logo

ČD Telematika hlavním partnerem konference Telematika pro regionální dopravu 2008

Společnost ČD - Telematika a.s. se již potřetí stala významným partnerem mezinárodní odborné konference Telematika pro regionální dopravu.

Mezinárodní konferenci letos hostila slovenská Skalica a setkalo se zde na 100 zástupců státní správy a samosprávy, dopravců a správců dopravních cest, dodavatelů telematických aplikací a dílčích technologických řešení, zástupců vysokých škol a pracovníků výzkumných pracovišť.

Hlavním cílem konference bylo přenesení nejnovějších poznatků výzkumu do praxe formou odborné diskuse. Nosným tématem byl význam dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech se zaměřením na městské a příměstské aglomerace.

Na konferenci vystoupili se svou prezentací tři zástupci ČD – Telematika a.s. - Ing. Robert Číhal, CSc., Ing. Lucie Kotyková a Ing. Jaroslav Černý.

Záštitu nad konferencí Telematika pro regionální dopravu 2008 tradičně převzali náměstek ministra dopravy ČR Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., děkan FD ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek. K záštitě se také připojil státní tajemník Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR Ing. Dušan Švantner.

Článek ze dne 2. července 2008 - středa

Další články od CD - Telematika a.s.