logo GORDIC spol. s r. o.

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Zavedení směrnice NIS2, jejímž cílem je dosáhnout vysoké společenské úrovně kyberbezpečnosti ve všech členských státech EU, způsobí podobně velkou kvalitativní změnu v této oblasti, jako byla implementace GDPR. Co NIS2 přináší a jak se na ni připravit?

Významnou změnu představuje rozšíření počtu organizacích (povinných subjektů), které budou muset plnit náležitosti zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (ZoKB a VoKB). Nově bude těchto subjektů v řádu tisíců a nachází se zde jak organizace z veřejné správy, tak soukromého sektoru.

Jedním z hlavních důvodů je rozšíření odvětví, na která se legislativa o kybernetické bezpečnosti vztahuje. Nově do této skupiny povinných subjektů patří např. firmy zabývající se potravinářstvím, výrobou, dodávkou pitné vody, odpadovým hospodářstvím apod.

Řešení je jednoduché

Ačkoliv může směrnice NIS2 působit jako strašák, je potřeba se na ni dívat jako na příležitost, která by měla zajistit zvýšení úrovně bezpečnosti v organizaci. Zásady, doporučení a opatření, které z NIS2 vyplývají, je třeba implementovat do reálného provozu každé organizace.

Např. povinnost zpracovávat analýzu rizik - s tou pomůže aplikace CSA (Cyber Security Audit), která umožní jednoduše vydefinovat a ohodnotit všechna aktiva, upozornit na jednotlivá rizika, automatizovaným způsobem je vyhodnotit a navrhnout konkrétní opatření na jejich snížení.

Organizaci jednoduše provede celým procesem analýzy. Data jsou v dostupná 24/7, vše v moderním uživatelsky přívětivém prostředí. Nástroj CSA je na českém trhu certifikován na shodu se zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.

Nechat si poradit není slabost

Pro řadu organizací bývají nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy náročné nejen finančně, ale také administrativně a procesně. A to i z důvodu složitého výkladu legislativních předpisů. Proto doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří dokáží najít nejméně nákladné a efektivní řešení v souladu s evropskými požadavky.

Společnost GORDIC a její síť technologických partnerů sdružuje znalce na kybernetickou bezpečnost z akademického, soukromého i veřejného sektoru.

V případě zájmu o poradenství, konzultace i návrhy řešení od odborníků, je možné je kontaktovat na info[zavinac]gordiccybersec.cz.

Další články k tématům - analýza - GDPR - kyberbezpečnost - legislativa - NIS2 - zákon

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne pondělí 2. ledna 2023

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Audit kybernetické bezpečnosti s aplikací CSA

Digitalizace agend a řízení oběhu dokumentů VŠPJ

Organizace a úřady stále častěji používají ePodpis a ePečeť

Bezpečná autentizace uživatelů ISDS v rámci digitalizace státu

CSA aplikace pomáhá s řešením požadavků ZoKB, ISO 27000 a NIS2

Elektronický systém spisové služby pro školy

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Osobní kybernetická hygiena pomáhá čelit bezpečnostním hrozbám

Infrastruktura jako kód

Nové sídlo GORDIC Praha

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data