logo AUDIOPRO s.r.o.

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Rychlý rozvoj videokonferencí během posledních dvou letech dokládají údaje o růstu trhu v tomto segmentu. Zatímco za dva roky před vypuknutím pandemie vzrostl o necelých 50%, v jejích prvních 3 měsících to bylo o 500%. A jaké trendy určovaly a určují jejich další rozvoj?

Do virtuálního prostoru se neposunula jen pracovní komunikace. Vzdělávání, návštěvy lékaře, hudební a cvičební lekce, sledování filmů, společenské hry, prostě téměř každá interakce i po skončení pracovního dne probíhala přes video.

"Videokonference a další komunikační řešení se začaly masově používat ve všech sférách života. Tím roste tlak na zjednodušení jejich obsluhy. Vznikají tak technologie, které zbavují účastníky videopřenosů obslužných činností a umožňují jim soustředit se plně na obsah a sdělení. Jde např. o kamery, které jsou díky začlenění umělé inteligence a strojového učení schopné sledovat mluvčího, přepínat na obsah malovaný na tabuli, jako např. inteligentní kamery Huddly nebo řešení Kaptivo. Ty nacházejí uplatnění nejen v kancelářském prostředí, ale i ve vzdělávání nebo při živém streamování zábavního obsahu," říká Michal Černý, odborník na komunikační technologie ze společnosti AUDIOPRO.říká Michal Černý.

Hybridní model práce

Vynucený přesun na home office změnil uvažování o tom, zda je možné zaměstnance pustit z pracoviště a nechat je pracovat z domova. Např. v USA před pandemií využívala home office desetina všech zaměstnanců, nyní více než 80% firem uvažuje o částečné práci z domova jako trvalém pracovním modelu.

Změnilo se i uvažování zaměstnanců - téměř polovina lidí uvádí, že pokud by jim zaměstnavatel v postcovidové době neumožnil pracovat z domova, přemýšleli by o změně zaměstnání.

Hybridní model práce se stává standardem a firmy se tomu musejí přizpůsobit. Téměř 70% společností v letošním roce investovalo do videokonferenčních a on-line komunikačních řešení a 90% plánuje do této oblasti investovat ve zvýšené míře i v dalším roce.

Schopnost efektivně začlenit nástroje pro on-line spolupráci do své práce se tak stává další žádanou pracovní dovedností u nově přijímaných pracovníků.

Trendy určující další vývoj

Videokonferenční řešení už zdaleka nezajišťují jen pouhý přenos zvuku a videa. Jejich rozvoj v současné době určuje integrace technologií, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení a internet věcí (IoT).

Tyto technologie pomáhají začlenit pokročilé funkce jako je automatické rozpoznávání tváří, focus na právě aktivní účastníky schůzek, automatické přenosy ze vzdálených zařízení.

Další rozvoj videokonferenčních řešení tlačí zejména snaha o zvýšení produktivity těch, kteří je využívají. Inovativní řešení jako např. videokonference Lifesize již nyní nabízí integraci s nástroji pro plánování času, takže naplánovaná videokonference se rovnou zanese do plánovače nebo knihovny realizovaných relací, v nichž je možné vyhledávat podle času i klíčových slov.

Nyní se očekává rozvoj řešení, která umožní živé úpravy a přepis videa v reálném čase, bezchybné sdílení všech možných typů souborů, automatické videopřenosy ze vzdálených zařízení a jejich vyhodnocování.

Lidé i firmy se musejí naučit reagovat na rychlé změny. Pro firmy to znamená vytvořit pružné digitální pracoviště, které zaměstnancům umožní efektivní práci na dálku a vhodnou komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy.

K tomu patří samozřejmě využití nástrojů pro vzdálenou spolupráci, ale také vzdělávání zaměstnanců tak, aby tato řešení uměli efektivně využívat.

A samozřejmě zajištění maximální bezpečnosti komunikace a sdílených dat.

Článek AUDIOPRO s.r.o. ze dne pondělí 7. února 2022

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Přepis řeči s využitím AI šetří firmám pracovní čas

Technologie přepisu řeči Cabolo s podporou AI

Profesionální dvoupásmová bateriová reprosoustava Electro-Voice EVERSE 12

Společné řešení satelitního internetu Peplink a Starlink v nabídce AUDIOPRO

Konferenční technika Biamp Parlé s certifikací pro Microsoft Teams

Pracovní schůzky s podporou umělé inteligence

Dokonalá projekce v nezatemněné místnosti

Profesionální kamery Avonic pro videokonference, vzdělávání a zdravotnictví

Moderní technologie přinášejí seniorům kontakty, zábavu i možnosti pro další vzdělávání

Levné komponenty mohou zkazit jednání videokonference

Ovládání videokonference pomáhá v uplatnění na trhu práce

Moderní kanceláře mají dnes mnoho podob

Univerzální konferenční soundbar Biamp Parlé pro videokonference

Vokkero - bezdrátový komunikační systém do hlučného prostředí

Kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Akustický design pomáhá zajistit klid na práci a bezpečí citlivých informací

Formy pracovní spolupráce se rychle mění s podporou nových technologií

Jedinečný průvodcovský systém postavený na technologii Biamp

Flexibilní projekční plátna Screen Innovations

Moderní udržitelné technologie vládnou kancelářím budoucnosti

Chytrá řešení pro zastínění prostor v interiéru

Jaká je budoucnost sdílených kanceláří

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti