logo

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

V současné době probíhá s podporou KYBEZ - GORDIC na Vysoké škole polytechnické Jihlava výzkum Smart Resilience v ČR, který se týká kyberbezpečnosti v rámci projektu Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury. Rádi bychom do akce zapojili co nejvíce lidí vyplněním online dotazníku - nezabere to více než 4 minutý Vašeho času - děkujeme!

Dotazník analyzuje aktuální míru povědomí o Smart Resilience (chytrém zodolnění) v podmínkách českých organizací. Je součástí mezinárodního výzkumného projektu Inter-Excellence, který je průběžn+ realizovaný v letech 2019 - 2021.

Řešitelé projektu Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury chtějí ve spolupráci se zástupci zainteresovaných stran (stakeholdery - představitelé státní správy, operátoři kritických infrastruktur, zástupci veřejnosti, odborná komunita a členové akademické obce) identifikovat v přeshraničním česko-bavorském prostředí specifické strukturní a funkční charakteristiky evropských kritických infrastruktur ve smyslu směrnice Rady č. 2008/114/EC a analyzovat je z hlediska zvýšení míry jejich zabezpečení a to zejména v kybernetické oblasti.

Takto získané poznatky budou srozumitelným způsobem formalizovány a nabídnuty operátorům kritických infrastruktur, zástupcům státní správy, odborné veřejnosti i studentům.

Výsledný systematicky definovaný přeshraniční informační a komunikační rámec přispěje k minimalizaci dosud existujících mezinárodních inkonzistencí a vytyčí další výzkumné a rozvojové směry v této oblasti.

I když popsaná problematika bude analyzována především z výzkumného hlediska, řešitelé budou usilovat o tvorbu výsledků s co největším aplikačním potenciálem.

Hlavní cíle projektu:

Článek ze dne 2. března 2021 - úterý

Další články od GORDIC spol. s r. o.