logo

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

GORDIC se stal 100% vlastníkem společnosti BBM, která se na českém trhu dlouhodobě profiluje jako dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou a metodikou pro instituce, vysoké školy a veřejné příspěvkové i neziskové organizace. Spojení obou firem má vysoký potenciál pro rozvoj stávajících i nových produktů a služeb.

"GORDIC využije dlouhodobých zkušeností a znalostí pracovníků BBM jak v oblasti metodické a technologické, tak i v oblasti péče o specifické a náročné zákazníky. BBM může naopak těžit z našeho inovačního a generačního potenciálu. Těšíme se, že posílí iniciativu KYBEZ, jejímž hlavním posláním je bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm," říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC.

Spojením obou firem se rozšiřuj kapitálově a technologicky silná česká IT skupina, která se nabízí i jako strategický partner českého vysokého školství se silným metodickým zázemím a znalostí specifik akademického prostředí a veřejného sektoru.

Stávající portfolio produktů a technologií BBM (systém iFIS) bude nadále udržováno a zároveň integrováno do bezpečné integrační platformy pro veřejnou správu GINIS.

Mezi hlavní znaky této platformy patří právě kybernetická bezpečnost včetně plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR, udržované metodiky, široká variabilita, zpětná kompatibilita, robustní API a otevřenost dat.

Hlavní společnou misí jsou kybernetická bezpečnost, stabilita, kontinuita a maximální ohleduplnost k současným i budoucím zákazníkům.

BBM bude představovat samostatnou organizaci v rámci GORDIC Group.

O společnosti BBM

BBM spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a na českém trhu tak působí už 30. rokem. Postupně se profiluje jako výrobce a dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou pro veřejné (příspěvkové a neziskové) instituce a vysoké školy.

Klíčoví uživatelé se trvale spolupodílejí na rozvoji aplikací. Aplikace BBM disponují širokým integračním rozhraním na studijní systémy vysokých škol. BBM je významný partnerem Oracle a také zakládající člen sdružení EUNIS.CZ.

Cílem společnosti BBM je poskytování kvalitních specializovaných služeb specifickému okruhu uživatelů v akademickém prostředí a ve veřejném sektoru.

Článek ze dne 30. prosince 2020 - středa

Další články od GORDIC spol. s r. o.