logo GORDIC spol. s r. o.

Audit kybernetické bezpečnosti s aplikací CSA

Aplikace CSA - Cyber Security Audit, nyní v nové verzi 2.0, umožňuje v reálném čase provádět analýzy kybernetické bezpečnosti s nevídanou rychlostí, precizností a pohodlím, kterého lze jen těžko dosáhnout pomocí tradičních tabulkových a textových editorů. Pro splnění požadavků NIS2 tak poskytuje skutečný přehled o stavu organizace v této oblasti.

Cyber Security Audit 2.0 (CSA) od společnosti GORDIC je speciální aplikace pro analýzu bezpečnostních rizik a řízení procesních náležitostí kybernetické bezpečnosti, která z jednoho místa umožňuje jednoduše zvládnout legislativní požadavky v této oblasti včetně nařízení nové evropské směrnice NIS2.

CSA je nenahraditelným průvodcem pro organizace hledající jednoduché řešení požadavků vyplývajících ze Zákona o kybernetické bezpečnosti, normy ISO 27 000, směrnice NIS2 i nařízení DORA, přičemž v rámci komplexního přístupu poskytuje odpovědi na nároky české legislativy i mezinárodních standardů, umožňuje efektivní řízení aktiv, hodnocení rizik a implementaci opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Aplikace CSA získala certifikát v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) od renomované auditorské společnosti TAYLLORCOX, a je jediným nástrojem na analýzu rizik a řízení kybernetické bezpečnosti na českém trhu, který tento certifikát obdržel.

Přehled funkcionalit aplikace CSA:

Cyber Security Audit - nenahraditelný pomocník při auditu

I přesto, že bezpečnostní audit hraje klíčovou roli v ochraně citlivých podnikových dat, může být pro řadu organizací náročným, zdlouhavým a demotivujícím úkolem, kterému se vyhýbají. Nástroje v podobě klasických tabulkových a textových editorů, které často slouží jako nástroj k provedení auditu, mohou svojí omezenou funkčností audit komplikovat.

Zejména při sběru, třídění a analýze dat vyžaduje užití těchto editorů zdlouhavou manuální práci, navíc s vysokou pravděpodobností lidské chyby, což vede nejen k frustraci, ale i zpomalování celého procesu auditu. Tento zastaralý způsob provádění bezpečnostního auditu bez automatizace ale může vést k ještě horšímu scénáři, a to neschopnosti organizace efektivně reagovat na změny v prostředí kybernetických hrozeb, díky čemuž se dostane na mušku kyberzločincům.

Řešením těchto problémů je moderní nástroj CSA vyvinutý specialisty v oblasti kybernetické bezpečnosti, který zmíněné nedostatky editorů nejen řeší, ale navíc nabízí i další přidanou hodnotu.

Prevence je lepší než léčba

Kyberbezpečnostní audit je proces, v rámci kterého se hodnotí a analyzují bezpečnostní opatření, politiky a postupy organizace v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Pravidelné audity tohoto typu jsou pro organizace nezbytné pro zajištění účinnosti jejich bezpečnostních opatření a pomáhají jim zejména dvěma způsoby.

Mimo výše uvedené hrají audity kybernetické bezpečnosti zásadní roli i při vyvozování odpovědnosti jednotlivců za případné porušení zásad kybernetické bezpečnosti. To je důležité zejména s ohledem na chápání důležitosti ochrany dat a dodržování bezpečnostních politik ze strany zaměstnanců.

Postupy pro zajištění kybernetické bezpečnosti organizací by měly být také pravidelně aktualizovány v souladu se změnami procesů řízení rizik a změnami v obchodních požadavcích, aktuálním vývoji v oblasti hrozeb a rozvoji technologického prostředí.

CSA v praxi

CSA usnadňuje řízení kybernetické bezpečnosti organizace v souladu se současnou českou i mezinárodní legislativou, přičemž obsahuje i specifické materiály a aktualizovaná doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Data jsou v rámci aplikace CSA dostupná nepřetržitě, je možné je kdykoliv upravit nebo stáhnout, a aplikace s využitím těchto dat nabízí široké spektrum možností, jakými lze podpořit bezpečnostní strukturu organizace.

Pomáhá vytvářet, evidovat a hodnotit jak digitální, tak fyzická aktiva podniku a díky komplexnímu katalogu hrozeb a zranitelností umožňuje identifikovat potenciální rizika a využít mapy těchto aktiv k jejich detailnímu zobrazení. Hodnocení rizik je prováděno systematicky a efektivně, aby bylo možné včas přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a adekvátně reagovat.

Aplikace CSA poskytuje i přehled o již proběhlých bezpečnostních událostech a incidentech, což usnadňuje rychlou a cílenou reakci. Jednou z jejích hlavních předností je funkce dlouhodobého sledování stavu kybernetické bezpečnosti v organizaci včetně jeho změn, díky čemuž lze snadno dohledat změny, které v systému kybernetické bezpečnosti proběhly, a jejich celkový dopad na chod podniku.

Na základě analýz nástroj generuje návrhy opatření a plánů pro zvládání rizik, aby organizace byla připravena na všechny možné bezpečnostní scénáře. Aby byla zachována transparentnost a soulad s předpisy, poskytuje i prohlášení o aplikovatelnosti a plány pro zachování kontinuity provozu.

Výstupní analýzy a monitoring pak slouží nejen manažerům kybernetické bezpečnosti, vedoucím ICT, analytikům a auditorům jako podklady pro zlepšení úrovně kybernetické bezpečnosti organizace, ale také jako zdroj informací pro příslušné dozorové orgány.

Další články k tématům - analýza - audit - automatizace - CSA - ISO - kyberbezpečnost - legislativa - NIS2 - NÚKIB - zákon - ZoKB

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne pátek 26. dubna 2024

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Audit kybernetické bezpečnosti s aplikací CSA

Digitalizace agend a řízení oběhu dokumentů VŠPJ

Organizace a úřady stále častěji používají ePodpis a ePečeť

Bezpečná autentizace uživatelů ISDS v rámci digitalizace státu

CSA aplikace pomáhá s řešením požadavků ZoKB, ISO 27000 a NIS2

Elektronický systém spisové služby pro školy

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Osobní kybernetická hygiena pomáhá čelit bezpečnostním hrozbám

Infrastruktura jako kód

Nové sídlo GORDIC Praha

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data