logo AUDIOPRO s.r.o.

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Drony původně vznikly jako vojenská technologie. Dnes ale vedle již běžného hobby použití pomáhají třeba i v zemědělství, kde monitorují rozsah sucha a podílejí se na lokalizovaném zavlažování, v energetice nebo ve stavebnictví, ale i v mnoha dalších oborech.

Častým problémem, na který se při reálném využití dronů v České republice naráží je to, že mnoho přístrojů, které jsou proklamované jako profesionální, nezvládne fungovat za zhoršených povětrnostních podmínek.

Limituje je také složitá příprava zařízení a komplikovanost obsluhy, která vyžaduje speciálně vyškoleného pracovníka. A životnost baterie, zvláště v zimě.

Bezpilotní prostředky pro profesionální využití by měly být opravdu využitelné, a to nejen za bezvětří a slunečného počasí, ale například i v mlze a sněhové vánici.

Pro využití v terénu je pak důležité nejen to, zda je přístroj vybaven např. termokamerou nebo vybavením pro noční pozorování, ale také, zda je možné tyto doplňky jednoduše a rychle instalovat a do několika minut po příjezdu uvést přístroj do chodu.

Drony se uplatňují v zemědělství

"Drony pomáhají například zemědělcům a lesníkům. Pomocí infračervených kamer a senzorů umějí získat pro zemědělce mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin. Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Budoucností oboru je skutečnost, že díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha," říká Andrej Hronec ze společnosti AUDIOPRO, která se na provoz profesionálních dronů specializuje.

Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin a monitorují jejich růst. Využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

Některé farmy také využívají drony pro sledování pohybu stád divokých zvířat, aby předešly škodám na svých polích. K nepřetržitému sběru dat využívají drony, které dělají každý den dva přelety, a monitorují tak 10000 hektarů. Obrazové informace se automaticky posílají ke zpracování a systém rozešle varovná hlášení v případě, že zjistí přiblížení stáda zvěře ke sledovaným pozemkům.

Tak je možné ochránit zemědělské plodiny, a zároveň zachovat zbytky přirozeného ekosystému v jejich sousedství.

Drony ve stavebnictví

Ve stavebnictví se dnes využívají drony také stále více. Od prvního návrhu staveb a 3D mapování povrchu přes navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu až po sledování stavu budov. Přináší to zrychlení, zlevnění a zjednodušení v oblasti zaměřování objektů.

Drony jsou hojně využívány pro schopnosti dovolující krátkou dobu sběru dat, bezkontaktní řízení, snadné a operativní nasazení. Snadno mohou snímat podklady i v místech, která jsou pro letadla z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Minimalizují nutné práce v terénu, s čímž úzce souvisí úspora času i nákladů. Velkou výhodou je i online přístup k aktuálně snímaným datům.

Drony mohou být také dobrým pomocníkem při průzkumu před realizací čištění historických památek a budov. A to zejména díky jejich schopnosti přiblížení se k těžko přístupným částem, kdy tímto odpadá nutnost stavby lešení či lezeckých úkonů.

Využití dronů je dnes důležité i v prodeji realit - zákazník si pak lépe dokáže představit nemovitost z různých úhlů a perspektiv a často mu to velmi pomůže v rozhodování.

Drony v energetice

Drony se uplatňují také v energetice, ke kontrole rozvodů vysokého napětí. Nahrazují tak rizikovou lidskou práci a zvládají rychle zkontrolovat rozvody na velkém prostoru, a to i v nepřístupném terénu.

Nezastupitelnou roli již dnes mají při kontrole vedení po ničivých vichřicích či tornádu. Pomáhají i v případě alternativních energetických zdrojů - kontrolují stav solárních panelů a lopatek větrných elektráren.

Kromě toho drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí. Lidé pak nastupují ke kontrole až v případě, že dron zjistí nějaký problém.

"Drony ve své praxi využívají také energetičtí specialisté při posuzování energetické náročnosti budov. Zejména při mapování v rámci úvodních odborných analýz jsou významným pomocníkem, získáváme tím poměrně detailní přehled o charakteru jednotlivých objektů, jejich rozmístění v rámci auditovaných areálů, pohledy na jednotlivé střechy posuzovaných budov a hned na počátku naší činnosti odhalujeme místa v havarijním stavu. Jsme schopni přesně zdokumentovat například počty oken v obtížně přístupných místech nebo technologické rozvody v rozsáhlých průmyslových areálech. A to vše s minimalizací přemísťování se po objektech, tedy pouze při vizuálním kontaktu s dronem," říká Leoš Aldorf, ředitel SSI Energy.

Další články k tématům - dron - energetika - monitoring - stavebnictví - zemědělství - Andrej Hronec

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne středa 1. září 2021

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů

Videokonference Lifesize s připojením do Teams a Zoom

Nové modely reproduktorů Desono do stěn a stropů

Šetřit na IT vynavení se často nevyplácí

Princip BYOM umožňuje propojení libovolného zařízení do komunikačního řešení firmy

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů