logo

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Rychlý rozvoj videokonferencí během posledních dvou letech dokládají údaje o růstu trhu v tomto segmentu. Zatímco za dva roky před vypuknutím pandemie vzrostl o necelých 50%, v jejích prvních 3 měsících to bylo o 500%. A jaké trendy určovaly a určují jejich další rozvoj?

Do virtuálního prostoru se neposunula jen pracovní komunikace. Vzdělávání, návštěvy lékaře, hudební a cvičební lekce, sledování filmů, společenské hry, prostě téměř každá interakce i po skončení pracovního dne probíhala přes video.

"Videokonference a další komunikační řešení se začaly masově používat ve všech sférách života. Tím roste tlak na zjednodušení jejich obsluhy. Vznikají tak technologie, které zbavují účastníky videopřenosů obslužných činností a umožňují jim soustředit se plně na obsah a sdělení. Jde např. o kamery, které jsou díky začlenění umělé inteligence a strojového učení schopné sledovat mluvčího, přepínat na obsah malovaný na tabuli, jako např. inteligentní kamery Huddly nebo řešení Kaptivo. Ty nacházejí uplatnění nejen v kancelářském prostředí, ale i ve vzdělávání nebo při živém streamování zábavního obsahu," říká Michal Černý, odborník na komunikační technologie ze společnosti AUDIOPRO.říká Michal Černý.

Hybridní model práce

Vynucený přesun na home office změnil uvažování o tom, zda je možné zaměstnance pustit z pracoviště a nechat je pracovat z domova. Např. v USA před pandemií využívala home office desetina všech zaměstnanců, nyní více než 80% firem uvažuje o částečné práci z domova jako trvalém pracovním modelu.

Změnilo se i uvažování zaměstnanců - téměř polovina lidí uvádí, že pokud by jim zaměstnavatel v postcovidové době neumožnil pracovat z domova, přemýšleli by o změně zaměstnání.

Hybridní model práce se stává standardem a firmy se tomu musejí přizpůsobit. Téměř 70% společností v letošním roce investovalo do videokonferenčních a on-line komunikačních řešení a 90% plánuje do této oblasti investovat ve zvýšené míře i v dalším roce.

Schopnost efektivně začlenit nástroje pro on-line spolupráci do své práce se tak stává další žádanou pracovní dovedností u nově přijímaných pracovníků.

Trendy určující další vývoj

Videokonferenční řešení už zdaleka nezajišťují jen pouhý přenos zvuku a videa. Jejich rozvoj v současné době určuje integrace technologií, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení a internet věcí (IoT).

Tyto technologie pomáhají začlenit pokročilé funkce jako je automatické rozpoznávání tváří, focus na právě aktivní účastníky schůzek, automatické přenosy ze vzdálených zařízení.

Další rozvoj videokonferenčních řešení tlačí zejména snaha o zvýšení produktivity těch, kteří je využívají. Inovativní řešení jako např. videokonference Lifesize již nyní nabízí integraci s nástroji pro plánování času, takže naplánovaná videokonference se rovnou zanese do plánovače nebo knihovny realizovaných relací, v nichž je možné vyhledávat podle času i klíčových slov.

Nyní se očekává rozvoj řešení, která umožní živé úpravy a přepis videa v reálném čase, bezchybné sdílení všech možných typů souborů, automatické videopřenosy ze vzdálených zařízení a jejich vyhodnocování.

Lidé i firmy se musejí naučit reagovat na rychlé změny. Pro firmy to znamená vytvořit pružné digitální pracoviště, které zaměstnancům umožní efektivní práci na dálku a vhodnou komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy.

K tomu patří samozřejmě využití nástrojů pro vzdálenou spolupráci, ale také vzdělávání zaměstnanců tak, aby tato řešení uměli efektivně využívat.

A samozřejmě zajištění maximální bezpečnosti komunikace a sdílených dat.

Článek ze dne 7. února 2022 - pondělí

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů

Videokonference Lifesize s připojením do Teams a Zoom

Nové modely reproduktorů Desono do stěn a stropů

Šetřit na IT vynavení se často nevyplácí

Princip BYOM umožňuje propojení libovolného zařízení do komunikačního řešení firmy

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů

Sound Masking snižuje riziko ztráty citlivých dat z jednacích místností

Zapojení umělé inteligence do automatizovaného procesu náboru zaměstnanců

Duplexní bezdrátový komunikační systém Vokkero Guardian Show

Projekční plátna Slate XL velikosti

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Boom online nakupování vyžaduje od prodejců investice do moderních technologií

Týmová spolupráce se zapojením bezdrátových technologií Modena Hub s podporou BYOD

iRoom fixDock - pevně instalovaná a stylová dokovací stanice pro iPad

Projekční plochy pro rezidenční i komerční využití

Chytrá řešení se prosazují v oblasti zastínění prostor

Dokonalé ozvučení venkovních prostor s reproduktory Origin Acoustics

Videokonference Lifesize se prosazují ve zdravotnictví

Chytrá stínící technika pro rezidenční i komerční prostory

Nezávislé zdroje energie pro cesty a rekreaci

Profesionální bezdrátový interkom Vokkero

Webkamera Huddly IQ jako chytrý nástroj pro vzdálenou spolupráci

Modena Hub pro pokročilou bezdrátovou komunikaci

Interaktivní domovní zrcadlo informuje o počasí a dopravě

Chytrá domovní zrcadla v rezidenční lokalitě Kaskády Barrandov

Slabá místa home office

Tabule jako interaktivní prostředí pomocí technologie Kaptivo

Whiteboard s technologií Kaptivo - ideální nástroj pro distanční výuku i homeworking

Technologie Kaptivo rizšiřuje možnosti vzdálené týmové spolupráce videokonferencí Lifesize

Komunikační technologie pro distanční a kombinovanou výuku na školách

Online pohovory pomáhají firmám i uchazečům o práci

Microsoft Teams a další cloud videokonference s napojením do Lifesize