logo

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Drony původně vznikly jako vojenská technologie. Dnes ale vedle již běžného hobby použití pomáhají třeba i v zemědělství, kde monitorují rozsah sucha a podílejí se na lokalizovaném zavlažování, v energetice nebo ve stavebnictví, ale i v mnoha dalších oborech.

Častým problémem, na který se při reálném využití dronů v České republice naráží je to, že mnoho přístrojů, které jsou proklamované jako profesionální, nezvládne fungovat za zhoršených povětrnostních podmínek.

Limituje je také složitá příprava zařízení a komplikovanost obsluhy, která vyžaduje speciálně vyškoleného pracovníka. A životnost baterie, zvláště v zimě.

Bezpilotní prostředky pro profesionální využití by měly být opravdu využitelné, a to nejen za bezvětří a slunečného počasí, ale například i v mlze a sněhové vánici.

Pro využití v terénu je pak důležité nejen to, zda je přístroj vybaven např. termokamerou nebo vybavením pro noční pozorování, ale také, zda je možné tyto doplňky jednoduše a rychle instalovat a do několika minut po příjezdu uvést přístroj do chodu.

Drony se uplatňují v zemědělství

"Drony pomáhají například zemědělcům a lesníkům. Pomocí infračervených kamer a senzorů umějí získat pro zemědělce mnoho cenných informací. Díky nim pak mohou pěstitelé efektivněji obdělávat svá pole. Snímky pořízené z ptačí perspektivy jsou skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu plodin. Navíc jsou schopny pomoci při detekci poruch zemědělských zavlažovacích systémů. Budoucností oboru je skutečnost, že díky analýze velkého množství sesbíraných dat je možné v reálném čase pružně a efektivně reagovat na aktuální stav sucha," říká Andrej Hronec ze společnosti AUDIOPRO, která se na provoz profesionálních dronů specializuje.

Mohou také pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin a monitorují jejich růst. Využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

Některé farmy také využívají drony pro sledování pohybu stád divokých zvířat, aby předešly škodám na svých polích. K nepřetržitému sběru dat využívají drony, které dělají každý den dva přelety, a monitorují tak 10000 hektarů. Obrazové informace se automaticky posílají ke zpracování a systém rozešle varovná hlášení v případě, že zjistí přiblížení stáda zvěře ke sledovaným pozemkům.

Tak je možné ochránit zemědělské plodiny, a zároveň zachovat zbytky přirozeného ekosystému v jejich sousedství.

Drony ve stavebnictví

Ve stavebnictví se dnes využívají drony také stále více. Od prvního návrhu staveb a 3D mapování povrchu přes navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu až po sledování stavu budov. Přináší to zrychlení, zlevnění a zjednodušení v oblasti zaměřování objektů.

Drony jsou hojně využívány pro schopnosti dovolující krátkou dobu sběru dat, bezkontaktní řízení, snadné a operativní nasazení. Snadno mohou snímat podklady i v místech, která jsou pro letadla z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Minimalizují nutné práce v terénu, s čímž úzce souvisí úspora času i nákladů. Velkou výhodou je i online přístup k aktuálně snímaným datům.

Drony mohou být také dobrým pomocníkem při průzkumu před realizací čištění historických památek a budov. A to zejména díky jejich schopnosti přiblížení se k těžko přístupným částem, kdy tímto odpadá nutnost stavby lešení či lezeckých úkonů.

Využití dronů je dnes důležité i v prodeji realit - zákazník si pak lépe dokáže představit nemovitost z různých úhlů a perspektiv a často mu to velmi pomůže v rozhodování.

Drony v energetice

Drony se uplatňují také v energetice, ke kontrole rozvodů vysokého napětí. Nahrazují tak rizikovou lidskou práci a zvládají rychle zkontrolovat rozvody na velkém prostoru, a to i v nepřístupném terénu.

Nezastupitelnou roli již dnes mají při kontrole vedení po ničivých vichřicích či tornádu. Pomáhají i v případě alternativních energetických zdrojů - kontrolují stav solárních panelů a lopatek větrných elektráren.

Kromě toho drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí. Lidé pak nastupují ke kontrole až v případě, že dron zjistí nějaký problém.

"Drony ve své praxi využívají také energetičtí specialisté při posuzování energetické náročnosti budov. Zejména při mapování v rámci úvodních odborných analýz jsou významným pomocníkem, získáváme tím poměrně detailní přehled o charakteru jednotlivých objektů, jejich rozmístění v rámci auditovaných areálů, pohledy na jednotlivé střechy posuzovaných budov a hned na počátku naší činnosti odhalujeme místa v havarijním stavu. Jsme schopni přesně zdokumentovat například počty oken v obtížně přístupných místech nebo technologické rozvody v rozsáhlých průmyslových areálech. A to vše s minimalizací přemísťování se po objektech, tedy pouze při vizuálním kontaktu s dronem," říká Leoš Aldorf, ředitel SSI Energy.

Další články k tématům - dron - energetika - monitoring - stavebnictví - zemědělství - Andrej Hronec

Článek ze dne 1. září 2021 - středa

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů

Sound Masking snižuje riziko ztráty citlivých dat z jednacích místností

Zapojení umělé inteligence do automatizovaného procesu náboru zaměstnanců

Duplexní bezdrátový komunikační systém Vokkero Guardian Show

Projekční plátna Slate XL velikosti

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Boom online nakupování vyžaduje od prodejců investice do moderních technologií

Týmová spolupráce se zapojením bezdrátových technologií Modena Hub s podporou BYOD

iRoom fixDock - pevně instalovaná a stylová dokovací stanice pro iPad

Projekční plochy pro rezidenční i komerční využití

Chytrá řešení se prosazují v oblasti zastínění prostor

Dokonalé ozvučení venkovních prostor s reproduktory Origin Acoustics

Videokonference Lifesize se prosazují ve zdravotnictví

Chytrá stínící technika pro rezidenční i komerční prostory

Nezávislé zdroje energie pro cesty a rekreaci

Profesionální bezdrátový interkom Vokkero

Webkamera Huddly IQ jako chytrý nástroj pro vzdálenou spolupráci

Modena Hub pro pokročilou bezdrátovou komunikaci

Interaktivní domovní zrcadlo informuje o počasí a dopravě

Chytrá domovní zrcadla v rezidenční lokalitě Kaskády Barrandov

Slabá místa home office

Tabule jako interaktivní prostředí pomocí technologie Kaptivo

Whiteboard s technologií Kaptivo - ideální nástroj pro distanční výuku i homeworking

Technologie Kaptivo rizšiřuje možnosti vzdálené týmové spolupráce videokonferencí Lifesize

Komunikační technologie pro distanční a kombinovanou výuku na školách

Online pohovory pomáhají firmám i uchazečům o práci

Microsoft Teams a další cloud videokonference s napojením do Lifesize

Akustická pohoda přispívá ke kvalitě pracovního prostředí

Pandemie COVID-19 mění firemní přístup k práci a způsob interakce s kolegy

iPad dokovací stanice s chytrým ovládáním domácnosti

iPad jako ústřední prvek chytré domácnosti

Bezdrátové USB Modena Hub pro snadné sdílení videoobsahu

Dlouhodobý home office snižuje produktivitu práce

Venkovní reprosoustavy Origin Acoustics

Huddle room jako nový trend v pojetí pracovního prostoru

Huddly webkamera nejen pro videokonference

Videokonference Lifesize na 6 měsíců zdarma

Zájem o videokonference Lifesize v Česku raketově roste

Nová pravidla provozu bezpilotních prostředků

Plánování schůzek a videokonference s podporou umělé inteligence

Videokonference stále více preferuje generace mladších zaměstnanců

Video schůzky zvyšují efektivitu jednání a porad

Týmová spolupráce s podporou technologií Lenovo a Huddly

Videoknihovna v cloudu se záznamy komunikace videokonference

Drony a bezpilotní prostředky čeká velké využití v mnoha oborech

Solo 2 - největší přenosná projekční plocha