logo

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

V současné době probíhá s podporou KYBEZ - GORDIC na Vysoké škole polytechnické Jihlava výzkum Smart Resilience v ČR, který se týká kyberbezpečnosti v rámci projektu Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury. Rádi bychom do akce zapojili co nejvíce lidí vyplněním online dotazníku - nezabere to více než 4 minutý Vašeho času - děkujeme!

Dotazník analyzuje aktuální míru povědomí o Smart Resilience (chytrém zodolnění) v podmínkách českých organizací. Je součástí mezinárodního výzkumného projektu Inter-Excellence, který je průběžn+ realizovaný v letech 2019 - 2021.

Řešitelé projektu Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury chtějí ve spolupráci se zástupci zainteresovaných stran (stakeholdery - představitelé státní správy, operátoři kritických infrastruktur, zástupci veřejnosti, odborná komunita a členové akademické obce) identifikovat v přeshraničním česko-bavorském prostředí specifické strukturní a funkční charakteristiky evropských kritických infrastruktur ve smyslu směrnice Rady č. 2008/114/EC a analyzovat je z hlediska zvýšení míry jejich zabezpečení a to zejména v kybernetické oblasti.

Takto získané poznatky budou srozumitelným způsobem formalizovány a nabídnuty operátorům kritických infrastruktur, zástupcům státní správy, odborné veřejnosti i studentům.

Výsledný systematicky definovaný přeshraniční informační a komunikační rámec přispěje k minimalizaci dosud existujících mezinárodních inkonzistencí a vytyčí další výzkumné a rozvojové směry v této oblasti.

I když popsaná problematika bude analyzována především z výzkumného hlediska, řešitelé budou usilovat o tvorbu výsledků s co největším aplikačním potenciálem.

Hlavní cíle projektu:

Článek ze dne 2. března 2021 - úterý

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data