logo Sdružení pro internetovou reklamu

Trendy používání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku

Výsledky analýz ukázaly, že užívání Internetu v Polsku, České Republice i Maďarsku roste. Ve srovnání s vyspělejšími trhy (např. s Dánskem) je tento růst ale stále dvakrát pomalejší.

Společnost Gemius provedla výzkum gemiusAudience (standardní internetové měření) ve střední a východní Evropě a v Izraeli. Ve spolupráci s partnery Mediaresearch v České Republice a Ipsos Szonda v Maďarsku poskytuje Gemius údaje, které nám umožňují definovat rozvoj Internetu na jednotlivých trzích. Analýza rozvoje užívání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku byla provedena na základě údajů pro 100 nejnavštěvovanějších stránek, které byly podrobeny site-centric výzkumu podle počtu reálných uživatelů v jednotlivých zemích.

V období od prosince 2007 do května 2008 vzrostl počet uživatelů v Polsku, České Republice i Maďarsku. Nejvyšší nárůst používání Internetu v květnu tohoto roku byl zaznamenán v České Republice. Podle údajů Mediaresearch a Gemius byl tento ukazatel roven 54.60%. V Polsku podle výzkumů MillwardBrown SMG/KRC to bylo 45% a v Maďarsku okolo 40% (zdroj: gemius/Ipsos Audience).

Analýzu rozvoje užívání Internetu v zemích střední a východní Evropy se můžeme pokusit porovnat s vyspělejšími trhy, kterým je např. Dánsko. Výzkum Gemius ukázal, že používání Internetu v tomto skandinávském státě dosáhlo v květnu tohoto roku hodnoty 82.03%. To je téměř o polovinu více ve srovnání s výše uvedenými státy střední a východní Evropy.

"Ačkoli používání Internetu je největší v Dánsku, což je jeden z nejvyspělejších internetových trhů v Evropě, tak pokud bereme v úvahu počet zobrazení na návštěvníka a čas strávený na stránce jedním uživatelem, nezůstávají země střední a východní Evropy nijak pozadu", vysvětluje Filip Pieczyński, ředitel mezinárodních operací Gemius SA.

Pokud se podíváme na počet zobrazení na návštěvníka u 100 analyzovaných stránek v jednotlivých zemích, dosáhla v květnu 2008 nejvyššího průměrného počtu zobrazení na návštěvníka Česká Republika s 1169 zobrazení. Dánsko bylo na druhé pozici s 642 zobrazeními. Výsledky pro Polsko a Maďarsko byly 625 a 277 zobrazení na návštěvníka v květnu tohoto roku.

Pokud jde o čas strávený na stránce jedním uživatelem v rámci analyzovaných webů, pak internetoví uživatelé v České Republice věnovali surfování více času než Poláci, Dánové nebo Maďaři. Návštěvník internetových stránek v České Republice věnoval této činnosti v květnu 2008 téměř 24 hodin. Polsko bylo na druhém místě s 19 hodinami na uživatele. Dánové věnovali surfování 7 hodin 26 minut na návštěvníka a Maďaři 6 hodin 15 minut.

"Střední a východní Evropa začíná být atraktivní pro společnosti, které se zabývají investicemi do Internetu. Z analýz výzkumu gemiusAudience v Polsku, České Republice a Maďarsku vyplývá, že potenciál internetového trhu v těchto zemích je velký", dodává Torsten Bruun, regionální manažer Gemius Dánsko.

Článek Sdružení pro internetovou reklamu ze dne 9. září 2008 - úterý

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu

Hlavním zdrojem zpravodajství je TV a internet

Agentura Proximity Prague členem Sdružení pro internetovou reklamu

Trendy používání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku