logo

Trendy určující podobu současných kanceláří

Trendem současnosti je zařizování flexibilnějších prostor, odklon od stabilně obsazených kanceláří, zřizování míst pro klidnou soustředěnou práci a zvětšování sdíleného prostoru, který je vybavován tak, aby umožňoval dodržení dostatečné vzdálenosti přítomných lidí a podporoval kreativní spolupráci.

Klasický open space je na ústupu, ale variabilní společné sdílené prostory jsou naopak trend, který se silně prosazuje. Kouzlo spočívá v jejich chytrém vybavení a uspořádání. Každý má své pracovní místo s dostatečným odstupem od ostatních, a tato místa jsou podle účelu propojena do určitých enkláv, např. kolem centrální stanice vybavené komunikační technikou, ke které se mohou jednotliví pracovníci jednoduše otočit pro jednání prostřednictvím videokonference nebo on-line platformy.

"Změnil se i postoj ke zřizování zasedacích místností. Kromě jedné klasické reprezentativní jednací místnosti je účelné mít i menší zasedačky vybavené komunikační technikou. Tyto tzv. Huddle rooms jsou ideální pro spolupráci hybridních týmů s částí pracovníků připojenými vzdáleně. Zde nacházejí uplatnění nová chytrá zařízení, která usnadňují spolupráci - např. kamery, které díky využití umělé inteligence udržují záběr na aktivní členy diskuse nebo speciální zařízení, která stisknutím jediného tlačítka nasdílejí schéma nakreslené na klasické tabuli na monitory zařízení všech účastníků schůzky. Překonaný je již model uniformních stejně vybavených kanceláří - trendem je variabilní kancelářské prostředí složené z různorodých prostor - od otevřených sdílených místností po uzavřené klidné kouty. Současný způsob práce ale vyžaduje, aby ve všech prostorách byla možnost jednoduše připojit své zařízení a plnohodnotně pracovat. To vyžaduje moderní technologická řešení, která umožní bezdrátové připojení do sítí i videokonferenčních systémů bez nutnosti cokoli instalovat nebo hledat příslušné kabely," říká Michal Černý, specialista na prezentační a komunikační techniku společnosti AUDIOPRO.

Zdravé a udržitelné prostředí

Firmy, které aktivně podporují zdravé pracovní prostředí s možností aktivní relaxace přímo na pracovišti, mají nejen zdravější zaměstnance, ale také zdravější hospodářský výsledek - studie Medibank zjistila, že takto zaměřeným upgradem pracovního prostředí lze dosáhnout až 15% zvýšení produktivity.

A nejde jen o vybavení místnosti pro fitness nebo zakoupení pingpongových stolů. Pohodu zvýší i zlepšení ovzduší nebo přístup k přirozenému světlu.

Pandemie covid-19 změnila také pohled na čistotu pracovního prostředí, zaměstnanci ji začali vnímat mnohem kritičtěji. Průzkum společnosti Kärcher ukázal, že více než třetina (36 %) zaměstnavatelů nyní klade mnohem větší důraz na hygienu a čistotu pracoviště, dalších 32 % firem se na vylepšení situace v této oblasti také více zaměřilo.

A v neposlední řadě trendy určuje rostoucí tlak na udržitelnost. Především nastupující generace upřednostňuje zaměstnavatele, jejichž morální hodnoty se shodují s jejich vlastními, zejména pokud jde o témata, jako je udržitelnost.

Nedávný průzkum ve velkých amerických společnostech ukázal, že téměř 40 % mileniálů si vybralo práci podle přístupu společnosti k trvalé udržitelnosti.

Rozhodnutí pro zelenou kancelář je způsob, jak společnosti mohou zaměstnancům, zákazníkům a konkurentům ukázat svůj postoj k ochraně životního prostředí.

Resimercial design

Strohý kancelářský design v odstínech studené modré a šedé není zrovna inspirativní prostředí. S tím, jak většinu pracovní síly začali tvořit mileniálové, kteří vyžadují kreativnější prostředí, se začal prosazovat tzv. resimercial design, který kombinuje rezidenční a komerční funkce, aby se zaměstnanci v pracovním prostoru cítili jako doma. A covid-19 a dlouhodobá práce z domova tyto tendence ještě posílila.

Prostory navržené podle činností

Tento trend vychází z návratu k plánování budov na základě toho, co v nich lidé dělají. Když zaměstnanci přijdou, první věcí, kterou udělají, je kontrola e-mailu. Poté mohou mít schůzku - je-li jednání důvěrné, mohou použít malou uzavřenou místnost, pokud ne, využijí otevřený konferenční prostor.

Některá zaměstnání, jako např. klientský pracovník, který v podstatě celý den telefonuje, jsou pevně vázaná k pracovnímu stolu, potřebují uzavřený prostor, kde neruší a nejsou rušeni.

Jinde potřebují interakci - je účelné, pokud mohou zvednout hlavu od počítače a rychle se poradit s kolegy. Zde je tedy lepší sdílený prostor s možností vizuálního kontaktu mezi lidmi.

Mnozí zase tráví celé dny na schůzkách - sice by měli mít kde si v kanceláři sednout, a třeba zkontrolovat výše zmíněné e-maily, ale nepotřebují svou vlastní místnost. Paradoxně ji většinou mají, a velkou a reprezentativní, protože schůzky tvoří velkou část práce většiny manažerů.

Článek ze dne 16. května 2022 - pondělí

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů

Videokonference Lifesize s připojením do Teams a Zoom

Nové modely reproduktorů Desono do stěn a stropů

Šetřit na IT vynavení se často nevyplácí

Princip BYOM umožňuje propojení libovolného zařízení do komunikačního řešení firmy

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů

Sound Masking snižuje riziko ztráty citlivých dat z jednacích místností

Zapojení umělé inteligence do automatizovaného procesu náboru zaměstnanců

Duplexní bezdrátový komunikační systém Vokkero Guardian Show

Projekční plátna Slate XL velikosti

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Boom online nakupování vyžaduje od prodejců investice do moderních technologií

Týmová spolupráce se zapojením bezdrátových technologií Modena Hub s podporou BYOD

iRoom fixDock - pevně instalovaná a stylová dokovací stanice pro iPad

Projekční plochy pro rezidenční i komerční využití

Chytrá řešení se prosazují v oblasti zastínění prostor

Dokonalé ozvučení venkovních prostor s reproduktory Origin Acoustics

Videokonference Lifesize se prosazují ve zdravotnictví

Chytrá stínící technika pro rezidenční i komerční prostory

Nezávislé zdroje energie pro cesty a rekreaci

Profesionální bezdrátový interkom Vokkero

Webkamera Huddly IQ jako chytrý nástroj pro vzdálenou spolupráci

Modena Hub pro pokročilou bezdrátovou komunikaci

Interaktivní domovní zrcadlo informuje o počasí a dopravě

Chytrá domovní zrcadla v rezidenční lokalitě Kaskády Barrandov

Slabá místa home office

Tabule jako interaktivní prostředí pomocí technologie Kaptivo

Whiteboard s technologií Kaptivo - ideální nástroj pro distanční výuku i homeworking

Technologie Kaptivo rizšiřuje možnosti vzdálené týmové spolupráce videokonferencí Lifesize

Komunikační technologie pro distanční a kombinovanou výuku na školách

Online pohovory pomáhají firmám i uchazečům o práci

Microsoft Teams a další cloud videokonference s napojením do Lifesize

Akustická pohoda přispívá ke kvalitě pracovního prostředí

Pandemie COVID-19 mění firemní přístup k práci a způsob interakce s kolegy

iPad dokovací stanice s chytrým ovládáním domácnosti

iPad jako ústřední prvek chytré domácnosti

Bezdrátové USB Modena Hub pro snadné sdílení videoobsahu

Dlouhodobý home office snižuje produktivitu práce

Venkovní reprosoustavy Origin Acoustics