logo GORDIC spol. s r. o.

GORDIC je strategickým partnerem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Smluvní strany si přislíbily vzájemnou spolupráci a aktivní podíl na rozvoji pracovišť VŠPJ, aktualizaci výuky, vytváření a rozvoji synergií v místní územní působnosti a obecné podpoře činností. GORDIC se bude aktivně zapojovat do identifikace atraktivních témat studentských prací, podílet se na jejich řešení a pomáhat ke zvyšování povědomí o kvalitě studia a výzkumu na Vysoké škole polytechnické Jihlava v odborné komunitě i mezi širokou veřejností.

"Vzdělávání bylo pro mě vždy prioritou. Úroveň a kvalita vzdělání zásadním způsobem ovlivňuje život každého jednotlivce i kvalitu života v regionu jako celku. Vysoká škola polytechnická již 20 let výrazným způsobem přispívá ke zvyšování vzdělání a odbornosti lidí na Vysočině v mnoha důležitých oborech, a za to jí patří velké poděkování," říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC.

"Partnerstvím se rozumí dlouhodobá spolupráce formalizovaná smlouvou, přičemž nejvyšší formou tohoto partnerství je právě strategické partnerství, které jsme uzavřeli se společností GORDIC. Velice si vzájemné spolupráce cením a věřím, že tato smlouva povede k dalšímu vzájemnému prohloubení našich vztahů. Strategickým partnerům nabízíme řadu výhod, které z tohoto typu partnerství plynou. Jedná se např. o prioritní právo výběru témat studentských prací, možnosti prezentace partnera v budově školy a při významných akcích pořádaných VŠPJ nebo i možnosti zapojení do projektových záměrů VŠPJ. My od nich pak očekáváme významný přínos v aktualizaci naší výuky, řešení reálných praktických zadání našimi studenty, poskytování odborníků do praktické výuky a v neposlední řadě výzkumnou spolupráci s nadstandardními výsledky," doplňuje koncept strategického partnerství Zdeněk Horák, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava.

VŠPJ byla první veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice a stále zůstává jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia zde navštěvuje přes 2000 studentů.

GORDIC dlouhodobě podporuje vzdělávání na VŠPJ, účastní se odborných konferencí, sponzoruje studentské soutěže a zajišťuje odborníky pro výuku na škole.

Vzájemně si organizace mohou být nápomocné i v jiných oblastech. Řada produktů a služeb vyvíjených společností GORDIC je pro interní potřeby vysokých škol zajímavá. Především se jedná o spisovou službu, řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo využití průmyslového blockchainu (Diplomachain), který zabraňuje falšování důležitých dokumentů, diplomů či certifikátů a který je již nyní implementován ve spisové službě GINIS.

Smlouva o strategickém partnerství mezi společností GORDIC a Vysokou školou polytechnickou Jihlava, kterou svým podpisem stvrdili Jaromír Řezáč - jednatel a generální ředitel společnosti GORDIC a Zdeněk Horák - rektor VŠPJ, byla uzavřena na konci dubna 2024 v Jihlavě.

Ve stejný den podepsala strategické partnerství s VŠPJ také společnost Optokon, která společně s GORDICem nabízí vysokým školám komplexní pomoc v oblasti řešení kybernetické bezpečnosti a plnění náročných požadavků vyplývajících z evropské bezpečnostní směrnice NIS2.

GORDIC a Optokon společně dodávají software a řešení pro zabezpečení infrastruktury IT škol a nabízí jim doplňující odborné služby, včetně podpory.

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne čtvrtek 23. května 2024

Další články od GORDIC spol. s r. o.

GORDIC je strategickým partnerem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Audit kybernetické bezpečnosti s aplikací CSA

Digitalizace agend a řízení oběhu dokumentů VŠPJ

Organizace a úřady stále častěji používají ePodpis a ePečeť

Bezpečná autentizace uživatelů ISDS v rámci digitalizace státu

CSA aplikace pomáhá s řešením požadavků ZoKB, ISO 27000 a NIS2

Elektronický systém spisové služby pro školy

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Osobní kybernetická hygiena pomáhá čelit bezpečnostním hrozbám

Infrastruktura jako kód

Nové sídlo GORDIC Praha

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data