logo GORDIC spol. s r. o.

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Společnost GORDIC představuje nové nástroje z kategorie SaaS pro monitoring externí útočné plochy, centrální správu bezpečnostních událostí a reakci na ně a záplatování aplikací a operačních systémů za běhu, které reagují na sílící kybernetické hrozby i požadavky vyplývající z nové legislativy.

Všechny nové produkty spojuje důraz na co nejsnazší nasazení, maximální využití již používaných bezpečnostních technologií a bezproblémovou integraci s produkty třetích stran, snadná správa a atraktivní nákladovost včetně brzké návratnosti investic. Jejich všeobecná dostupnost se očekává v průběhu roku 2024.

Monitoring externí útočné plochy včetně Dark webu

Nástroj Monitoring externí útočné plochy poskytuje organizaci pohled kybernetického útočníka na její informační aktiva dostupná z internetu. K detekci podnikových aktiv využívá neinvazivní přístup s využitím OSINT technik (Open Source Intelligence), tedy získává a následně analyzuje informace z veřejně dostupných zdrojů.

Výsledkem této analýzy je inventarizace externích služeb organizace, jejích technologií, DNS serverů, bezpečnostních certifikátů, potenciálních zranitelností a dalších aktiv, přičemž její součástí je i monitoring obsahu tzv. Dark webu. Díky tomu organizace získá přehled, zda se v temných zákoutích internetu neobchodují uniklé přihlašovací údaje jejích uživatelů nebo informace o jejích kompromitovaných aktivech.

Přímo z administrátorské konzole lze pak uskutečnit i nákup obchodovaných uniklých údajů z vybraných hackerských tržišť.

Nástroj umožňuje i jednoduše sledovat podvodné domény nebo účty na sociálních sítích, které se snaží vystupovat jménem organizace. Kromě samotné detekce podvodné domény nebo účtu nabízí i funkci integrovaného takedownu, díky které lze jediným kliknutím iniciovat za předem definovaných podmínek odstranění podvodné domény či účtu.

"Pracovníci bezpečnostních týmů ocení i bezpečnostní zpravodajství (TI, Threat Intelligence), v rámci kterého nástroj Monitorování externí útočné plochy nabízí informace o aktuálních zranitelnostech nasazených produktů, bezpečnostních incidentech na straně dodavatelů, aktivitách APT skupin kybernetických útočníků (Advanced Persistent Threat, útočníci, kteří se zaměřují na pokročilé a přetrvávající hrozby), nebo analýzy malwaru, indikátory kompromitace (IoC, Indicators of Compromise), postupy pro Threat hunting a mnoho dalšího," říká Miroslav Dvořák, ředitel odboru Správa informační bezpečnosti ve společnosti GORDIC.

Záplatování aplikací a operačních systémů za běhu

Nový nástroj Záplatování aplikací a operačních systémů za běhu umožňuje záplatovat kritické zranitelnosti nultého dne, na které v danou chvíli neexistuje od dodavatele operačního systému nebo aplikace bezpečnostní záplata.

Záplaty na kritické zranitelnosti v operačním systému Windows nasadí automaticky i bez příslušné záplaty od Microsoftu již v řádu několika hodin a je plně kompatibilní s klasickým záplatovacím mechanismem, v rámci kterého typicky jednou měsíčně organizace provádí odstávku systémů spojenou s aplikací bezpečnostních záplat.

Záplatování za běhu tak zjednodušuje i plnění smluvních podmínek vůči zákazníkům (SLA, Service-level agreement) na poskytované služby díky provozu bez odstávek.

Výhodou řešení je i skutečnost, že záplaty v rámci nabízeného řešení jsou poskytovány i na Microsoftem již nepodporované verze Windows.

Centrální správa bezpečnostních událostí

Spektrum hrozeb i jejich počet stále roste. Jejich zachycení, správné vyhodnocení a přijmutí adekvátní reakce je pro řadu organizací vzhledem k nedostatku zdrojů a potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti neřešitelný problém.

Otevřená konvergovaná platforma pro centrální správu bezpečnostních událostí a reakce na ně jednoduše spojuje stávající bezpečnostní řešení, jako SIEM (Security information and event management), XDR (Extended detection and response) a SOAR (Security orchestration, automation and response), do jednoho funkčního celku a s využitím AI technologie nabízí efektivní a spolehlivé vyhodnocení a korelaci bezpečnostních událostí napříč podnikovou infrastrukturou v jednom přehledném rozhraní.

Platforma je k dispozici formou služby (SaaS - Software as a Service) a je vhodná pro monitoring jak cloudového prostředí, tak interní infrastruktury.

U velkých zákazníků s enormním množstvím zpracovávaných událostí lze platformu nasadit a provozovat i přímo na zákaznické infrastruktuře.

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne pátek 10. listopadu 2023

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Audit kybernetické bezpečnosti s aplikací CSA

Digitalizace agend a řízení oběhu dokumentů VŠPJ

Organizace a úřady stále častěji používají ePodpis a ePečeť

Bezpečná autentizace uživatelů ISDS v rámci digitalizace státu

CSA aplikace pomáhá s řešením požadavků ZoKB, ISO 27000 a NIS2

Elektronický systém spisové služby pro školy

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Osobní kybernetická hygiena pomáhá čelit bezpečnostním hrozbám

Infrastruktura jako kód

Nové sídlo GORDIC Praha

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data