logo GORDIC spol. s r. o.

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agentura STEM/MARK u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu vypracovala pro společnost GORDIC průzkum o chování českých uživatelů na internetu. Jeho výsledky nejsou zrovna povzbudivé ...

12345 nebo ABCDE - snad každý už ví, že právě taková hesla jsou naprosto nevhodná, protože jdou okamžitě odhalit. Češi však stále používají i jiné snadno odhalitelné kombinace.

"Nebezpečná jsou jakákoliv hesla, která je možné jednoduše odhadnout z identity majitele. Tabu by měla být data narozenin, jména rodinných příslušníků nebo domácích mazlíčků. 76% respondentů naštěstí tvrdí, že si vybírají hesla jiným způsobem. Je chvályhodné, že každý druhý používá různá hesla k odlišným účtům. To s sebou ovšem nese další potíž - pokud už lidé vymyslí silná hesla, málokdy si je pak pamatují. Jeden člověk z pěti si je alespoň někdy zapisuje, čímž se opět vystavuje riziku. Stačí ztratit mobil, ve kterém je heslo zapsáno, a zloděj se rázem dostane skoro všude. Nefunguje ani snaha maskovat hesla například jako telefonní čísla," říká k výsledkům průzkumu Miroslav Wolf, expert na kybernetickou bezpečnost společnosti GORDIC.

Různé osvětové akce nesou ovoce a lidé většinou podnikají alespoň nějaké kroky, aby se na internetu ochránili. Spíše než na vlastní chování ale zase spoléhají na programy - 63% často aktualizuje svůj antivirus a 50% používá firewall.

To ale zdaleka nestačí. Důležité je spoléhat se na vlastní hlavu a osvojit si základní postupy, které tuzemským uživatelům stále dělají potíže.

Další zajímavé výsledky průzkumu:

Polovina Čechů nekontroluje zabezpečení webové stránky

Alarmující je, že 56% uživatelů buď nepozná zabezpečené stránky, nebo bezpečnostní prvky kontroluje jen někdy. 17% netuší, které znaky mají hledat, 12% se domnívá, že pokud je na stránce logo banky, jako ověření to stačí. Právě na to ovšem hrají všichni podvodníci, kteří lákají na podvodné účty. Nic netušící oběť zadá své přihlašovací údaje, jenže tím je prozradí někomu, kdo jí následně vybere účet.

Jen 44% respondentů pravidelně kontroluje bezpečnostní certifikát či ikonu zámečku, častěji jsou to muži. Zvýšená opatrnost se bohužel netýká mladých lidí. Ve srovnání s ostatními věkovými skupinami dopadli dokonce nejhůře! Zabezpečování kontroluje jen 38% respondentů do 29 let. U lidí mezi 30 a 44 lety na něj vždy hledí 46% z nich, u lidí nad 45 let ho kontroluje každý druhý.

Stránku se zašifrovaným přenosem informací mezi uživatelem a serverem, prostřednictvím protokolu HTTPS lze identifikovat buď podle toho, že vedle webové adresy je vyobrazen zamčený visací zámeček, nebo podle toho, že její webová adresa začíná na https:// namísto běžného http://.

Mladá generace podceňuje rizika

Internet k moderní společnosti jednoznačně patří a jeho výhody převažují nad problémy. Vyrostla už celá generace, pro kterou je celosvětová síť přirozenou záležitostí a nemusela se s ní učit pracovat. Internet je pro ni prostředkem ke kontaktu s vrstevníky a pro mnohé mladé lidi i způsobem, jak všem prezentovat svůj životní styl.

Zatímco v průměrné populaci zveřejnil na internetu svou fotku s rozpoznatelným obličejem už tak vysoký počet 79% respondentů, ve věkové skupině 15 - 29 se k tomu přiznává 95% mužů a žen. Fotografie s rozpoznatelným obličejem mohou být nebezpečné v několika rovinách, podle toho, co je na nich vyobrazeno.

Nejvíce se nabízí možnost zneužití pro falešné doklady. Fotky také ukazují na to, s kým se člověk znal, kde a někdy i kdy přesně byl, a pak samozřejmě také co tam dělal. Mladí lidé by ale neměli zapomínat na to, že cokoliv, co na internet nahrají, tam navždy zůstane a jde to dohledat, byť oni sami obsah smažou.

Ve dvaceti letech se může zdát jako skvělý nápad dát na sociální sítě fotku z rozjeté party, která účastníky nezachycuje právě důstojně. Jenže v současné době, kdy se firmy čím dál víc přesouvají právě na internet, může takový snímek zhatit šanci na dobré zaměstnání.

V horším případě může dojít k tomu, že se snímek stane předmětem vydírání. Samostatnou kapitolou jsou pak psychické problémy, které s sebou nesou sociální sítě, kde se vrstevníci snaží vzbudit dojem dokonalého života, popřípadě rizika používání internetu dětmi.

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne středa 8. února 2017

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Digitalizace agend a řízení oběhu dokumentů VŠPJ

Organizace a úřady stále častěji používají ePodpis a ePečeť

Bezpečná autentizace uživatelů ISDS v rámci digitalizace státu

CSA aplikace pomáhá s řešením požadavků ZoKB, ISO 27000 a NIS2

Elektronický systém spisové služby pro školy

Nová řešení a služby kybernetické ochrany reagují na směrnici NIS2

Osobní kybernetická hygiena pomáhá čelit bezpečnostním hrozbám

Infrastruktura jako kód

Nové sídlo GORDIC Praha

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data