logo AUDIOPRO s.r.o.

Trendy určující podobu současných kanceláří

Trendem současnosti je zařizování flexibilnějších prostor, odklon od stabilně obsazených kanceláří, zřizování míst pro klidnou soustředěnou práci a zvětšování sdíleného prostoru, který je vybavován tak, aby umožňoval dodržení dostatečné vzdálenosti přítomných lidí a podporoval kreativní spolupráci.

Klasický open space je na ústupu, ale variabilní společné sdílené prostory jsou naopak trend, který se silně prosazuje. Kouzlo spočívá v jejich chytrém vybavení a uspořádání. Každý má své pracovní místo s dostatečným odstupem od ostatních, a tato místa jsou podle účelu propojena do určitých enkláv, např. kolem centrální stanice vybavené komunikační technikou, ke které se mohou jednotliví pracovníci jednoduše otočit pro jednání prostřednictvím videokonference nebo on-line platformy.

"Změnil se i postoj ke zřizování zasedacích místností. Kromě jedné klasické reprezentativní jednací místnosti je účelné mít i menší zasedačky vybavené komunikační technikou. Tyto tzv. Huddle rooms jsou ideální pro spolupráci hybridních týmů s částí pracovníků připojenými vzdáleně. Zde nacházejí uplatnění nová chytrá zařízení, která usnadňují spolupráci - např. kamery, které díky využití umělé inteligence udržují záběr na aktivní členy diskuse nebo speciální zařízení, která stisknutím jediného tlačítka nasdílejí schéma nakreslené na klasické tabuli na monitory zařízení všech účastníků schůzky. Překonaný je již model uniformních stejně vybavených kanceláří - trendem je variabilní kancelářské prostředí složené z různorodých prostor - od otevřených sdílených místností po uzavřené klidné kouty. Současný způsob práce ale vyžaduje, aby ve všech prostorách byla možnost jednoduše připojit své zařízení a plnohodnotně pracovat. To vyžaduje moderní technologická řešení, která umožní bezdrátové připojení do sítí i videokonferenčních systémů bez nutnosti cokoli instalovat nebo hledat příslušné kabely," říká Michal Černý, specialista na prezentační a komunikační techniku společnosti AUDIOPRO.

Zdravé a udržitelné prostředí

Firmy, které aktivně podporují zdravé pracovní prostředí s možností aktivní relaxace přímo na pracovišti, mají nejen zdravější zaměstnance, ale také zdravější hospodářský výsledek - studie Medibank zjistila, že takto zaměřeným upgradem pracovního prostředí lze dosáhnout až 15% zvýšení produktivity.

A nejde jen o vybavení místnosti pro fitness nebo zakoupení pingpongových stolů. Pohodu zvýší i zlepšení ovzduší nebo přístup k přirozenému světlu.

Pandemie covid-19 změnila také pohled na čistotu pracovního prostředí, zaměstnanci ji začali vnímat mnohem kritičtěji. Průzkum společnosti Kärcher ukázal, že více než třetina (36 %) zaměstnavatelů nyní klade mnohem větší důraz na hygienu a čistotu pracoviště, dalších 32 % firem se na vylepšení situace v této oblasti také více zaměřilo.

A v neposlední řadě trendy určuje rostoucí tlak na udržitelnost. Především nastupující generace upřednostňuje zaměstnavatele, jejichž morální hodnoty se shodují s jejich vlastními, zejména pokud jde o témata, jako je udržitelnost.

Nedávný průzkum ve velkých amerických společnostech ukázal, že téměř 40 % mileniálů si vybralo práci podle přístupu společnosti k trvalé udržitelnosti.

Rozhodnutí pro zelenou kancelář je způsob, jak společnosti mohou zaměstnancům, zákazníkům a konkurentům ukázat svůj postoj k ochraně životního prostředí.

Resimercial design

Strohý kancelářský design v odstínech studené modré a šedé není zrovna inspirativní prostředí. S tím, jak většinu pracovní síly začali tvořit mileniálové, kteří vyžadují kreativnější prostředí, se začal prosazovat tzv. resimercial design, který kombinuje rezidenční a komerční funkce, aby se zaměstnanci v pracovním prostoru cítili jako doma. A covid-19 a dlouhodobá práce z domova tyto tendence ještě posílila.

Prostory navržené podle činností

Tento trend vychází z návratu k plánování budov na základě toho, co v nich lidé dělají. Když zaměstnanci přijdou, první věcí, kterou udělají, je kontrola e-mailu. Poté mohou mít schůzku - je-li jednání důvěrné, mohou použít malou uzavřenou místnost, pokud ne, využijí otevřený konferenční prostor.

Některá zaměstnání, jako např. klientský pracovník, který v podstatě celý den telefonuje, jsou pevně vázaná k pracovnímu stolu, potřebují uzavřený prostor, kde neruší a nejsou rušeni.

Jinde potřebují interakci - je účelné, pokud mohou zvednout hlavu od počítače a rychle se poradit s kolegy. Zde je tedy lepší sdílený prostor s možností vizuálního kontaktu mezi lidmi.

Mnozí zase tráví celé dny na schůzkách - sice by měli mít kde si v kanceláři sednout, a třeba zkontrolovat výše zmíněné e-maily, ale nepotřebují svou vlastní místnost. Paradoxně ji většinou mají, a velkou a reprezentativní, protože schůzky tvoří velkou část práce většiny manažerů.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne pondělí 16. května 2022

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Technologické novinky pro funkční řešení home office

Přepis řeči s využitím AI šetří firmám pracovní čas

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří