních procesů s M-Files v NEY spořitelním družstu

Jak zlepšit firemní procesy - webinář

Užitečná firemní spolupráce při zavádění ERP Helios Orange

Dokonalé nástroje pro snadnou a efektivní spolupráci vzdálených týmů

Řízená správa dokumentů - webinář

Jak na digitální HR

Jak na efektivní správu firemního obsahu

Centralizovaná platforma v cloudu pro správu firemních informací

QMS a správa firemních dokumentů v sérii webinářů Digital Resources

Řízení vzdálených týmů pomocí CRM Intuo pro home office - webinář

Jak na efektivní práci z domácího prostředí

Řízení a plánování servisu v mobilní aplikaci